Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wpływ pH i dodatku CuSO4 na tworzenie katynonu
Wpływ pH i dodatku CuSO4 na tworzenie katynonu
Obecnie nowe techniki farbowania włosów są łagodniejsze i bardziej bezpieczne dla organizmu człowieka. Produkt utleniania (+)-katechiny, czyli katynon został wynaleziony jako alternatywa bezpieczniejszego barwnika do farbowania włosów.

Ryc. Katynon.

 

Naukowcy z  Kyoto Institute of Technology przeprowadzili badania, których celem było wyjaśnienie wpływu pH roztworu i obecności lub braku jonów Cu2+ na wydajność i szybkość  tworzenia katynonu w celu poprawy efektywności farbowania. Tworzenie katynonu monitorowano metodą spektroskopii w nadfiolecie VIS. Katynon wytworzono chemicznie z (+)-katechiny w wodnym roztworze O2 w zakresie pH 7.1-11.7. Przeprowadzone badania wskazują na to, że szybkość i ilość tworzenia barwnika zwiększa się wraz ze wzrostem pH roztworu. Dysocjacja grupy hydroksylowej (+)-katechiny jest istotna dla procesu utleniania (+)- katechiny i sprzyja produkcji barwników. Dzieje się tak dlatego, że deprotonowana (+)-katechina ma wyższą reaktywność z O2. Wytwarzanie katynonu jest przyspieszane również poprzez dodanie CuSO4 i szybkość produkcji barwnika osiąga maksimum przy pH = 8,8. Tworzą się kompleksy (+)- katechina - Cu2+ i sprzyja to utlenianiu się części katecholowej (+)-katechiny w pH ≤ 8,8. Z kolei kompleks ten jest zbyt stabilny, aby przejść do reakcji utleniania przy pH> 8,8.

Źródła

Matsubara T., Wataoka I., Urakawa H., Yasunaga H. (2013), Effect of reaction pH and CuSO4addition on the formation of catechinone due to oxidation of (+)-catechin. International Journal of Cosmetic Science, 35: 362–367. 

KOMENTARZE
Newsletter