Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Szanse i zagrożenia dla polskiej branży kosmetycznej  - 4 lata po wejściu w życie Rozporząd
W roku 2017 mija czwarty rok funkcjonowania Rozporządzenia Kosmetycznego, a także 25 lat od powstania Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Z tej okazji Stowarzyszenie zaprasza Państwa do udziału w szczególnej konferencji, podczas której prelegenci – aktywni uczestnicy europejskiego rynku kosmetycznego – dokonają podsumowania obowiązywania rozporządzenia oraz przedstawią nadchodzące dla branży wyzwania w czwartym roku jego obowiązywania.

 

11 lipca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych. Ten akt jest podstawową regulacją w zakresie obrotu kosmetykami, obowiązującą we wszystkich państwach członkowskich. Nałożył on na producentów i dystrybutorów kosmetyków szereg nowych obowiązków.

Gośćmi specjalnymi konferencji jubileuszowej są Elżbieta Bieńkowska – Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP, Komisja Europejska oraz John Chave – Dyrektor Generalny Cosmetics Europe.

- Przedsięwzięcie kierowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych w firmach za zgodność produktów kosmetycznych z obowiązującym prawem – mówi dr Anna Oborska – Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego - Zapraszamy właścicieli firm, przedstawicieli kadry menedżerskiej, technologów, kierowników i pracowników działów kontroli jakości, działów badań i rozwoju oraz działów wdrożeń.

 

Uczestnicy konferencji dowiedzą się m. in. o:

  • Narzędziach, które Komisja Europejska wykorzystuje działając na rzecz stanowienia przyjaznego otoczenia prawnego dla przedsiębiorców w Europie

  • Sytuacji branży kosmetycznej 4 lata po wejściu w życie rozporządzenia kosmetycznego

  • Wyzwaniach, które dla przemysłu i firm kosmetycznych niesie legislacja europejska oraz polska

  • Substancjach wpływających na gospodarkę hormonalną – stanie wiedzy i możliwych rozwiązaniach prawnych

  • Kurczącym się portfolio konserwantów

  • Przyszłości nanomateriałów w kosmetykach

  • Wybranych zagadnieniach oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych

  • Deklaracjach marketingowych w świetle raportu Komisji Europejskiej 2016

  • Warunkach wprowadzenia do obrotu produktów kosmetycznych na rynku chińskim

 

Konferencja odbędzie się 21 marca 2017, w Hotelu Intercontinental, w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 49.

 

Konferencję patronatem objęły: europejskie stowarzyszenie branży kosmetycznej Cosmetics Europe, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Ochrony Zdrowia. Do udziału w konferencji Organizator – Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego - zaprosił wybitnych prelegentów – czołowych ekspertów Cosmetics Europe, przedstawicieli europejskiego środowiska akademickiego oraz polskich władz - Biura ds. Substancji Chemicznych a także Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy.

 

www.kosmetyki-detergenty.pl

rogram konferencji oraz formularz zgłoszeniowy zawierający warunki uczestnictwa znajdą Państwo na stronie www.kosmetyki-detergenty.pl.

 

Obecność można zgłaszać u Agnieszki Sobkowiak, tel. (22) 625 57 82, agnieszka.sobkowiak@kosmetyki-detergenty.pl.

 

Uwaga! Dla Członków Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego – atrakcyjne rabaty. Specjalne warunki Organizator proponuje także osobom, które dokonają wczesnych zgłoszeń.

Podczas konferencji Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne.

 

 

 

 

 

 

KOMENTARZE
news

<Grudzień 2021>

pnwtśrczptsbnd
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter