Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Studia z perspektywą na przyszłość
Pojawiła się szansa na rozwój dla osób, które chcą stać się specjalistami o rzadkich interdyscyplinarnych kwalifikacjach. Studia adresowane są do osób związanych z przemysłem kosmetycznym. Zainteresować mogą pracowników działów produkcyjnych, badawczo-rozwojowych i kontroli jakości oraz osoby zajmujące się oceną bezpieczeństwa kosmetyków, a także zatrudnieni w instytucjach i inspekcjach państwowych. Program może okazać się atrakcyjny także dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku chemia kosmetyczna, chemia, farmacja i pokrewnych.

Kierunek: "Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych"

Podczas studiów słuchacz ma możliwość zdobycia wiedzy z zakresu oceny bezpieczeństwa kosmetyku oraz umiejętności jej wykorzystania w praktyce, a także zapoznania się z procedurami związanymi z wdrożeniem systemów jakości mających zastosowanie w przemyśle kosmetycznym oraz z podstawowymi zasadami ochrony własności przemysłowej. Ponadto znajdzie w programie podstawowe informacje na temat zasad recepturowania kosmetyków oraz technik wykonywania badań fizykochemicznych, dermatologicznych i mikrobiologicznych.

Program uwzględnia przede wszystkim praktyczne zagadnienia związane z omawianymi tematami. Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi z naciskiem na interaktywny udział studentów i praktyczne rozwiązywanie realnych problemów.

Podczas zajęć realizowane będą następujące bloki tematyczne:

BLOK 1. Podstawowe aspekty chemii kosmetycznej i kosmetologii.
BLOK 2. Bezpieczeństwo zdrowotne w ujęciu kosmetologicznym.
BLOK 3. Prawne aspekty wprowadzania do obrotu kosmetyków i surowców kosmetycznych.
BLOK 4. Reklama i sprzedaż kosmetyków.
BLOK 5. Systemy jakości funkcjonujące w branży kosmetycznej oraz produkcja kosmetyków.
BLOK 6. Badania kosmetyków – zajęcia laboratoryjne.

Wykładowcami są wysoko wykwalifikowani i uznani w Polsce specjaliści - eksperci w swoich dziedzinach.

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo w zakresie jakości i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych

Szczegóły dotyczące rekrutacji znjadują się w zakładce rekrutacja.

 

 

 

KOMENTARZE
Newsletter