Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
CLP to rozporządzenie podejmujące temat klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji oraz mieszanin, Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008, weszło w życie w dniu 20 stycznia 2009., ale nowe wymagania dla mieszanin obowiązywać będą od 1 czerwca 2015 r..

Obrót substancjami i mieszaninami związany jest zarówno z rynkiem wewnętrznym, jak
i ogólnoświatowym. W celu ułatwienia globalnego transferu handlowego przy jednoczesnym przeciwdziałaniu zagrożeniom zdrowia ludzkiego oraz ochronie środowiska, opracowano ujednolicone kryteria klasyfikacji i oznakowania. Powstawały z inicjatywny Organizacji Narodów Zjednoczonych system nazwano Globalnym, Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS).

Ustalenie, czy dana substancja lub mieszanina wykazuje właściwości pozwalające zaklasyfikować ją jako stwarzającą zagrożenie stanowi główne założenie CLP. Zagrożenie szkodliwym działaniem substancji lub też mieszaniny, zależy od jej specyficznych właściwości. Właściwości te powinny obejmować zarówno zagrożenia wynikające z właściwości fizycznych jak i zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska. .

Rozporządzenie CLP jest prawnie wiążące we wszystkich państwach członkowskich i dotyczy producentów, importerów, użytkowników lub dystrybutorów substancji chemicznych lub mieszanin.

Od dnia 1 czerwca CLP zastępuje DPD w zakresie klasyfikacji, oznakowania i pakowania mieszanin, wraz z poniższymi wytycznymi:

  • substancje  muszą być klasyfikowane wyłącznie zgodnie z przepisami CLP
  • mieszaniny muszą być klasyfikowane, oznakowane i pakowane wyłącznie zgodnie
    z przepisami CLP
  • mieszaniny już zaklasyfikowane, oznakowane i opakowane zgodnie z DPD oraz wprowadzone do obrotu (tj. „na półkach") przed dniem 1 czerwca 2015 r., będą musiały być ponownie oznakowane i opakowane w terminie do 1 czerwca 2017 r.

{page_break}

23. 04. 2015 r. odbędzie się konferencja pt.: Czy jesteś przygotowany do zmian CLP? 1 czerwca 2015 już za chwilę!

Goście specjalni: Sophie Mathieu (AISE) i Alain D’haese (FEA)

Polskie Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Środków Czystości ma przyjemność zaprosić na konferencję zatytułowaną 1 czerwca 2015 r. Czy jesteś przygotowany do zmian CLP? Z dniem 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) stanie jedynym aktem prawnym mającym zastosowanie do klasyfikacji i oznakowania zarówno substancji, jak i mieszanin.

- CLP będzie wymagało od przedsiębiorstw właściwej klasyfikacji, oznakowania i pakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin przed wprowadzeniem ich do obrotu. Ze względu na wagę wydarzenia, Stowarzyszenie pragnie zaprosić wszystkie firmy, które muszą spełnić wymagania rozporządzenia CLP do udziału w konferencji. Naszymi prelegentami będą doświadczeni eksperci, pracujący na co dzień w przemyśle bądź reprezentujący polskie władze – wyjaśnia dr Anna Oborska Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Środków Czystości.
Goście specjalni konferencji to pani Sophie Mathieu  (Europejskie Stowarzyszenie Detegentowe - A.I.S.E),  europejski ekspert zajmujący się  temtyką CLP i pan Alain D’haese Dyrektor Generalny Europejskiej Federacji Aerozolowej (FEA).
Sprawne wdrożenie CLP dla mieszanin to temat z którym w chwili obecnej boryka się większość przedsiębiorstw. 1 czerwca 2015 roku zbliża się z każdym dniem, a wiele problemów wciąż pozostaje nierozwiązanych. Do wykładu mającego na celu przedstawienie tych procesów z punktu widzenia przedsiębiorstwa zaproszono eksperta Grupy INCO, firmy członkowskiej Stowarzyszenia, panią Iwonę Poniatowską – Banaszek. Różnice pomiędzy CLP, a GHS omówi reprezentant firmy SIAM, Luis Miguel Martin Tamames.

Rozporządzenie CLP jest ważne również dla dystrybutorów. Dlatego do dyskusji włączy się Dyrektor Generalnego POHiD, pan Andrzeja Falińskiego, który przedstawi nadchodzące zmiany z punktu widzenia dystrybutorów. Obecni będą ponadto doskonali eksperci władz i inspekcji: pan dr Andrzej Kalski z Biura ds. Substancji Chemicznych i pan Dominik Pisarek z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, a także reprezentująca Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pani Grażyna Rokicka.
Rozporządzenie CLP stawia branży trudne wyzwania. 1 czerwca już za chwilę, a wiele obszarów wiąże się dla firm z realnymi trudnościami. Część przepisów jest niejasna, część trudna do realizacji.

 

Anna Szulc
 

KOMENTARZE
Newsletter