Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Przenikanie polifenoli zawartych w kosmetykach przez skórę.
Polifenole są naturalnymi antyoksydantami, które mogą hamować reakcje utleniania w ludzkiej skórze. Zapobiegają w ten sposób chorobom mogącym na niej wystąpić i w rezultacie przed przedwczesnym się jej starzeniem. Warunkiem takiego działania jest zdolność przenikania polifenoli przez barierę skóry, zwłaszcza warstwę rogową (Stratum Corneum).

Naukowcy z University of Hamburg przeprowadzili doświadczenie, w którym zbadali kinetykę przenikania polifenoli przez skórę, uwalnianych z emulsji kosmetycznej. Mieszaninę substancji modelowych zawierającej katechiny, galusan epigalokatechiny (EGCG, ang. epigallocatechin gallate), resweratrol, kwercetynę, rutynę i kwas protokatechowy (PCA, ang. protocatechuic acid) sformułowano w postaci emulsji kosmetycznej typu O/W o różnej zawartości fazy olejowej. W doświadczeniu, w celu sprawdzenia kinetyki przenikania polifenoli użyto świńską skórę i membranę celulozową.

Zwiększona zawartość fazy olejowej w emulsji doprowadziła do znacznego spadku początkowych współczynników uwalniania (Kr, ang.  initial release coefficients), a także współczynników dyfuzji w preparacie (Dv, ang.  diffusion coefficients) oraz współczynników przenikania przez skórę ( Kp, ang. permeation coefficients). Badanie potwierdziło zależność Kr w zależności od masy cząsteczkowej i lipofilności polifenoli. Dla obu grup substancji, bardziej hydrofilowych i bardziej lipofilowych wartości Kr były odwrotne proporcjonalne do masy cząsteczkowej. Dla katechiny, kwercetyny, rutyny, resweratrolu i kwasu protokatechowy uzyskano dobrą korelację pomiędzy parametrami Kp i Kr. Najbardziej przepuszczalną substancją był kwas protokatechowy (Kp=1.2∙10-3 cm h– 1), natomiast najmniejszą przepuszczalnością charakteryzowała się kwercetyna (Kp=1,5·10-5 cm h- 1).

Wszystkie wyżej wymienione substancje mogą przechodzić przez barierę warstwy rogowej skóry, potwierdzając potencjał grupy związków jakimi są polifenole.

Źródła

Zillich O.V., Schweiggert-Weisz U., Hasenkopf K., Eisner P., Kerscher, M.2013. Release and in vitro skin permeation of polyphenols from cosmetic emulsions. International Journal of Cosmetic Science.35:491–501.

 

KOMENTARZE
Newsletter