Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Porównanie fibroblastów i mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących ze skóry i tkanki tłuszczowej
Porównanie fibroblastów i mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących ze skóry i tka
Komórki macierzyste mają zdolność do odnawiania się i różnicowania w różny typ komórek. Z tego względu wiele grup badawczych badało te komórki w celach terapeutycznych. Jednakże niektóre z metod leczenia nie przyniosły oczekiwanych rezultatów ze względu na skażenie innych typów komórek, w szczególności przez fibroblasty. W przemyśle kosmetycznym komórki macierzyste są wykorzystywane do oceny skuteczności produktów anti-aging i „odmładzających”.

Naukowcy z Uniwersytetu w Brazylii przeprowadzili badania, których celem było lepsze zrozumienie różnic:

  1. w fenotypie,
  2. w ekspresji genów związanych z komórkami macierzystymi,
  3. w strukturze białek powierzchniowych,
  4. w zdolności różnicowania komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej, komórek macierzystych skóry oraz komercyjnie dostępnych fibroblastów.

W tym badaniu porównano fibroblasty z mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących ze szpiku kostnego, ze skóry (dokładnie skóry właściwej) i tkanki tłuszczowej, w celu oceny potencjału różnicowania fibroblastów. Skórne i tłuszczowe komórki macierzyste izolowano od pacjentów podczas zabiegów medycyny estetycznej, natomiast fibroblasty uzyskano ze źródła komercyjnego. W badaniu zostały wykorzystane poniższe parametry:

a) profil immunofenotypowy (pozytywny: CD29, CD73, CD90 i CD105, negatywny: CD14, CD45 i HLA-DR),

b) różnicowanie się osteocytów, chondrocytów i adipocytów,

c) reakcja PCR do analizy ekspresji genów komórek wyizolowanych z różnych fragmentów kultury.

Badania wykazały, iż fibroblasty różnicują takie same znaczniki immunofenotypowe co geny, które uczestniczą w ekspresji komórek macierzystych, a także w różnicowaniu komórek macierzystych skóry właściwej i komórek tłuszczowych. Tak więc fibroblasty mogą różnicować się w trzy linie komórkowe, o których mowa powyżej, tj.: adipocyty , osteocyty i chondrocyty.

Źródła

Brohem C.A., de Carvalho C.M., Radoski C.L., Santi F.C., Baptista M.C., Swinka B.B., de A.Urban C., de Araujo, L.R.R., Graf R.M., Feferman I.H.S., Lorencini M.(2013). Comparison between fibroblasts and mesenchymal stem cells derived from dermal and adipose tissue. International Journal of Cosmetic Science, 35: 448–457.

KOMENTARZE
Newsletter