Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Podkręć produkcję swoich kosmetyków! Przegląd najbardziej aktualnych przepisów i wytycznych dla producentów
Podkręć produkcję swoich kosmetyków! Przegląd najbardziej aktualnych przepisów i wytycznych

Krajobraz regulacyjny w branży kosmetycznej jest niezwykle złożony. Funkcjonuje obecnie kilka wytycznych i przepisów, których muszą przestrzegać producenci kosmetyków. Dowiedz się więcej!

 

 

 

Przemysł kosmetyczny wart miliardy dolarów jest branżą podlegającą nieustannej ewolucji. Z jednej strony producenci rozszerzają swoje gamy produktowe, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku, z drugiej – wymagania jakościowe i regulacyjne stale przybierają nowy kształt. Krajobraz regulacyjny w branży kosmetycznej jest niezwykle złożony. Funkconuje obecnie kilka wytycznych i przepisów, których producenci muszą przestrzegać, aby móc prowadzić działalność. Podejścia regulacyjne stosowane w różnych krajach mogą się różnić i w dużym stopniu zależą od systemów klasyfikacji stosowanych do kategoryzacji produktów kosmetycznych, a także używanych składników. W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się tendencję do harmonizacji przepisów regulujących produkcję i testowanie kosmetyków ze względu na powyższe różnice. Najważniejsze organy regulacyjne w branży kosmetycznej to:

* Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP),

* Farmakopea (Kodeks apteczny),

* Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA),

* wytyczne dotyczące żywności opracowane przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA),

* przepisy lokalne. 

Norma ISO 22716: 2007 zawiera wytyczne dotyczące GMP dla produktów kosmetycznych, a standard ten obejmuje wszystkie aspekty procesu produkcyjnego, w tym pozyskiwanie surowców, produkcję, pakowanie, przechowywanie i dystrybucję. Zgodność z tą normą ma zasadnicze znaczenie dla przemysłu kosmetycznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia i zdobycia zaufania konsumentów. Firmy, które nie przestrzegają powyższych przepisów, ryzykują konsekwencjami prawnymi, utratą reputacji i zamknięciem działalności.

W Stanach Zjednoczonych Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) reguluje przemysł kosmetyczny zgodnie z normą 21 CFR Part 700. Rozporządzenie to wymaga, aby wszystkie kosmetyki były bezpieczne i odpowiednio oznakowane, a także wymienia składniki, które są zabronione w produktach kosmetycznych. Podobnie Unia Europejska ustanowiła rozporządzenie (WE) 1223/2009, które określa wymogi dotyczące wprowadzania produktów kosmetycznych do obrotu w UE. Niniejsze rozporządzenie obejmuje wszystkie aspekty procesu produkcyjnego, w tym oceny bezpieczeństwa, etykietowanie i pakowanie.

Aby zapewnić bezpieczeństwo, jakość i skuteczność swoich produktów, producenci kosmetyków muszą inwestować w rygorystyczne procedury testowania. Przestrzeganie przepisów i norm rozpoczyna się już w działach badawczo-rozwojowych, podczas produkcji, w pracach laboratoriów QC/QA, a także poprzez spełnienie wymagań dotyczących zakładów produkcyjnych, personelu i produktów końcowych.

Laboratoria odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa i utrzymywaniu jakości produktów kosmetycznych. Laboratoria kontroli jakości w firmach kosmetycznych są odpowiedzialne za testowanie surowców, formulacji i gotowych produktów, a także monitorowanie linii produkcyjnych i personelu zaangażowanego w proces wytwarzania produktów końcowych. Aby zapewnić dokładne wyniki badań, laboratoria kosmetyczne wyposażone są w specjalistyczne narzędzia i sprzęt.

Miernik pH jest przeważnie jednym z podstawowych elementów wyposażenia laboratorów kosmetycznych. pH jest pomiarem poziomu kwasowości lub zasadowości roztworu i ważne jest, aby kosmetyki utrzymywały odpowiedni poziom pH dla bezpieczeństwa i skuteczności. pH-metr mierzy poziom pH roztworu, zapewniając, że produkt kosmetyczny mieści się w bezpiecznym zakresie pH.

Inkubatory to kolejne ważne elementy wyposażenia laboratoriów kosmetycznych. Umożliwiają one producentom kosmetyków testowanie i monitorowanie bezpieczeństwa mikrobiologicznego ich produktów oraz higieny zakładów produkcyjnych i personelu. Maszyny te zapewniają kontrolowane warunki do wzrostu mikroorganizmów i są wykorzystywane do badań mikrobiologicznych. Pomagają one technikom laboratoryjnym w badaniu wzrostu mikroorganizmów w celu wykrywania i identyfikacji możliwych zanieczyszczeń.

Płyty grzewcze i mieszadła są używane w laboratoriach kosmetycznych do podgrzewania i mieszania różnych preparatów. Są przydatnym sprzętem w laboratoriach badawczo-rozwojowych lub kontroli jakości, w których wykonywane są różne procedury, np. ekstrakcja, topienie czy mieszanie. Płyty grzewcze stanowią kontrolowane źródło ciepła do różnych zastosowań w procesie produkcji kosmetyków. Pomagają podgrzewać, topić i mieszać składniki stałe, takie jak woski i oleje do przygotowania niektórych preparatów. Precyzyjna kontrola temperatury zapewnia bezpieczeństwo próbki i zapobiega przegrzaniu. Mieszadła z płytą grzewczą służą do przygotowywania podłoży hodowlanych do kontroli mikrobiologicznej.

Gdy lepkość próbki jest zbyt wysoka dla mieszadła z płytą grzejną, potrzebny jest mieszalnik o odpowiednim momencie obrotowym, aby wymieszać lepki roztwór, krem lub balsam. Mieszadła mechaniczne doskonale spełniają takie potrzeby. Można ich używać do tworzenia emulsji lub zapewnienia równomiernego rozprowadzenia składników aktywnych produktu kosmetycznego w całym preparacie. Można je również wykorzystać do przygotowania partii pilotażowych, które są następnie przenoszone do produkcji.

Wagi laboratoryjne służą do precyzyjnego pomiaru ilości surowców i gotowych produktów. W przemyśle kosmetycznym niezbędny jest pomiar małych ilości składników z dużą dokładnością. Wagi laboratoryjne pomagają ten cel osiągnąć, zapewniając jednocześnie spójność recepturowania produktu.

Wagosuszarki umożliwiają producentom kosmetyków określenie poziomu zawartości wilgoci w produktach. Woda jest kluczowym składnikiem wielu preparatów kosmetycznych, a dokładna kontrola jej zawartości jest niezbędna do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa produktów. Nadmierna wilgoć w preparatach kosmetycznych tworzy środowisko, w którym mogą rozwijać się mikroorganizmy, co prowadzi do zanieczyszczenia i zepsucia produktu. Z drugiej strony, niewystarczający poziom wilgoci może powodować wysychanie produktu, wpływając na jego teksturę, wygląd i wydajność.

Produkty kosmetyczne często zawierają różne składniki, z których niektóre mogą być w różnych fazach lub mieć różne gęstości. Do oddzielania tych składników, biorąc pod uwagę ich gęstość i wielkość, można używać wirówek. Często stosuje się je w celu określenia stężenia danych substancji, takich jak konserwanty oraz do kontroli prawidłowej homogenizacji kremów.

Wytrząsarki to kolejne instrumenty, które mogą być również stosowane w laboratoriach kosmetycznych. Dzięki ciągłemu i niezawodnemu wstrząsaniu mogą być używane do hodowli komórkowych i modeli 3D, ekstrakcji, testów hermetyczności i szczelności.

Jak wspomniano na początku, utrzymywanie zgodności z przepisami i normami branżowymi jest niezbędne dla producentów kosmetyków, aby zapewnić bezpieczeństwo i zaufanie konsumentów. Firmy, które nie przestrzegają tych przepisów, ryzykują konsekwencjami prawnymi, utratą reputacji, a nawet zamknięciem działalności.

Podsumowując, laboratoria odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa i jakości produktów kosmetycznych. Zgodność z przepisami i normami branżowymi jest bezwzględną koniecznością, a stosowanie się do Dobrych Praktyk Wytwarzania (GMP) dla produktów kosmetycznych jest krytycznym krokiem w osiągnięciu tego celu. Używanie specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego w połączeniu z przestrzeganiem surowych przepisów i norm branżowych pomaga utrzymać zaufanie konsumentów do branży kosmetycznej. Istotne jest, aby firmy kosmetyczne inwestowały w wysokiej jakości sprzęt laboratoryjny oraz narzędzia pomiarowe i przestrzegały odpowiednich procedur testowych, aby zachować zgodność z przepisami branżowymi i zapewnić nie tylko bezpieczeństwo swoich produktów, ale także długoterminowy sukces na rynku.

Źródła

Fot. https://pixabay.com/pl/photos/makija%C5%BC-kosmetyki-pi%C4%99kno-p%C4%99dzle-3907712/

Artykuł: materiały prasowe OHAUS

KOMENTARZE
Newsletter