Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Opracowano dokument „Monitoring procesów regulacyjnych – składniki kosmetyczne”
Opracowano dokument „Monitoring procesów regulacyjnych – składniki kosmetyczne”

Dokument, przygotowany przez dział techniczno-legislacyjny Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, dla wszystkich członków tej organizacji, jest kompleksowym vademecum po procesie zarządzania portfolio składników w każdej firmie kosmetycznej.

 

 

 

Jak wiadomo, tworzenie prawa jest procesem ciągłym – m.in. ze względu na stale postępujący rozwój naukowo-technologiczny. Dotyczy on wszystkich gałęzi gospodarki, a więc także branży kosmetycznej. Jak pokazały ostatnie miesiące, monitorowanie i wczesne reagowanie na zmiany regulacyjne dotyczące składników może zaoszczędzić firmom wielu problemów. – Niedawne sytuacje, związane z Lilialem, Homosalate czy Methyl Salicylate, dały nam wyraźnie odczuć, że trzymanie ręki na pulsie może być kluczowe z punktu widzenia zarządzania składnikami w całym cyklu życia produktów kosmetycznych. Przeprowadziliśmy wiele rozmów z firmami członkowskimi i wiemy, że podejście do tego procesu jest bardzo zróżnicowane. Jesteśmy jednak pewni, że narzędzia, takie jak nasz przewodnik, mogą pomóc je uporządkować, minimalizując ryzyko biznesowe i koszty oraz budując pewność prawną działań przedsiębiorców – tłumaczy Blanka Chmurzyńska-Brown, dyrektor generalna Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego.

Kompleksowo, merytorycznie i praktycznie

Przewodnik był konsultowany przez 16 firm członkowskich, które zgłosiły się same lub zgodziły się wziąć udział w opracowaniu dokumentu. Znalazły się wśród nich globalne koncerny, MŚP, firmy surowcowe czy produkujące na zlecenie. Były to: Dr Irena Eris, Nivea Polska, BASF Polska, L'Oréal Polska i Kraje Bałtyckie, Marion, Delia, MPS International, Pharmena, BIOMED, Forte Sweden, CosmetoSAFE Consulting, NCosmetics, Stapiz, La Rive, Persan, Farmona. Konsultacje trwały ponad 1,5 miesiąca, ponieważ przewodnik jest dość złożonym dokumentem, poruszającym szereg zagadnień, obejmujących działania różnych zespołów. – Co roku nasz zespół obsługuje ponad 1000 zapytań firm członkowskich. Wśród nich znaczną część stanowią kwestie dotyczące składników kosmetycznych. Firmy pytają m.in. o status regulacyjny składników, aktualny etap prac nad procedowanymi zmianami dla składników czy wpływ nowych przepisów na dotychczasowe regulacje. W trakcie tworzenia przewodnika przyświecał nam cel, by maksymalnie ułatwić firmom monitorowanie zmian regulacji dotyczących składników produktów kosmetycznych i przygotowanie się do tych zmian z wyprzedzeniem. O tym, że jest to źródło praktycznej wiedzy, mogą już teraz świadczyć pierwsze recenzje firm, konsultujących przewodnik. Zdaniem Malwiny Kąkalec-Sobolewskiej, technologa z firmy STAPIZ Profesjonalne Kosmetyki Fryzjerskie, 25-stronicowy dokument jest przygotowany dokładnie i rzeczowo. Marta Odważna, specjalista ds. regulacji w Forte Sweden, wskazuje, że jest też napisany w bardzo przystępny sposób i będzie stanowił doskonałe narzędzie do uporządkowania i poszerzenia wiedzy, a Katarzyna Skuneczna, starszy specjalista w dziale badań i rozwoju w Pharmena, że znajdują się w nim bardzo przejrzyste i ułatwiające pracę z „zagrożonymi” surowcami informacje. Takich opinii jest oczywiście więcej – komentuje Dorota Rejman, młodszy manager ds. projektów legislacyjnych w Związku i główna autorka składnikowego vademecum

Kosmetyczni? Zawsze adekwatnie do potrzeb firm

Przewodnik „Monitoring procesów regulacyjnych – składniki kosmetyczne” to najnowszy, ale nie jedyny dokument techniczny, opracowany przez Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego. Do użytku firm członkowskich wcześniej oddano m.in. przewodniki „Wymiana informacji z dostawcami surowców”, „Alkohol etylowy – procedury i obowiązki, zwolnienie od akcyzy”, „Kosmetyki jako produkty SUP”, „Zwiększanie stopnia odzysku opakowań produktów kosmetycznych”, „Dobre Praktyki Reklamy Kosmetyków”, „Oznakowanie trwałości kosmetyków zgodnie z przepisami rozporządzenia 1223/2009/WE” czy „Wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu”. – Staramy się każdego dnia jak najlepiej odpowiadać na trudności, z którymi mierzą się firmy, należące do związku. To dlatego oferujemy członkom przewodniki i narzędzia dotyczące tak różnych tematów. Mamy nadzieję, że opracowywane przez dział techniczno-legislacyjny dokumenty są adekwatną i kompletną odpowiedzią na wyzwania rynkowe. Narzędzia wsparcia członków to nie tylko przewodniki. Bezpośrednie doradztwo członkowskie, grupy robocze, newsletter gwarantują dostęp do bieżących informacji, niezbędny w tak zmiennych czasach, a jednocześnie stanowią platformę wymiany doświadczeń oraz dają możliwość przedyskutowania bieżących problemów i okazję do wypracowania wspólnego, branżowego stanowiska czy dobrych praktyk. Bo razem możemy więcej! – podsumowuje Blanka Chmurzyńska-Brown. Przewodnik dostępny jest dla członków w systemie Ownloud. Zapraszamy do zalogowania się na swój profil.

Źródła

Fot. Kosmetyczni.pl

KOMENTARZE
news

<Grudzień 2022>

pnwtśrczptsbnd
30
1
2
VI Wigilia PTSF
2022-12-02 do 2022-12-04
5. Forum Nowoczesnej Diabetologii
2022-12-02 do 2022-12-03
3
4
5
6
Biotech Day on GPW
2022-12-06 do 2022-12-06
7
Beauty Innovations 2022
2022-12-07 do 2022-12-08
8
MEDmeetsTECH
2022-12-08 do 2022-12-08
10
11
12
POLISH TELEHEALTH ALLIANCE 2022
2022-12-12 do 2022-12-12
13
WEBINAR | Kosmetyki koszerne
2022-12-13 do 2022-12-13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Newsletter