Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Opakowanie i oznakowanie produktów kosmetycznych - nowe trendy, wymiary prawne, aspekty marketingowe
Opakowanie i oznakowanie produktów kosmetycznych - nowe trendy, wymiary prawne, aspekty mar
28 października w Łodzi odbyło się szkolenie „Opakowanie i oznakowanie produktów kosmetycznych - nowe trendy, wymiary prawne, aspekty marketingowe”. Zaproszeni specjaliści nie tylko wprowadzili zebranych przedstawicieli przemysłu kosmetycznego w wytyczne odnośnie opakowania i oznakowania produktów, ale również opowiedzieli o panujących obecnie modach.

 

Szkolenie rozpoczęło się prezentacją Marty Kuberskiej-Maciejewskiej, związanej zawodowo z oceną bezpieczeństwa kosmetyków członkinią Grupy ds. Oceny Bezpieczeństwa i Grupy Legislacyjnej działających przy Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego. Opowiedziała ona o podstawowych zasadach oznakowania produktów kosmetycznych, kładąc przy tym nacisk na niezwykle istotne niuanse. Zwróciła uwagę na to, że zbyt często firmy kosmetyczne umieszczają na opakowaniach informacje, które w sposób oczywisty wynikają z przepisów i narzuconych norm. Nie są one efektem indywidualnego podejścia producenta, czy jego szczególnej dbałości o dobro klienta, a jedynie wynikają ze spełnienia wytycznych koniecznych dla dopuszczenia produktu do obrotu. Stąd też można przyjąć, że szczególne eksponowanie tych informacji jest pewnym nadużyciem. Jako przykłady podała deklarację, iż produkt nie jest testowany na zwierzętach (jest to już całkowicie zakazane), spełnia podstawowe wymogi prawne (logicznym następstwem tego jest obecność produktu na rynku), czy też nie zawiera benzydyny (jej stosowanie jest nielegalne). Marta Kuberska-Maciejewska skupiła się również na błędach jakie popełniają producenci podczas reklamowania swoich produktów. Nie powinni oni bowiem przenosić właściwości jednego składnika na cechy całego, końcowego produktu, zakładając na przykład, że nawilżająca gliceryna w składzie jest równoznaczna z takimi samymi właściwościami ostatecznego kosmetyku. Podobnie z automatycznym przenoszeniem danych sprzedażowych na informacje o zadowoleniu klientów. Producenci zawsze powinni działać w oparciu o dane marketingowe poparte stosownymi ankietami i opiniami użytkowników na temat danych wyrobów.

 

Kolejnym z prelegentów była Katarzyna Kuźma, absolwentka Administracji i Zarządzania, która swoje zawodowe życie związała z branżą kosmetyczną. Obecnie działa niezależnie, jako ekspert i projektant współpracujący z producentami kosmetyków, jak i przemysłem chemicznym i wnętrzarskim. Podczas swojego wystąpienia opowiedziała o tym jak istotne jest zaprojektowanie odpowiedniego logo i opakowania, aby efektywnie wypromować swój produkt i aby odróżniał się on od innych dostępnych na rynku. Opisała również najważniejsze cechy graficznego znaku reprezentującego dany produkt, który powinien być przede wszystkim czytelny oraz łatwy do zidentyfikowania i zapamiętania. Istotne jest również, aby można go było łatwo modyfikować i dopasować do opakowania, a także by budził u odbiorców pozytywne skojarzenia. Katarzyna Kuźma przez długi czas była związana z krakowską firmą kosmetyczną Barwa, stąd też jej wystąpienie pełne było przykładów z życia tego przedsiębiorstwa. Opowiedziała między innymi o procesie wykreowania marki kosmetyków do wnętrz Perfect House.

 

Następnie odbyła się prezentacja Piotra Kosińskiego, Regionalnego Dyrektora Sprzedaży w firmie Gabriel-Chemie Polska. Opowiedział on o najważniejszych cechach opakowania produktu, jakimi są zabezpieczenie przed fałszerstwem, pełna identyfikacja wyrobu, kontrola jego jakości i funkcji oraz minimalizacja ryzyka odpowiedzialności za skutki wad wyrobu. Firma Gabriel-Chemie specjalizuje się w barwieniu i modyfikacji tworzyw sztucznych, stąd też szczególny nacisk w swojej prezentacji Piotr Kosiński położył na znaczenie i funkcje poszczególnych kolorów, a także na ich rolę w procesie identyfikacji marki.

 

Ostatnim było wystąpienie Mariusza Kondrata, doktora prawa, adwokata i rzecznika patentowego. Na co dzień specjalizuje się on w prawach własności przemysłowej i prawie life science. W swojej prezentacji Mariusz Kondrat skupił się przede wszystkim na ochronie kosmetyków prawami wyłącznymi. Wyjaśnił pojęcie znaku towarowego, podał jego przykłady, a także szczegółowo opisał proces rejestracji produktu. Zajął się również definicjami patentu i wzoru przemysłowego.

 

Natalia Martuzalska

KOMENTARZE
Newsletter