Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nadzór nad aparaturą kontrolno-pomiarową w przemyśle kosmetycznym
Nadzór nad aparaturą kontrolno-pomiarową w przemyśle kosmetycznym
Firmy produkujące kosmetyki wyposażone są w wieloraki sprzęt nie tylko służący konkretnie do produkcji, ale też do określania i sprawdzania wagi czy objętości. Laboratoria kontroli jakości mają na stanie wszelaki sprzęt analityczny, natomiast działy badawczo-rozwojowe posiadają mieszalniki, wagi analityczne i wiele różnych innych urządzeń. Ważne jest, aby cały ten sprzęt objęty był ścisłym nadzorem i kontrolą. Podstawowym dokumentem normatywnym opisującym wytyczne dotyczące systemu zarządzania w laboratoriach jest norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

 

Co wpływa na prawidłowość i wiarygodność badań?

Można tu uwzględnić na pierwszym miejscu czynnik ludzki. Każda osoba w inny sposób waży, pipetuje, miareczkuje. Często bywa też tak, że osoby przyjmują różne kryterium błędu. Kolejnym czynnikiem są warunki lokalowe i środowiskowe. Ważne jest zatem to, gdzie waga stoi – czy jest to osobne niewielkie pomieszczenie, czy nie jest włączona klimatyzacja, czy też otwarte okno, przez co ruchy powietrza mogłyby zafałszować wynik. Sposób pobierania próbek jest niezwykle istotny w wykonywaniu analiz. Próbka musi być przede wszystkim reprezentatywna i jednorodna. Przed jej pobraniem, podczas cyklu produkcyjnego należy zastanowić się z jakiego miejsca najlepiej pobrać próbę do badań. Równie ważne jest też postępowanie z obiektem do badań. Nie można narazić materiału na jakiekolwiek zanieczyszczenia, ponieważ może to zafałszować wynik końcowy badania.

 

Czym jest miarodajny wynik badania?

Miarodajny wynik pomiaru ma być przede wszystkim wiarygodny, rzetelny i użyteczny. Jest to główny cel wykonywania analizy. Laboratorium kontroli jakości ma działać zgodnie z zasadami dobrych praktyk laboratoryjnych na każdym etapie wykonywania badania. Końcowy wynik badania ma się mieścić w ustalonym zakresie pomiędzy wartością a niepewnością i ma być on przydatny w określeniu jakości produktu.

 

Nadzór nad wyposażeniem gwarancją dokładności i spójności pomiaru

Cała aparatura kontrolno-pomiarowa w laboratorium kontroli jakości musi być pod ciągłym nadzorem. Oznacza to, że każdy element wyposażenia musi być zidentyfikowany, sklasyfikowany, nadzorowany, wzorcowany, sprawdzany, obsługiwany przez upoważniony personel, zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem oraz o odpowiedniej dokładności. Każdy przyrząd powinien mieć wdrożoną procedurę postępowania, transportu, przechowywania i planowanej konserwacji. Celem tego jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wyposażenia i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem. Według punktu 6.4 normy ISO 17025 wyposażenie, które zostało właśnie wprowadzone do użytkowania lub też jest po naprawie/serwisie należy odpowiednio sprawdzić. Wyposażenie, które służy do pomiarów powinno mieć odpowiednią dokładność/niepewność pomiaru. Natomiast sprzęt, który jest przeciążony, daje wątpliwe wyniki, był niewłaściwie użytkowany, uszkodzony – powinien zostać wycofany z użytku w laboratorium. Instrukcja obsługi każdego elementu wyposażenia powinna być łatwo dostępna, czytelna, zrozumiała oraz podana do wiadomości personelowi obsługującemu dany sprzęt. Każdy sprzęt musi mieć także wprowadzony harmonogram wzorcowania i sprawdzania. Wzorcowanie jest dowodem spójności pomiarowej, natomiast sprawdzanie ma na celu stwierdzenie zgodności przyrządu pomiarowego z określonymi wymaganiami.

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2022>

pnwtśrczptsbnd
30
31
Packaging [R]evolution
2022-05-31 do 2022-05-31
Packaging Innovations
2022-05-31 do 2022-06-01
1
2
3
4
5
6
8
Beauty Innovations 2022
2022-06-08 do 2022-06-09
10
11
12
14
16
17
18
19
24
25
26
27
28
30
2
3
Newsletter