Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Lipiec obfitował w zmiany w prawie kosmetycznym
Lipiec obfitował w zmiany w prawie kosmetycznym

Lipiec, mimo że jest miesiącem wakacyjnym, obfitował w liczne zmiany w prawie kosmetycznym. 20 lipca 2023 r. Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1490 (tzw. Akt Omnibus VI), zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 w zakresie stosowania w produktach kosmetycznych niektórych substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość. 27 lipca br. zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1545 z dnia 26 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do oznakowania alergenów zapachowych w produktach kosmetycznych.

 

20 lipca 2023 r. Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1490 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 w zakresie stosowania w produktach kosmetycznych niektórych substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość. Niniejsze rozporządzenie dodaje 30 nowych wpisów do załącznika II do rozporządzenia UE dotyczącego kosmetyków. Załącznik II to wykaz substancji niedozwolonych do stosowania w produktach kosmetycznych. Na nowej liście znalazły się m.in. Benzophenone i Pentasodium Pentetate. Rozszerzono również zakaz stosowania kwasu 2-etyloheksanowego oraz jego soli. Rozporządzenie będzie stosowane od 1 grudnia 2023 r. Produkty kosmetyczne zawierające substancje objęte ww. rozporządzeniem nie będą mogły być udostępniane w łańcuchu dostaw po 1 grudnia 2023 r. i będą musiały być wycofane z rynku.

27 lipca br. zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1545 z dnia 26 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do oznakowania alergenów zapachowych w produktach kosmetycznych. Konsekwencją tego jest rozszerzenie listy alergenów o 56 nowych substancji. Nowością jest zastosowanie podwójnego podejścia w przypadku nazewnictwa. Produkty kosmetyczne, które nie spełniają wymogów określonych w załączniku III, można będzie wprowadzać do obrotu do dnia 31 lipca 2026 r., a udostępniać na rynku do dnia 31 lipca 2028 r. Wydaje się, że czasu na dostosowanie się do zmian jest dużo, ale z doświadczenia wiem, że wszystkie okresy przejściowe są zbyt krótkie. Dlatego już dzisiaj warto zapoznać się z nowym rozporządzeniem.

 

Ewelina Drelich
Safety Assessor, Specjalista ds. REACH i CLP

e-mail: kontakt@kartymsds.pl
www: kartymsds.pl

Źródła

Fot. Adobe Stock

KOMENTARZE
news

<Wrzesień 2023>

pnwtśrczptsbnd
30
1
2
3
5
7
8
9
10
11
13
V Kongres BIO
2023-09-13 do 2023-09-16
14
15
16
17
18
21
22
23
24
26
29
Małopolska Noc Naukowców
2023-09-29 do 2023-09-29
30
1
Newsletter