Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Czym różni się preparat biobójczy od kosmetyku o działaniu antybakteryjnym?
Czym różni się preparat biobójczy od kosmetyku o działaniu antybakteryjnym?

Preparaty do dezynfekcji skóry są w tym momencie jedną z najbardziej popularnych grup produktów kosmetycznych oraz biobójczych wśród konsumentów. Istnieją jednak różnice wśród tych produktów. Działanie antybakteryjne i dezynfekcyjne mogą wykazywać zarówno produkty biobójcze, jak i kosmetyki o drugorzędnym działaniu antybakteryjnym. Jednak mimo podobnego składu, produkty te mają kompletnie inną procedurę rejestracyjną, są zupełnie inaczej oznakowane oraz różnią się sposobem użycia. Są to zazwyczaj płyny oraz żele wodno-alkoholowe. Jak zatem odróżnić kosmetyk o działaniu antybakteryjnym od produktu biobójczego oraz jakie są różnice w rejestracji tych preparatów?

Z definicji produktu kosmetycznego, służy on do utrzymania higieny i pielęgnacji skóry. Jednak kosmetyki mogą mieć deklarowane drugorzędowe działanie biobójcze. Głównie jest ono opisane jako działanie antybakteryjne, rozumiane jako działanie powodujące hamowanie wzrostu bakterii i ograniczanie ich liczby. Działanie to musi być uznane za wtórne działanie kosmetyku. Podstawową funkcją kosmetyku musi być pielęgnacja, zachowanie higieny, oczyszczanie, czyli wszystkie zastosowania zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. Natomiast podstawowym instrumentem prawnym określającym wszelkie wytyczne odnośnie do produktów biobójczych są zamieszczone w rozporządzeniu o produktach biobójczych 528/2012.

Kosmetyk powinien zatem wykazywać jako pierwszorzędowe działanie dotyczące: zachowania higieny skóry, oczyszczania, odświeżania, mycia, pielęgnacji, odżywiania, nawilżania itp. Jako drugorzędowe może posiadać działanie biobójcze, które komunikowane jest jako: działanie antybakteryjne czy redukujące liczbę mikroorganizmów. Wszelkie claimy typu: działanie dezynfekcyjne, bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, odkażające są zarezerwowane dla produktów biobójczych. Taki produkt może także zawierać informację, jaki procent, jakiego typu mikroorganizmów jest uśmiercony. Produkty kosmetyczne nie mogą komunikować potwierdzonej skuteczności działania przeciwko danym szczepom mikroorganizmów mimo tego, iż takie działanie może być potwierdzone badaniami dla danego kosmetyku. Działanie dezynfekujące nie może być zatem deklarowane, ponieważ nie jest to pierwszorzędowe działanie produktu kosmetycznego.

Mimo iż mogą być wykonane badania na potwierdzenie działania antybakteryjnego, nie może być to działanie deklarowane jako główne działanie kosmetyku, ponieważ w takim przypadku wchodzi się w produkty o działaniu biobójczym. Te zaś różnią się deklarowaną skutecznością działania odkażającego pod kątem wyników określonych badań. W tym przypadku wykonywane są specjalne badania na skuteczność biobójczą zgodnie z metodologią opisaną w normach i przepisach o produktach biobójczych. Poza tym skuteczność działania wirusobójczego musi być potwierdzona zgodnie z normami europejskimi: EN 14476:2013, EN 14675:2015, EN 13610:2005. Skuteczność takiego preparatu jest też uzależniona od sposobu użycia, który różni się od sposobu użycia produktów kosmetycznych, np. wymaga się dłuższego pozostawienia na skórze preparatu. Ponadto urząd rejestrujący produkty biobójcze ściśle sprawdza i decyduje o tym, czy dany produkt o danej recepturze faktycznie może być wprowadzony do obrotu jako produkt biobójczy oraz weryfikuje deklarowany sposób użycia i działanie. Natomiast kosmetyk o drugorzędowym działaniu bakteriobójczym podlega standardowej procedurze rejestracyjnej kosmetyku, czyli produkt zgłoszony jest do CPNP i musi mieć napisaną ocenę bezpieczeństwa. Kosmetyk taki stosowany jest do codziennej higieny, oczyszczania i ochrony skóry, a produkt biobójczy służy do dezynfekcji i odkażania np. w szpitalach, aptekach.

Podsumowując, produkty kosmetyczne o drugorzędowym działaniu antybakteryjnym oraz produkty biobójcze pod kątem samej receptury i zawartości składników, które działają w tym zakresie, niewiele się od siebie różnią. Kwestią odróżniającą te grupy produktów jest przede wszystkim sposób użycia oraz deklarowane działanie, a także różnorodna procedura rejestracyjna i dokumentacja.

KOMENTARZE
Newsletter