Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Dobroczynne właściwości oleju kokosowego
Uzyskiwany z miąższu kokosa olej znalazł zastosowanie nie tylko w kuchni, ale również w pielęgnacji i ochronie zdrowia. Zawiera m.in. nasycone i nienasycone kwasy tłuszczowe, polifenole, witaminy oraz minerały. Dzięki swoim właściwościom stosowany jest w kosmetologii.

Skład oleju kokosowego

Olej kokosowy w około 90% składa się z nasyconych kwasów tłuszczowych. Wśród nich możemy wyróżnić dobrze przyswajane przez organizm trójglicerydy średniej długości. 40% składu stanowi kwas laurynowy mający właściwości przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe oraz przeciwgrzybiczne. Do kolejnych składników można zaliczyć: kwas kaprynowy oraz kaprylowy, kwas mirystynowy i palmitynowy. Spośród nienasyconych kwasów tłuszczowych możemy znaleźć kwas linolowy oraz oleinowy. Skład wzbogacają polifenole (kwas galusowy), pochodne kwasów tłuszczowych (betainy, etanoloamid, etoksylany estrów tłuszczowych, polisorbaty tłuszczowych, monoglicerydy i estry polioli), a także witamina E i K oraz składniki mineralne.

Korzyści zdrowotne powiązane z zastosowaniem oleju kokosowego dotyczą przede wszystkim pielęgnacji skóry i włosów. Ponadto, składnik ten wykazuje właściwości przeciwbakteryjne, umożliwia wzmocnienie układu immunologicznego oraz regulację spalania tłuszczu i utrzymanie odpowiedniego poziomu cholesterolu. Zapewnia również regulację przemiany materii oraz prawidłowe trawienie. Dodatkowo, literatura podaje korzystny wpływ na ciśnienie tętnicze krwi, choroby serca i nerek czy cukrzycę.

Potencjalne zastosowanie w kosmetologii

Wysoka zawartość kwasów tłuszczowych umożliwia zastosowanie oleju kokosowego jako składnika nawilżającego oraz wygładzającego. Zapewnia on penetrację w głębokie warstwy suchej i zrogowaciałej skóry, umożliwiając jej nawilżenie oraz wygładzenie. W przypadku zastosowania tego oleju do pielęgnacji skóry, wysokie stężenie kwasu laurynowego, mającego właściwości przeciwbakteryjne, umożliwia jego wykorzystanie w preparatach stosowanych w walce z trądzikiem. Ma on również właściwości ochronne dla skóry przed promieniowaniem słonecznym, zbliżone do kremów SPF10.

Olej kokosowy stosuje się także do pielęgnacji włosów. Trigliceryd kwasu laurynowego umożliwia wzmocnienie oraz odbudowę struktury włosa. Użycie oleju kokosowego  pozwala na odżywienie i odbudowę zniszczonych włosów.  Mało tego, w połączeniu z olejkiem anyżowym jest skutecznym środkiem usuwającym wszy.

Olej kokosowy zawiera również związki wybielające zęby. Z tego powodu substancję tę stosuje się przy produkcji domowej pasty do zębów z wykorzystaniem składników naturalnych. Receptura taka opiera się na jego połączeniu z sodą oczyszczoną, ksylitolem, olejkami eterycznymi oraz dla zachowania optymalnej proporcji wapń-magnez, sproszkowanymi skorupkami wapnia.

Dobroczynne właściwości dla zdrowia organizmu

Olej kokosowy stanowi składnik nie tylko stosowany w kosmetologii. Charakteryzuje się on również właściwościami korzystnie wpływającymi na cały organizm. Zastosowanie tego oleju umożliwia m.in. zapobieganie chorobom serca, kontrolę wagi i odchudzanie, prawidłowy metabolizm, efektywne gojenie ran, utrzymanie poziomu cholesterolu i cukru we krwi, wzmocnienie układu odpornościowego. Wybrane właściwości prozdrowotne oleju kokosowego przedstawia Tabela 1.

Tabela 1: Wybrane właściwości prozdrowotne oleju kokosowego

Funkcja

Kontrola wagi ciała

Zapobie-ganie chorobom układu krążenia

Wzmocnienie układu immuno-logicznego

Wspomaga-nie trawienia

Poprawa funkcjono-wania mózgu

Gojenie ran

Właściwości przeciwbakte-ryjne, przeciwwiru-sowe oraz przeciwgrzy-bicze

Działanie

Kwasy tłuszczo-we o krótkich i średniej długości łańcu-chach całkowicie wykorzys-tywane są energe-tycznie i nie odkładają się w tkance tłuszczo-wej. Pozwala to na przyspie-szenie metab-olizmu oraz kontrolę wagi ciała.

Wpływa na obniżenie poziomu LDL oraz zwiększenie stężenia HDL, co zmniejsza ryzyko rozwoju miażdżycy i chorób serca.

Wspomaganie układu immunologicz-nego możliwe jest również dzięki właściwo-ściom przeciwbakte-ryjnym, przeciwwiru-sowym oraz przeciwgrzy-biczym. Kwas laurynowy przekształca-ny jest w organizmie do monolaury-nianu o udowodnio-nym działaniu przeciwko bakteriom, wirusom i grzybom.

Nasycone kwasy tłuszczowe obecne w oleju kokosowym poprzez swoje właściwości przeciwbak-teryjne hamują rozwój bakterii, pasożytów czy grzybów związanych z występowa-niem niestrawno-ści. Ponadto, wspomaga adsorpcję składników odżywczych, takich jak witaminy, minerały czy aminokwasy.

Badania wykazały, iż zastosowa-nie triglicery-dów o średniej długości u osób z choroba Alzheimera lub zaburzenia-mi funkcji poznaw-czych, poprzez wzrost stężenia ciał ketono-wych usprawnia funkcjono-wanie mózgu i hamuje rozwój tych zaburzeń.

Olej kokosowy tworzy warstwę ochronną przed wnikaniem brudu, bakterii, wirusów czy grzybów. Skuteczny w przypadku usuwania siniaków oraz gojenia ran. Związane z trzema mechanizma-mi: zwiększenie aktywności enzymów antyoksyda-cyjnych, przyspiesze-nie odnowy warstwy nabłonkowej, stymulacja usieciowienia warstwy kolagenowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania wskazują, iż zastosowanie oleju kokosowego (obecność kwasu laurynowego o właściwoś-ciach antybakteryj-nych, przeciwwiruso-wych i przeciwgrzybi-czych) wpływa na hamowanie wirusów (m.in.. grypy, odry, opryszczki, zapalenia wątroby), rozwoju infekcji bakteryjnych (związane z infekcjami gardła, zakażeniem dróg moczowych i zapaleniem płuc), a także grzybów i drożdżaków (m.in Candida).

 

Anna Szulc

Źródła
  1. Amarasiri WA, Dissanayake AS. Coconut fats. Ceylon Med J. 2006 Jun;51(2):47-51.
  2. Cunningham E. Is there science to support claims for coconut oil? J Am Diet Assoc. 2011 May;111(5):786.
  3. Aglaée Jacob,  Coconut oil - Learn more about this superfood that contains healthful saturated fats, 
 Today’s Dietitian, Vol. 15 No. 10 P. 56, October 2013
  4. http://www.olej-kokosowy.eu/
  5. https://www.organicfacts.net/health-benefits/oils/health-benefits-of-coconut-oil.html
  6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12063927
  7. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-1092-coconut%20oil.aspx?activeingredientid=1092&activeingredientname=coconut%20oil
KOMENTARZE
news

<Marzec 2024>

pnwtśrczptsbnd
26
27
29
1
2
3
4
8
9
10
11
12
16
17
18
20
22
23
24
25
28
29
30
31
Newsletter