Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
BASF wprowadza zróżnicowany asortyment składników na bazie certyfikowanego ekologicznego oleju palmowego (z ziaren palmowych)
Koncern BASF proponuje zróżnicowany asortyment składników na bazie certyfikowanego ekologicznego oleju palmowego (z ziaren palmowych). Wprowadzenie na rynek nowych składników jest elementem konsekwentnego dążenia BASF do celu, jakim jest wprowadzenie do 2015 roku zakupów oleju palmowego oraz oleju z ziaren palmowych wyłącznie z certyfikowanych źródeł ekologicznych.

Olej palmowy (z ziaren palmowych) wykorzystywany przy produkcji oferowanych składników pozyskiwany jest w obrębie przyjętego przez RSPO łańcucha dostaw opartego na segregacji (Segregation, SG) lub na bilansie masy (Mass Balance, MB). Łańcuch dostaw typu SG pozwala uzyskać gwarancję, że olej palmowy (z ziaren palmowych) oraz jego pochodne są całkowicie oddzielone od oleju niecertyfikowanego na każdym etapie procesu produkcyjnego – od plantacji aż po produkt końcowy. Łańcuch dostaw skonstruowany na zasadzie MB pozwala na mieszanie oleju posiadającego certyfikat RSPO z olejem pochodzącym ze źródeł niecertyfikowanych w dowolnym punkcie łańcucha. Niezbędna jest gwarancja zgodności między nabywanymi ilościami certyfikowanego oleju palmowego (z ziaren palmowych) oraz jego przetworzonych pochodnych.

Jak wyjaśnia Jan-Peter Sander, Senior Vice President Personal Care Europe w BASF: „W zależności od konkretnych wymogów nasi klienci mogą wybrać jeden z dwóch certyfikowanych modeli łańcuchów dostaw w ramach swoich własnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju”. System RSPO-MB stanowi etap pośredni na drodze do całkowicie identyfikowalnego ekologicznego mechanizmu pozyskiwania produktów oleju palmowego. Składniki zgodne z zasadami RSPO-SG umożliwiają natomiast opracowywanie produktów konsumenckich zawierających pochodne bazujące fizycznie na certyfikowanym ekologicznym oleju palmowym (z ziaren palmowych). W ramach tworzenia segregowanego łańcucha dostaw składników na bazie oleju palmowego (z ziaren palmowych) koncern BASF zainwestował w instalację odrębnych zbiorników, a także wdrożył odpowiednie działania w zakresie produkcji i transportu.

Zaangażowanie w zrównoważony sektor oleju palmowego

Olej palmowy pozyskiwany jest z miąższu owoców palmy olejowej, natomiast olej z ziaren palmowych otrzymuje się jako produkt uboczny na drodze ekstrakcji z pestek owoców. Organizacja RSPO, utworzona z inicjatywy wielu zaangażowanych stron, opracowała kryteria prawne, techniczne, ekologiczne i społeczne, które mają na celu propagowanie zrównoważonego wytwarzania i wykorzystywania produktów na bazie oleju palmowego. RSPO dąży do wprowadzenia tych kryteriów na rynkach całego świata. Ma to szczególne znaczenie w kontekście rosnącego zapotrzebowania na olej palmowy (z ziaren palmowych) oraz związanych z nim krytycznych aspektów środowiskowych i społecznych.

 

Źródła

Informacja dostarczona przez BASF Polska Sp. z o.o. 

KOMENTARZE
Newsletter