Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
3,5 mld euro – na tyle obecnie szacuje się wartość polskiego rynku kosmetyków. Choć jego struktura nie odbiega znacznie od europejskich standardów, to pewien fakt zdecydowanie wyróżnia polską branżę kosmetyczną – ponad połowa rynku kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała należy wyłącznie do polskich marek. W Polsce działa około 100 dużych i średnich oraz ponad 300 mikro i małych producentów kosmetyków. Aby pozostać konkurencyjnym na rodzimym rynku oraz mierzyć siły z największymi światowymi markami nie wystarczy jednak obecnie obniżyć ceny finalnego produktu. Kluczem do sukcesu stało się unowocześnianie procesu produkcji kosmetyków i wprowadzanie innowacyjnych produktów w pełni odpowiadających na zapotrzebowanie klienta. Żaden jednak produkt kosmetyczny nie powstanie bez wcześniejszego opracowania receptury.

O współpracy BASF z firmami kosmetycznymi rozmawiamy z Tatianą Wróblewską, Dyrektorem Care Chemicals BASF Polska i dr Michałem Stepulakiem, pełniącym funkcję Menadżera ds. technicznych działu Personal Care BASF Polska.

 

Dlaczego funkcjonowanie Cetrum Formulacji jest istotnym elementem współpracy z klientami?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy odnieść się do historii funkcjonowania firmy Cognis. To właśnie za czasów firmy Cognis została stworzona wewnętrzna organizacja mająca na celu kompleksową i profesjonalną obsługę klientów kosmetycznych. Wielu pracowników tworzących Industry Service wywodziło się z przemysłu kosmetycznego; byli oni wieloletnimi pracownikami działów R&D globalnych i lokalnych firm kosmetycznych. Zatem od podszewki znali specyfikę pracy działów R&D firm kosmetycznych. Ten trend utrzymał się po przejęciu firmy Cognis przez firmę BASF. Utrzymano także dobrą praktykę współpracy polegającej na wsparciu merytorycznym i recepturowym. Pozwoliło to na rozszerzenie kooperacji z działami R&D firm kosmetycznych, którzy traktowali i nadal traktują pracowników organizacji Industry Service jako partnerów w projektach, o gruntownej wiedzy. Najlepszym tego potwierdzeniem są wspólne projekty recepturowe.

 

Na czym polega współpraca firm kosmetycznych z laboratoriami BASF?

Oferujemy szerokie spektrum wsparcia, od dostarczania poszczególnych składników odpowiedzialnych za formę fizykochemiczną i samo działanie kosmetyku, po propozycję całego konceptu produktowego. Pracownicy działów R&D mogą liczyć na nasze wsparcie na każdym etapie projektu, począwszy od doboru poszczególnych składników, poprzez stworzenie receptury, po sprawdzenie czy produkt spełnia założenia projektu. Globalnie dysponujemy tzw. centrami kompetencji, które są wyspecjalizowanymi laboratoriami. Pracujący w nich specjaliści obejmują swoją widzą konkretny segment kosmetyków. Przykładowo, niemieckie laboratoria specjalizują się w tworzeniu receptur kosmetyków do mycia i pielęgnacji włosów, podczas gdy hiszpańskie odpowiedzialne są za tworzenie receptur produktów do stylizacji włosów. Bardzo istotną kwestią jest zdolność do potwierdzania deklaracji marketingowych. Często deklaracja działania danej receptury, która oferowana jest naszym klientom, potwierdzana jest przez szereg badań z wykorzystaniem metod obiektywnych i subiektywnych.

 

Jak lokalnie Centrum Formulacji BASF wspiera klientów?

Zakres działania Centrum Formulacji obejmuje przede wszystkim wsparcie merytoryczne pracowników działów R&D firm kosmetycznych. Jest to komplementarne wsparcie polegające na doborze odpowiednich składników bazowych do określonych form fizykochemicznych, jak i składników wykazujących aktywność biologiczną. Na etapie opracowywania receptury dostarczamy wszelkich niezbędnych informacji dt. technologicznych właściwości, aktywności i sposobu działania danego surowca, tak aby wykorzystany w recepturze spełniał swoje zadania. Oferujemy również gotowe receptury, jak i sami, na życzenie klienta, opracowujemy recepturę zgodnie z jego wymaganiami. Oczywiście każda z receptur przechodzi także podstawowe testy stabilności, które są wykorzystywane na etapie opracowywania receptury w firmie kosmetycznej.

Dzięki posiadaniu lokalnego Centrum Formulacji jesteśmy także w stanie wspomóc naszych klientów w rozwiązywaniu problemów technologicznych dotyczących zarówno stabilności określonych form fizykochemicznych, jak doboru odpowiednich surowców pomagających osiągać wyszukane założenia projektów.

W końcu Centrum Formulacji jest także unikalną bazą o charakterze edukacyjnym, pozwalającą na transfer wiedzy, zarówno wewnątrz struktury BASF, jak i przede wszystkim we współpracy z klientem. Oferujemy naszym klientom szkolenia na wyłączność, w trakcie, których przekazujemy merytoryczne podstawy działania określonych grup surowcowych, jak i umożliwiamy zapoznanie się z ich właściwościami w praktyce, np. w trakcie przygotowywania receptur kosmetycznych.

 

Wspomnieliście Państwo o dostarczaniu gotowych konceptów produktowych. Na czym to polega?

Nieustannie obserwujemy trendy marketingowe, tak aby wykorzystując nasze propozycje, odpowiadać na potrzeby rynku. Przypomina to trochę pracę firmy kosmetycznej, która, aby wyróżniać się, musi być na bieżąco z nowościami. Obserwując nie tylko rynek kosmetyczny, ale także inne rynki mające bezpośredni wpływ na trendy w kosmetyce, tworzymy koncepcje marketingowe, za którymi stoją odpowiednie receptury gotowych kosmetyków. Dotyczy to zarówno innowacyjnych tekstur kosmetyków, ich form podania, jak i osiągania zamierzonych skutków stosowania. Jednocześnie bardzo ważnym aspektem dla BASF jest docieranie do źródła, czyli do potrzeb konsumentów. Najlepszym tego przykładem jest nasz najnowszy zestaw produktów do kondycjonowania włosów, który został opracowany na podstawie wyników badań socjologicznych przeprowadzonych przez grupę TNS. Wykorzystując system bazujący na realnych potrzebach konsumenckich, zdefiniowane zostały archetypy konsumentów oraz stawiane przez nich wymagania dotyczące odżywek do włosów. W ten sposób opracowaliśmy propozycję receptur kosmetyków, które spełniają kryteria brane pod uwagę przez końcowych konsumentów. Dlatego też nasze pomysły często stanowią inspirację dla klientów na etapie tworzenia receptur czy koncepcji marketingowych.

 

Jak wyglądają plany na najbliższą przyszłość? Czy planowane są jakieś zmiany w odniesieniu do opracowanego modelu współpracy z klientami?

Będziemy kontynuować ten sposób współpracy z naszymi odbiorcami, kładąc jeszcze większy nacisk na kwestie zrównoważonego rozwoju. W tym celu opracowana została koncepcja Trigger Point, stanowiąca idealną platformę do prowadzenia dialogu z klientami. Koncepcja pozwala spojrzeć na cały łańcuch wartości i oferować indywidualne rozwiązania, zgodnie z zasadami zrównoważonego podejścia uwzględniającymi specyfikę branży, np. produktów higieny osobistej.

 

Dziękuję za rozmowę

Tatiana Wróblewska

Dyrektor Care Chemicals BASF Polska

Dr Michał Stepulak

Menadżer ds. technicznych

Personal Care BASF Polska

 

KOMENTARZE
Newsletter