Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

BNCT - Nowe otwarcie dla onkologii
Data rozpoczęcia:
2018-03-27
Data zakończenia:
2018-03-27
Organizator:
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Miejsce
Łódź

Szanowni Państwo,

Kontynuując serię wcześniejszych spotkań mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w V warsztatach naukowych pt.: „Nowe otwarcie dla onkologii” poświęconych terapii borowo-neutronowej, które odbędą się 27 marca 2018 r. w Instytucie Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk w Łodzi. Celem warsztatów będzie wymiana doświadczeń zdobytych przez poszczególne grupy badawcze w ramach projektu BNCT oraz dyskusja nad dokumentacją pozwalającą złożyć wniosek o grant badawczy.

Serdecznie zapraszamy,

Organizatorzy:
M.A. Gryziński, Z.J. Leśnikowski.

--

Terapia nowotworów metodą wychwytywania neutronów przez bor (ang. Boron Neutron Capture Therapy, BNCT) jest metodą binarną, opartą na wykorzystaniu zjawiska absorbcji (“capturing”) neutronów o niskiej energii (neutrony termiczne o energii ok. 0.025 eV) dostarczonego do komórki nowotworowej przez leki będące nośnikami boru. Niskoenergetyczne promieniowanie neutronowe (1) oraz związek będący nośnikiem boru (2) stanowią dwa niezależne, oddzielnie nietoksyczne składniki binarnego systemu BNCT.

W wyniku wychwytu neutronu przez jądro 10B dochodzi do przekształcenia go w jądro [11B] w nietrwałym stanie wzbudzonym. Wzbudzone jądro [11B] ulega natychmiastowemu rozpadowi na jądro 7Li, jądro helu (cząstkę alfa) oraz pewną ilość promieniowania gamma. W wyniku tej mikroreakcji jądrowej wydziela się bardzo duża ilość energii będącej głównie energią kinetyczną cząstki alfa. Jądro 7Li oraz cząstka alfa posiadają w sumie energię 2.31 MeV, czyli ponad dziewięć rzędów wielkości więcej niż energia zaabsorbowanego neutronu.

Cząstki alfa są wysoce cytotoksyczne. Jednym z mechanizmów cytotoksycznego działania cząstek alfa (pożądanego w przypadku komórek nowotworowych) jest generowanie, w wyniku radiolizy wody, wolnych rodników powodujących uszkodzenie ważnych dla podziału komórki biocząsteczek takich jak kwasy nukleinowe i białka.

Zabieg BNCT przeprowadzany jest w praktyce w ten sposób, że w pierwszym etapie maksymalnie możliwa część tkanki nowotworowej usuwana jest chirurgicznie, następnie pacjentowi podawany jest dożylnie nośnik boru, poczym miejsce guza nowotworowego naświetlane jest wiązką neutronów w celu zniszczenia pozostałych, rozproszonych komórek nowotworowych, niemożliwych do usunięcia chirurgicznie.

10B wprowadzany jest w postaci związków wnikających w nieco większym stopniu do komórek nowotworowych niż do komórek zdrowych. Efekt terapeutyczny zależny jest w znacznym stopniu min. od selektywności nośników boru. Obecnie w praktyce klinicznej BNCT wykorzystywane są głównie dwa związki, a mianowicie L-4-(dihydroksyborylo)fenyloalanina (BPA), oraz sól sodowa anionu tioboranowego (Na2B12H11SH, BSH). Selektywność tych związków w stosunku do komórek nowotworowych jest niewielka. Z tego też powodu w wielu laboratoriach na świecie prowadzone są badania mające na celu opracowanie, nowych nośników boru dla BNCT, o lepszych parametrach farmakologicznych niż BPA i BSH. Dostępność przenośnych źródeł neutronów oraz nośników boru nowej generacji zwiększy zakres zastosowań BNCT w praktyce klinicznej.

Organizatorzy:
Zbigniew J. Leśnikowski

Newsletter