Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wykład otwarty Laureata Nagrody Nobla na Wydziale Zarządzania UŁ - Edward C. Prescott na konferencji CEST2015
Wykład otwarty Laureata Nagrody Nobla na Wydziale Zarządzania UŁ - Edward C. Prescott na ko
Dlaczego w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej trwa kryzys, ale nie dzieje się tak w Polsce? Już 17 grudnia na to pytanie odpowie jeden z najwybitniejszych światowych ekspertów w dziedzinie makroekonomii. Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego będzie można wysłuchać odczytu Edwarda C. Prescotta, Laureata Nagrody Nobla z Ekonomii w 2004 roku. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych na wykład otwarty.

 

W dniach 16-18 grudnia na Wydziale Zarządzania UŁ odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa Current Economic & Social Topics International Colloquium CESTIC2015. Wydarzenie koncentruje się wokół czterech osi tematycznych:

  • różnorodność na rynku pracy

  • systemy i fundusze emerytalne

  • rynki finansowe

  • innowacyjność i przedsiębiorczość

W programie wykład otwarty „Why are Northern America and Western Europe Depressed and Poland

is not?”, który wygłosi Laureat Nagrody Nobla – profesor Edward C. Prescott.

 

Transmisja wykładu głównego mówcy konferencji,

Laureata Nagrody Nobla w dziedzinie Ekonomii,
profesora Edwarda C. Prescotta
odbędzie się na Wydziale Zarządzania UŁ,
w auli prof. J. Zieleniewskiego o godzinie 18:00.

 

Ekspert, który został nagrodzony Nagrodą Nobla za wkład w dziedzinę makroekonomii, opowie zgromadzonym dlaczego w Polsce nie ma kryzysu, natomiast zmagają się z nim mieszkańcy Ameryki Północnej i Europy Zachodniej. Wykład jest otwarty, wstęp bezpłatny.

 

Uczestnicy konferencji będą dyskutować także na temat systemu emerytalnego, jego wykonalności oraz wydolności w obliczu zmniejszającego się przyrostu naturalnego oraz wzrastającej średniej długości życia. Wspólnie zastanowią się czy wdrażanie nowych platform handlowych, dostęp do informacji online oraz integracja i globalizacja rynków wymagają zmiany teorii finansowych. Ponadto poruszona zostanie tematyka różnorodności i równości na rynku pracy oraz roli, jaką pełnią na nim osoby starsze i kobiety. Eksperci przyjrzą się także bliżej innowacyjności oraz przedsiębiorczości, koniecznym, aby przełamać stagnację wywołaną przez trwający kryzys gospodarczy.

Celem konferencji jest wymiana wyników badań, metodyk i poglądów w zakresie aktualnych problemów ekonomicznych i społecznych. Uczestnikami CESTIC2015 będą przedstawiciele uniwersytetów z całego świata, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Albanii, Indonezji, Iranu, Chin czy Rosji.

Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 grudnia 2015 na Wydziale Zarzadzania UŁ (Łódź) oraz w dniu

18 grudnia w siedzibie GPW (Warszawa). Transferowi z Łodzi do Warszawy (i z powrotem) towarzyszyć będą obrady „on the go” w pociągu konferencyjnym.

Wydarzenie organizują: Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa UŁ, Wydział Zarządzania UŁ, Uniwersytet Łódzki oraz Zespół Badawczy projektu NCN Nr 2013/09/B/HS4/00493. Patronat nad konferencją objęli m.in.: Narodowe Centrum Nauki, Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, GPW, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania oraz Krajowa Izba Biegłych Rezydentów.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdują się na stronie: http://cest2015.uni.lodz.pl/


 

Źródła

Informacja prasowa, CEST 2015

KOMENTARZE
Newsletter