Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
PARP ogłasza konkurs "Bony na innowacje dla małych i średnich przedsiębiorstw"
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs, którego celem jest pobudzenie współpracy nauki i biznesu poprzez finansowanie usług świadczonych przedsiębiorcom przez jednostki naukowe. Oferowane przez nie nowe, zaawansowane technologicznie rozwiązania oraz specjalistyczna wiedza będą wsparciem dla około 2300 przedsiębiorców, którzy uzyskają dotacje w tej perspektywie finansowej. Konkurs będzie trwał od 6 czerwca 2016 r. do 30 stycznia 2017 r. i będzie podzielony na dwumiesięczne etapy.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Dzięki uzyskanemu wsparciu firmy będą mogły zwiększyć swoją konkurencyjność i innowacyjność. Przyczyni się do tego możliwość zakupienia od jednostek naukowych usług będących innowacją produktową (nowy lub znacząco ulepszony wyrób, usługa lub projekt wzorniczy) lub innowacją procesową (opracowanie technologii produkcji).  Przedsiębiorcy, którzy otrzymają dofinansowanie, mogą liczyć na wsparcie w wysokości od 60 tys zł do 400 000 tys zł.

Konkurs jest prowadzony w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, które jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Kwota przeznaczona na dofinansowanie w konkursie wynosi  62,5 mln zł. 

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków, regulamin konkursu i niezbędne wzory dokumentów dostępne są na stronie www.poir.parp.gov.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: info@parp.gov.pl

KOMENTARZE
news

<Lipiec 2022>

pnwtśrczptsbnd
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Newsletter