Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zbuduj internacjonalne doświadczenie. NCBiR daje 8 mln euro
Trwają nabory wniosków w ramach 15 programów międzynarodowych, w których uczestniczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na dofinansowanie projektów z Polski NCBR przeznaczył ponad 8 mln euro.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uczestniczy w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych. Należą do nich programy europejskie, takie jak m.in. EUREKA czy ERANET, program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, program współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej z Japonią, programy bilateralne oraz programy w ramach tzw. współpracy sieciowej, np. Inicjatywa Cornet. NCBR oferuje dofinansowanie realizacji projektów badawczych przez podmioty z Polski, które zostaną wyłonione w międzynarodowych konkursach. – Współpraca międzynarodowa jest zawsze czynnikiem podnoszącym jakość badań, dlatego staramy się zapewnić jak najlepsze warunki aktywności polskich zespołów badawczych także poza naszymi granicami. Dzięki temu, że NCBR jest cenionym partnerem zarówno w Europie, jak i dla agencji finansujących badania w najbardziej innowacyjnych państwach świata -Tajwanie, Singapurze czy Izraelu - stworzyliśmy bogatą ofertę wsparcia projektów z udziałem polskich naukowców i przedsiębiorców – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, p.o. dyrektora NCBR.

W ramach programów międzynarodowych w których uczestniczy NCBR jednostki naukowe i przedsiębiorcy (lub konsorcja) z Polski biorą udział w konkursach aplikując bezpośrednio w ramach poszczególnych programów, najczęściej poprzez elektroniczny system naboru wniosków. Dofinansowanie z NCBR otrzymują najlepiej ocenione w danym konkursie projekty, które znajdą się na międzynarodowej liście rekomendowanych do finansowania.
Trwające obecnie w 15 programach nabory dotyczą różnych dziedzin, m.in. technologii materiałowych, morskich, inteligentnych sieci wysokoenergetycznych, surowców nieenergetycznych, nanomedycyny, onkologii, neurologii oraz zrównoważonego rolnictwa. Ponad połowa z nich zakończy się w marcu – najwcześniej w programach EuroNanoMed II (3 marca), ERA-NET FACCE SURPLUS (4 marca) oraz EUROSTARS 2 (5 marca). Ostatni z obecnie ogłoszonych naborów zakończy się 9 czerwca w dedykowanym technologiom materiałowym programie M-ERA.Net.

 

Anna Szulc

KOMENTARZE
Newsletter