Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Newsletter Bioetyczny – uczciwa „konkurencja”
Czy wypada wspominać o konkurencji? Czy wypada konkurencję promować i chwalić? Jeśli ta „konkurencja” jest wyjątkowo dobra, a prezentowane przez nią treści rzetelne – czemu nie? Wręcz nieetycznym byłoby utrzymywanie w tajemnicy istnienia Newslettera Bioetycznego tworzonego w ramach działalności Fundacji „Jeden z nas”. Poniższy artykuł przedstawia owoce pracy wielu ludzi zaangażowanych w obronę życia ludzkiego od poczęcia, skupionych także wokół innych (jednak wzajemnie powiązanych) organizacji i instytucji międzynarodowych.

Newsletter

Newsletter Bioetyczny powstał dzięki współpracy trzech środowisk: studentów i absolwentów Podyplomowych Studiów z Bioetyki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, Fundacji „Jeden z nas” oraz francuskiej Fundacji Jérôme Lejeune. Rozsyłany za pośrednictwem poczty e-mail newsletter, ukazuje się raz w miesiącu, zaznajamiając subskrybentów z najistotniejszymi wydarzeniami z zakresu etyki medycznej, biomedycyny, prawa medycznego i bioetyki, szczególnie tymi, które wzbudzają kontrowersje etyczne. E-biuletyn zawiera również informacje dotyczące wydarzeń, konferencji czy sympozjów, na których poruszane są problemy natury bioetycznej.

Fundacja „Jeden z nas”

Fundacja „Jeden z nas”, jak czytamy na stronie internetowej organizacji, została powołana do życia 2 sierpnia 2013 r. Jej zasadniczym celem jest kontynuacja dzieła rozpoczętego przez inicjatywę „Jeden z nas”: prowadzenie długofalowej działalności edukacyjnej i medialnej. Założycielami Fundacji są: Jakub Bałtroszewicz, Michał Baran, Piotr Gładysz, Michał Kondrat i Andrzej Sobczyk. Do członków rady Fundacji należą m.in.: prof. Bogdan Chazan, dr Paweł Wosicki, dr inż. Antonii Zięba.

Fundacja „Jeden z nas” stała się rozpoznawalna za sprawą przygotowanej przez nią, a podpisanej przez 1,8 mln obywateli państw należących do Unii Europejskiej, petycji złożonej w Parlamencie Europejskim 10 kwietnia 2014 r. Wyrażone w treści dokumentu żądanie zakończenia finansowania działań prowadzonych w ramach badań naukowych i tzw. pomocy rozwojowej, które wiążą się z niszczeniem embrionów ludzkich, zostało w całości odrzucone przez Komisję Europejską 28 maja 2014 r.

W celu zebrania i uporządkowania informacji lub zapoznania się z inicjatywą Europejskiej Fundacji Ruchów Obrony Życia „Jeden z nas” oraz ideą EIO, czyli Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, jedną z pierwszych inicjatyw, wprost odnoszących się do prawa europejskiego, zachęcamy do przeczytania artykułu dr Błażeja Kmieciaka pt. „Europejska Unia Bioetyczna – kilka słów o projekcie „Jeden z nas”, a także do odwiedzenia strony internetowej Fundacji „Jeden z nas”.

Prof. Bogdan Chazan

Warto w tym miejscu wspomnieć o wydarzeniu, które będzie miało miejsce już za dziesięć dni. 28 stycznia o godz. 18 w budynku Duszpasterstwa Akademickiego Piątka przy ul. ks. I. Skorupki 5 w Łodzi, odbędzie się spotkanie z (m.in. członkiem rady Fundacji „Jeden z nas”) prof. Bogdanem Chazanem w ramach organizowanego przez łódzką komórkę Fundacji Pro – prawo do życia we współpracy z Duszpasterstwem pt. „Wolność drogą miłosierdzia”. Spotkanie rozpocznie się mszą świętą w intencji obrony życia, matek oczekujących narodzin dziecka oraz małżeństw starających się o potomstwo. Następnie odbędzie się wykład, którego temat zawarto w pytaniu: „Czy obrona życia może być przestępstwem?”.

Francuska Fundacja Jérôme Lejeune

Wracając do organizacji powiązanych z Fundacją „Jeden z nas”, po krótce przedstawimy Francuska Fundacja im. prof. Jérôme Lejeune. Jest to Fundacja współtworząca Newsletter, która uzyskała status instytucji pożytku publicznego (ang. public interes status) w 1996 r., pracuje na rzecz osób dotkniętych różnymi wadami genetycznymi tj. zespół Downa, zespół Williamsa-Beurena, zespół łamliwego chromosomu X, czy inne tri somie, monosomie dotyczące niesprawności intelektualnej. Służba Fundacji na rzecz osób chorych oraz ich rodzin, opiera się na trzech filarach: badaniach, opiece i wsparciu (orędownictwu, ang. advocacy). Swoje cele realizuje poprzez prowadzenie i wspieranie programów badawczych, mających na celu opracowanie metod leczenia zespołu Downa oraz innych chorób podłożu genetycznym związanych z niepełnosprawnością intelektualną. 

Fundacja jest wiodącym ośrodkiem badań nad zaburzeniami genetycznymi, finansującym również programy badawcze we Francji i poza jej granicami. W ramach jej działań powołano Instytut – centrum medyczne, skoncentrowane na ochronie życia i godności człowieka. Podstawowym celem działań Fundacji jest właśnie ochrona życia ludzkiego. W kontekście stale przyśpieszającego postępu naukowego, osoby zaangażowane w realizację misji Fundacji, poszukują odpowiedzi na podstawowe pytania stawiane przez współczesne społeczeństwa, a odnoszące się do kwestii bioetycznych.

Prof. Jérôme Lejeune, którego imię nosi Fundacja, zmarł 3 kwietnia 1994 r. Był on, jak sam o sobie mówił: „lekarzem z powołania, a naukowcem z konieczności”. Lekarz, genetyk, badacz, usiłujący zrozumieć mechanizm powstawania chorób genetycznych. Pełnił funkcję pierwszego przewodniczącego Papieskiej Akademii Pro Vita – watykańskiego towarzystwa powołanego przez Jana Pawła II w celu podjęcia pogłębionych studiów z zakresu obrony życia ludzkiego od poczęcia.

O tej niezwykłej postaci, można również przeczytać w artykule pt. "Piękne życie pięknego człowieka" i posłuchać na vlogu bioetycznym " Jérôme Lejeune ojciec pieknej genetyki" (materiały przygotowane i opracowane przez dr Błażeja Kmieciaka).

Studia Podyplomowe z bioetyki

Osoby zainteresowane podjęciem studiów z zakresu bioetyki, w tym szukające argumentów za ochroną życia ludzkiego, z pewnością zainteresuje poniższa informacja. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (jednostka współtworząca kształt Newslettera Bioetycznego) posiada w swojej ofercie edukacyjnej podyplomowe studia z bioetyki, nastawione na kształcenie specjalistów w zakresie bioetyki i etyki medycznej. Są to studia prowadzone przez Międzywydziałowy Instytut Bioetyki. Wśród pracowników Instytutu znajdują się: ks. dr hab. Andrzej Muszala (dyrektor Instytutu), ks. prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB (zastępca dyrektora) i ks. dr hab. Grzegorz Hołub SDB.

Konkurencyjnym, dla tej oferty, może być kierunek studiów podyplomowych: prawo medyczne i bioetyka, organizowane na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzony przy Katedrze Prawa Karnego w ramach działającego w Katedrze Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego. Jak możemy dowiedzieć się ze strony internetowej Wydziału, studia te „Stanowią (…) odpowiedź na żywe zainteresowanie problematyką prawa medycznego w Polsce ze strony prawników oraz pracowników ochrony zdrowia, szczególnie osób wykonujących zawody medyczne”. Głównym celem realizowanego podczas studiów programu jest „(…) przedstawienie sposobu funkcjonowania i finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, praw i obowiązków pacjentów oraz pracowników ochrony zdrowia, a także zasadach ich odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej”. Program studiów został uzupełniony o zagadnienia bioetyczne oraz kwestie prawne z nimi związane.

Plany na przyszłość

Dla niektórych, powyższa informacja dotycząca oferty studiów podyplomowych z zakresu bioetyki  może stać się całkiem realnym planem na przyszłość.

Natomiast co do Newslettera Bioetycznego i dalszych działań podejmowanych przez Fundację „Jeden z nas”, ich przyszłość rysuje się co najmniej interesująco. Nie zdradzając żadnych szczegółów, zapraszamy do śledzenia strony internetowej Fundacji oraz naszego Portalu, gdzie niebawem ukaże się kolejny artykuł dotyczący „Jednego z nas”.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

 

Zofia Szafrańska-Czajka

dział BIOETYKA

zofia.szafranska@biotechnologia.com

Źródła

Materiały udostępnione przez Fundację „Jeden z nas”

 

Inne:

Fundacja "Jeden z nas": http://jedenznas.pl

Fundacja im. prof. Jérôme Lejeune, http://www.fondationlejeune.org/en/

KOMENTARZE
Newsletter