Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Największa baza genów w Europie - SIGO
Największa baza genów w Europie - SIGO
Pod koniec ubiegłego roku, zostało powołane do istnienia konsorcjum Sieci Identyfikacji Genetycznej Ofiar, w skrócie SIGO. Jest to przedsięwzięcie istotne zarówno z punktu widzenia nauk biomedycznych jak i z perspektywy historycznej. Podstawowym celem powołania konsorcjum jest współpraca w ramach identyfikacji ofiar zbrodni systemów totalitarnych, identyfikacji osób oraz ofiar zdarzeń masowych.

 

PBGOT, na swojej oficjalnej stronie na portalu Facebook, wymienia najważniejsze zadania SIGO:

a)      współpraca z innymi podmiotami w celu realizacji zadań związanych z identyfikacją ofiar zbrodni systemów totalitarnych, identyfikacja niezidentyfikowanych osób oraz ofiar zdarzeń masowych,

b)      opracowanie jednolitej procedury postępowania w przypadku identyfikacji osób oraz wdrożenie tej procedury w laboratoriach współtworzących Konsorcjum,

c)      pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie badań naukowych, rozbudowę struktury technicznej laboratoriów i stworzenie procedury identyfikacji osób, będącej podstawą stworzenia zespołu DVI (identyfikacji ofiar zdarzeń masowych, od ang. Disaster Victims Identification Team).

Sieć Identyfikacji Genetycznej Ofiar stanowi kontynuację i rozwinięcie podejmowanych już wcześniej działań o charakterze naukowo-badawczym, m.in. Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów.

Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów

28 września 2012 r. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (PUM), we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej (IPN) stworzył Polską Bazę Genetyczną Ofiar Totalitaryzmów (PBGOT), pierwszą tego typu bazę danych w Europie. Powołanie PBGOT było strategicznym etapem projektu naukowo-badawczego „Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-1956”. Baza materiału porównawczego DNA ofiar i ich krewnych jest nieustannie uzupełniana.

Polski Zespół Identyfikacji Ofiar Zdarzeń Masowych

Konsorcjum SIGO jest również etapem, przybliżającym do uruchomienia mobilnego zespołu identyfikacji ofiar zdarzeń masowych z siedzibą w Szczecinie. Jak zauważa PBGOT,

„Nieuchronność katastrof i zdarzeń masowych wymusza (…) zmodyfikowanie istniejących procedur i zaplecza technicznego (…). Dotychczas poczynione inwestycje, stworzone procedury oraz zebranie wyjątkowych specjalistów zajmujących się identyfikacją ofiar zdarzeń masowych przy projekcie PBGOT daje niespotykaną wcześniej szansę na stworzenie Polskiego Zespołu Identyfikacji Zdarzeń Masowych”.

Dr Andrzej Ossowski z PBGOT w Szczecinie, dla wywiadu udzielonego Naszemu Dziennikowi, stwierdził: „Chodzi o to, żebyśmy mieli sprawny zespół, który w chwili jakiejś np. katastrofy lotniczej będzie w stanie szybko dotrzeć na miejsce zdarzenia, zabezpieczyć ślady i szczątki ofiar oraz je sprawnie zidentyfikować.

Instytucje zaangażowane w powołanie i współtworzenie SIGO

Konsorcjum o charakterze naukowo-badawczym zostało zawiązane pomiędzy następującymi jednostkami: Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytutem Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie i Polskim Towarzystwem Medycyny Sądowej i Kryminologii z siedzibą w Łodzi. Natomiast podczas uroczystego powołania SIGO, dnia 12 grudnia 2015 r., obecni byli: prof. Andrzej Ciechanowicz – Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, prof. Paweł Górski – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. Jarosław Berent – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, dr hab. Maria Kała – Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna, Agnieszka Rudzińska – Z-ca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Dariusz Gabrel – Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN, Insp. Piotr Beczkowski – Komendant Miejski Policji w Łodzi.

 

Zofia Szafrańska-Czajka

dział Bioetyka

zofia.szafranska@biotechnologia.pl

Źródła

Źródła:                                                                                                                                                    

„Powstało konsorcjum Sieci Identyfikacji Genetycznej Ofiar (SIGO)  z udziałem uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, Uniwersytet Medyczny, dostępne przez:           http://www.umed.pl/pl/index1.php?dir=akt&mn=tresc&txt=1802 (09.01.2016)

„Łódź: powstanie Sieć Identyfikacji Genetycznej Osób”, portalsamorzadowy.pl, dostępne przez: http://www.portalsamorzadowy.pl/inwestycje/lodz-powstanie-siec-identyfikacji-genetycznej-osob,75767.html (09.01.2016)

„Sieć Identyfikacji Genetycznej Osób”, Pomorski Uniwersytet Medyczny, dostępne przez: https://www.pum.edu.pl/aktualnosci/siec-identyfikacji-genetycznej-osob (09.01.2016)

Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów, dostępne przez: http://www.pbgot.pl/pl/O-PBGOT (09.01.2016)

Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów, oficjalna strona na portalu Facebook.pl, dostępne przez: https://www.facebook.com/PolskaBazaGenetycznaOfiarTotalitaryzmow (09.01.2016)

 

Zdjęcia:

Flickr.com, Aramisse, dostępne przez: https://www.flickr.com/photos/aramisse/21340139640/sizes/l (09.01.2016)

KOMENTARZE
news

<Sierpień 2020>

pnwtśrczptsbnd
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
4
5
6
Newsletter