Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Lekarz może wypisać recepty nawet na cały rok
Chory nie musi już chodzić do lekarza co 3 miesiące po kolejne recepty na te same leki stosowane przez dłuższy czas. Może je otrzymać na cały rok i realizować co miesiąc albo nawet co kwartał. Na jednej recepcie lekarz ma prawo wypisać ilość leku wystarczającą na maksymalnie 120 dni dawkowania.

wygodne dla pacjentów zmiany wprowadziło Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 września 2014 r. w sprawie recept lekarskich. Pierwsza powiązana jest z ilością leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego czy wyrobu medycznego przepisywanego pacjentowi. Do tej pory maksymalna dawka jaka mogła znaleźć się na recepcie odpowiadała stosowaniu takiego leku przez 3 miesiące. Teraz ten okres został wydłużony do 120 dni. Jest to w szczególności korzystne w przypadku leków zażywanych długoterminowo lub na stałe. Pacjent ma teraz możliwość zakupienia takich preparatów na okres do 4 miesięcy. Oszczędza czas na wizytę lekarską jedynie w celu przedłużenia stosowania preparatu oraz uzyskuje recepty na dłuższy okres stosowania leku.

Zmianie uległa liczba kolejnych recept miesięcznych jaka może zostać wystawiona przez lekarza: z 3 do 3 miesięcy łącznego stosowania, na maksymalnie 12  na okresy nieprzekraczające 360 dni. Oznacza to, iż specjalista w czasie jednej wizyty ma możliwość wystawienia maksymalnie 12 recept realizowanych od określonej daty, które nie przekraczają łącznie 360 dni leczenia danym preparatem.  Rozporządzenie podkreśla również, iż na jednym druku może znaleźć się lek, który w odpowiedniej dawce będzie stosowany przez pacjenta nie dłużej niż 120 dni.

W przypadku  środków antykoncepcyjnych w czasie jednej wizyty lekarz ma możliwość wystawienia 6 kolejnych miesięcznych recept.  Inną kwestię stanowią leki recepturowe w postaci maści, kremów, mazideł, past lub żeli stosowanych na skórę. W ich przypadku nowe rozporządzenie dopuszcza wystawienie maksymalnie 16 recept, w łącznym okresie 120 dni stosowania takich preparatów.  Zmiana ta minimalizuje konieczność cyklicznych wizyt lekarskich przedłużających stosowanie danego produktu.

– Obecnie rzadziej korygujemy ilość wydawanych opakowań z powodu dawkowania leku – tłumaczy mgr farm. Irena Jaskulska-Łyźniak, kierownik apteki. – Dotyczy to w szczególności leków dawkowanych raz dziennie (np. hormonów tarczycy), a także wielu leków stosowanych przewlekle. W przypadku dawkowania np. jednej tabletki na dobę, przy 90-dniowym okresie stosowania musieliśmy zmniejszać ilość wydawanych tabletek do 50, by wydać je ze zniżką. W tej chwili, przy 120-dniowym okresie dawkowania,  takie recepty realizujemy bez obaw. Nowe możliwości rzadko stosowane są przez lekarzy. Stosunkowo niewielu z nich korzysta z prawa wypisywania kolejnych recept miesięcznych. Być może spowodowane jest to chęcią lepszej opieki nad pacjentem oraz kontrolą skuteczności terapii.

Źródła

1.„Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich” [Dz. U. 2012 poz. 260]

2.„Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich” [Dz. U. 2014 poz. 1239]

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2024>

pnwtśrczptsbnd
30
31
2
3
4
8
9
10
12
14
15
16
19
PCI Days
2024-06-19 do 2024-06-20
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Newsletter