Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Do 28 marca można składać projekty w konkursie na innowacje medyczne
Do 28 marca można składać projekty w konkursie na innowacje medyczne
Do 28 marca br. można składać projekty w ramach 10. edycji konkursu, organizowanego przez Innovative Medicines Initiative, na innowacyjne rozwiązania dotyczące ośmiu problemów medycznych, jak ból ostry i przewlekły, autyzm, hipoglikemia czy rak prostaty.

 

Konkurs, określany w skrócie jako IMI2, jest szansą dla instytucji badawczych oraz małych i średnich przedsiębiorstw na udział w międzynarodowych projektach z obszaru biomedycyny. Budżet jego najnowszej edycji wynosi 348 mln euro.

 

Zgłaszane projekty mają dotyczyć ośmiu obszarów w dziedzinie medycyny:

 

- poprawa opieki nad pacjentami cierpiącymi z powodu bólu ostrego lub przewlekłego

 

- wykorzystanie big data (duże, zmienne i różnorodne zbiory danych) w diagnozie i leczeniu raka prostaty

 

- wykorzystanie medycyny personalizowanej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu

 

- zbadanie mechanizmów i uwarunkowań klinicznych leżących u podstaw hipoglikemii (zbyt niski poziom glukozy we krwi) poprzez łączenie baz danych uzyskanych z badań klinicznych

 

- stworzenie paneuropejskiej sieci badań klinicznych w pediatrii, które ułatwią opracowanie oraz dostęp do innowacyjnych leków i terapii dla dzieci

 

- bioprodukcja 2020 - rozwój innowacyjnych narzędzi analitycznych o wysokiej wydajności oraz procesów komercyjnej hodowli komórek

 

- badania z zakresu genetyki, polegające na odblokowaniu genowej rodziny przenośników substancji rozpuszczalnych w celu zwiększenia efektywności nowych terapii

 

- zwiększanie zaangażowania pacjentów w badania nad nowymi lekami.

 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych tematów oraz sposobu aplikacji w konkursie są dostępne na kanale Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=DFVonjqR9_Y&list=PLvrEEDAAI_jEzOPZLC4OkwE_I_uwERQtg) oraz stronie IMI (http://www.imi.europa.eu/content/imi-2-call-10).

 

Innovative Medicines Initiative jest wspólnym przedsięwzięciem Unii Europejskiej i Europejskiej Federacji Firm i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (European Federation of the Pharmaceutical Industries and Associations - EFPIA). W Polsce EFPIA jest reprezentowana przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

 

IMI stanowi największą europejską inicjatywę publiczno-prywatną, która ma na celu przyspieszenie rozwoju skuteczniejszych i bezpieczniejszych rozwiązań terapeutycznych dla pacjentów, zwłaszcza w obszarach, gdzie jest to najpilniejsze. Środkiem do tego ma być przede wszystkim promowanie współpracy naukowców i specjalistów reprezentujących przemysł medyczny po to, by pobudzić rozwój innowacji w dziedzinie nauk biomedycznych i farmacji w Europie. Ma to być również impuls do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i poprawy unijnej konkurencyjności.

 

– Współpraca Komisji Europejskiej i innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w ramach IMI przynosi wymierne korzyści dla rozwoju medycyny i poprawy zdrowia pacjentów. Niestety, pomimo ogromnego potencjału, do tej pory polskie instytucje naukowe i przedsiębiorstwa w niewielkim stopniu korzystały ze środków dostępnych w tym programie – komentuje dyrektor generalna INFARMY Bogna Cichowska–Duma.

 

Promocja tej inicjatywy może sprawić, że więcej polskich badaczy oraz przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw zdecyduje się uczestniczyć w międzynarodowych projektach, a w przyszłości również inicjować powstanie międzynarodowych konsorcjów badawczych - oceniają członkowie INFARMY.

 

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

 

KOMENTARZE
Newsletter