Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Firma EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. po raz drugi organizuje konkurs EUROStaż na najlepszą pracę magisterską z zakresu serologicznej diagnostyki chorób autoimmunologicznych lub alergii. Konkurs skierowany jest do absolwentów kierunku Analityka Medyczna lub Biotechnologia.

Celem konkursu jest rozpropagowanie problematyki serologicznej diagnostyki chorób autoagresyjnych oraz alergii wśród przyszłych diagnostów laboratoryjnych. Autor najlepszej pracy zostanie nagrodzony czterotygodniowym stażem w dziale R&D w głównej siedzibie firmy EUROIMMUN w Lubece (Niemcy). Praca powinna być zgłoszona bezpośrednio przez jej autora.

 

Laureatką pierwszej edycji konkursu została Katarzyna Graniczna. W czasie  stażu  zajmowała się m.in. przygotowaniem kalibratorów do testów ELISA, pasażowaniem komórek z hodowli oraz przeprowadzaniem testu IIFT na tych komórkach, oznaczaniem  awidności przeciwciał klasy IgG przeciwko wirusom różyczki, izolowaniem antygenów za pomocą metody z kulkami magnetycznymi czy klonowaniem fragmentów DNA pochodzących z Chlamydii trachomatis poprzez transfekcję

plazmidów do komórek Escherichia coli RosettaBlue.

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować wymagane dokumenty:

 

wydrukowany egzemplarz pracy w miękkiej oprawie,

elektroniczna wersja pracy na płycie CD lub innym nośniku,

zaświadczenie z uczelni lub instytutu naukowego potwierdzające, ze praca została obroniona,

karta zgłoszeniowa do udziału w konkursie,

oświadczenie,

rekomendacja pracy udzielona przez promotora, rektora lub dziekana.

 

Komplet dokumentów, z dopiskiem „EUROStaż”, należy wysłać na adres:

EUROIMMUN POLSKA Sp. z o. o., ul. Widna 2a, 50-543 Wrocław.

Firma EUROIMMUN zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia w przypadku niedostarczenia

kompletu dokumentów. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 30 czerwca 2014 roku.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do dnia 1 sierpnia 2014 roku.

 

Wyboru najlepszej pracy dokona Komisja Konkursowa, w skład której wejdą:

Prof. dr hab. Mieczysław Wozniak – Akademia Medyczna we Wrocławiu- Przewodniczący Komisji

Dr n. med. Małgorzata Klimczak – Dyrektor Działu Marketingu i Sprzedaży (EUROIMMUN)

Dr n. med. Dorota Musiał – Dyrektor ds. Badan i Rozwoju (EUROIMMUN)

Dr n. farm. inż. Patryk Matuszek – Specjalista ds. Szkoleń(EUROIMMUN)

 

Nagroda

Zwycięzca wyjedzie jesienią 2014 roku na miesięczny staż, z zapewnionym zakwaterowaniem

i wyżywieniem, do głównej siedziby firmy EUROIMMUN w Lubece. Szczegóły wyjazdu zostaną ustalonez laureatem konkursu.

Wzory dokumentów oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej www.euroimmun.pl

w zakładce EUROStaż.

 

Osoba kontaktowa:

dr n. farm inz. Patryk Matuszek

tel.: 503 026 072

mail.: p.matuszek@euroimmun.pl

Więcej informacji: http://www.euroimmun.pl/index.php/eurostaz

KOMENTARZE
Newsletter