Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zmiany w prawie farmaceutycznym – ustawa podpisana przez Prezydenta RP
W dniu 16 maja 2017 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy – prawo farmaceutyczne. To oznacza, że zmiany zaproponowane przez posłów PiS, a wspierane przez Naczelną Izbę Aptekarską, wejdą w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia.

 

 

 

Nowelizacja wprowadza rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących aptek. Zmienią się m.in. zasady uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Nowe przepisy przewidują surowsze warunki uzyskiwania zezwoleń zgodnie z kryteriami:

▪ geograficzno–demograficznymi – ograniczenie lokalizacji nowych aptek z punktu widzenia liczby osób przypadających w gminie na jedną aptekę i odległości od najbliższej apteki,

▪ specjalizacji – zezwolenia na prowadzenie nowych aptek będą mogli uzyskać jedynie praktykujący farmaceuci, spółki jawne i partnerskie prowadzone przez samych farmaceutów,

▪ ilościowymi – organ odmówi wydania zezwolenia, gdy do wnioskodawcy lub do spółek, w których wnioskodawca jest wspólnikiem będą należeć co najmniej 4 apteki.

Dodatkowo zgodnie z wprowadzonymi przepisami wyłączone zostaną zasady sukcesji uniwersalnej, w szczególności zasady przenoszenia zezwoleń w przypadku przekształcenia spółek prowadzących apteki. Należy pamiętać, iż dotychczas wydane zezwolenia zachowują moc, a do postępowań o wydanie zezwolenia wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie ustawy zastosowanie znajdą przepisy w brzmieniu sprzed nowelizacji.

 

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY

Wychodząc naprzeciw wszystkim właścicielom aptek, ich menadżerom i farmaceutom Kancelaria Prawno-Podatkowa Mariański Group organizuje bezpłatne warsztaty, na których zostaną omówione najważniejsze zmiany w prawie farmaceutycznym oraz inne niezwykle istotne kwestie dotyczące prowadzenia aptek, np. bezgotówkowe rozliczenia powyżej 15 tys. złotych czy kontrole skarbowe. Zapraszamy serdecznie już 24 maja 2017 r. do Łodzi w godzinach 10.00 – 13.00 do siedziby Mariański Group, ul. Tylna 4c/1 Zgłoszenia do 19.05.2017 r. prosimy wysyłać na adres: gsuner@marianskigroup.pl 

KOMENTARZE
news

<Maj 2024>

pnwtśrczptsbnd
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter