Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zespół metaboliczny chorobą cywilizacyjną XXI wieku – prewencja i terapia
Zespół metaboliczny chorobą cywilizacyjną XXI wieku – prewencja i terapia
Za istotnie sprawczy czynnik zespołu metabolicznego (ZM) uważana jest miedzy innymi otyłość brzuszna, jedna z ówcześnie występujących chorób cywilizacyjnych. Kluczowe jest szybkie wprowadzenie terapii stanowiącej równocześnie profilaktykę chorób sercowo˗naczyniowych jak i cukrzycy typu 2. Wszechstronna prewencja pod postacią aktywności fizycznej, monitoringu wskaźnika WHR, panelu lipidowego oraz ciśnienia tętniczego jest kluczem do sukcesu w zwalczeniu problemu ZM.

Zespół metaboliczny, do niedawna zwany zespołem X to współzależność czynników metabolicznych obecnie definiowanych jako współwystępowanie 3 z 5 następujących kryteriów:

  1. zwiększony obwód talii, czyli otyłość androidalna (w populacji polskiej obowiązują następujące kryteria IDF : ≥80 cm u kobiet i ≥94 cm u mężczyzn)
  2. Hipertriglicerydemia gdzie triglicerydy >1,7 mmol/l (150 mg/dl)
  3. zmniejszone stężenie HDL-CH < 1,0 mmol/l (40 mg/dl) u mężczyzn i < 1,3 mmol/l (50 mg/dl) u kobiet
  4. nadciśnienie tętnicze (skurczowe≥130 mm Hg lub rozkurczowe ≥85 mm Hg, zwiększona glikemia na czczo ≥ 5,6 mmol/l (100 mg/dl)

 

Złotym standardem w postępowaniu diagnostycznym jest stosowanie metody klamry metabolicznej. Badanie ciśnienia tętniczego i analiza profilu lipidowego jest kluczowym aspektem prewencji i kuracji. Obowiązkowe jest monitorowanie wskaźnika WHR, świadczącego o zwiększonej zawartości tkanki tłuszczowej jako iloraz obwodu talii i bioder.

Terapia zespołu metabolicznego stanowi zarazem profilaktykę chorób sercowo˗naczyniowych jak i cukrzycy typu 2. Przy wprowadzaniu postępowania leczniczego powinny zostać poddane szczególnej rozwadze trzy elementy. W głównej mierze terapia dzieli się na farmakologiczną i niefarmakologiczną. Oba typy kuracji wykazują znaczącą odmienność skuteczności i potencjału w działaniu, przy czym leczenie pierwszego wyboru nie obejmuje stosowania leków. Po pierwsze, zmiana stylu życia wykazująca odmienność co do swojego dotychczasowego działania. Zalecanie takie kierowane jest w kierunku wszystkich pacjentów z ZM. W tym przypadku ważnym jest wprowadzenie diety ubogokalorycznej dla zmniejszenia masy ciała oraz zwiększenie aktywności fizycznej. "Wisienką na torcie’’ kuracji bez farmaceutyków jest monitoring parametrów badań laboratoryjnych w zakresie lipidów.  

Drugim elementem leczenia jest rozpoczęcie terapii poszczególnych składowych ZM, czyli nadciśnienia tętniczego, zaburzeń lipidowych czy otyłości. Tutaj, przede wszystkim znaczenie odgrywa farmakoterapia. Zalecane do stosowania są głównie leki z grupy  hipotensyjnych między innymi leki hipolipemizujące, β-blokery czy preparaty przeciwpłytkowe. Leczeniem stricte dla zespołu metabolicznego jest wprowadzenie w życie pacjenta preparatu miedzy innymi takiego jak metformina (leku z grupy biguanidów), glitazonów czy glitazarów. Niestety jakże skuteczna, stosowana dla zwiększenia wrażliwości na insulinę metformina rzadko jest wprowadzana do schematu terapii ZM u osób bez cukrzycy typu 2, ponieważ lek ten zarejestrowany jest dla tej właśnie grupy pacjentów.

W przypadku zespołu metabolicznego kluczowe jest, dokładne poznanie patogenezy procesu. Niestety, etiologia nie ma określonego scenariusza. Wyodrębniły się w główniej mierze dwa "obozy” nakreślające prawdopodobny przebieg. Pierwszy z nich to konsekwencja otyłości brzusznej, a drugim również znaczącym jest insulinooporność. W ostatnich latach pojawił się kolejny pogląd co do prawdopodobnej podłoża występowania ZM, a jest nim współwystępowanie stanu zapalnego. Z racji kumulujących się, groźnych dla życia aspektów w rozwoju miażdżycy zespół ten określić można jako czynnik prowadzący pośrednio do chorób zarówno serca i naczyń krwionośnych takich jak na przykład zawał serca czy udar mózgu. Z tego względu prewencja jest fundamentalnym działaniem. Szybkie wprowadzenie odpowiedniej terapii powinno być zdecydowanym ruchem w przypadku każdego pacjenta.

Warto przestrzegać zasad zdrowego trybu życia by uniknąć tak dramatycznego w skutkach zjawiska, które staje się "plagą” naszej cywilizacji. Badacze traktują ten problem nad wyraz poważnie, gdyż w sprawach zagrożenia zdrowia zawsze warto znać "wroga”  i umacniać "system obrony’’.

Źródła
  1. Szczeklik A., Choroby wewnętrzne. Wydanie I dodruk. Kraków, 2005
  2. http://czasopisma.viamedica.pl/eoizpm/article/viewFile/26088/20898
  3. Pawłowska J., Zespól metaboliczny – stan wiedzy o przyczynach i patomechanizmach, Forum medycyny rodzinnej., 2009, tom 3 nr.4, 278-291
  4. http://atvb.ahajournals.org/content/25/11/2243.full
  5. http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=193847
KOMENTARZE
news

<Sierpień 2020>

pnwtśrczptsbnd
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
4
5
6
Newsletter