Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zastrzyk gotówki na walkę z Ebola
280 milionów euro w ramach projektu Innovative Medicine Initiative (IMI) zostanie przeznaczone na powstrzymanie epidemii wirusa Ebola. Pieniądze pochodzą z Unii Europejskiej oraz Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych. Projekt „Ebola+” jest przewidziany na lata 2014-2016. W ciągu dwóch lat ogłaszane będą kolejne nabory do projektów badawczych. Obecny ruszył 25 listopada i kończy się 1 grudnia.

Celem projektu jest wsparcie będących w toku badań klinicznych, opracowanie skutecznej i  szybkiej diagnostyki oraz zabezpieczenie produkcji, transportu i przechowywania innowacyjnych szczepionek. Prace ruszą z początkiem 2015 roku w ramach programu „Ebola+”.

Innovative Medicine Initiative jest największą inicjatywą prywatno-publiczną w Europie. Jej celem są działania przyspieszające rozwój bezpieczniejszych i lepszych leków dla pacjentów. IMI wspiera wspólne projekty badawcze,  buduje sieci ekspertów przemysłowych i akademickich w celu podniesienia poziomu innowacyjności w Europie. Jest jednocześnie wspólnym przedsięwzięciem Unii Europejskiej oraz Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA).

W listopadzie ogłoszono nabór do projektów badawczych obejmujących pięć najważniejszych obszarów: planowanie i realizację badań klinicznych, zagwarantowanie możliwości produkcji i bezpieczeństwa wytwarzania szczepionek, zapewnienie odpowiednich warunków transportu i przechowywania na terenach objętych epidemią, sposób wdrożenia szczepień oraz opracowanie narzędzi szybkiej i skutecznej diagnostyki. Również polskie firmy mogą brać udział w projekcie.

 - Uruchomione przez EFPIA oraz Komisję Europejską fundusze w ramach projektu IMI stawiają nas o krok bliżej znalezienia skutecznej odpowiedzi na problem rozprzestrzeniania się wirusa Ebola – komentuje Paweł Sztwiertnia, dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. – Ta decyzja pokazuje jak trwale innowacyjne firmy farmaceutyczne zaangażowane są w realizowanie istotnych ze społecznego punktu widzenia potrzeb zdrowotnych. Ważnym aspektem Innovative Medicine Initiative jest również otwarty charakter tej inicjatywy. Do udziału w projektach badawczych realizowanych w jej ramach mogą zgłosić się również polskie firmy i instytucje badawcze, do czego INFARMA, jako członek EFPIA, zawsze zachęca.
Pieniądze z programu „Ebola+” mogą okazać się najbardziej przydatne takim gigantom jak GlaxoSmithKline i Johnson&Johnson, ponieważ właśnie te dwie firmy prowadzą najbardziej zaawansowane prace nad szczepionką przeciwko wirusowi gorączki krwotocznej. Firma GSK ma ujawnić wstępne dane I fazy badań klinicznych już pod koniec tego roku. Jeżeli wyniki okażą się obiecujące, z początkiem roku 2015 będzie można przejść do kolejnych etapów. Skorzystać mogą na tym również inne mniejsze firmy farmaceutyczne, które prowadzą równoległe badania z wykorzystaniem istniejących już cząsteczek przeciwwirusowych, immunoterapią oraz szczepionkami poliwalentnymi.

Jak informują  przedstawiciele INFARMA, aplikacje mogą składać podmioty prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych. Mogą to być instytucje badawcze, uczelnie, przedsiębiorstwa (zwłaszcza małe i średnie, których obroty nie przekraczają 500 mln euro rocznie) oraz organizacje pozarządowe. Jednocześnie, aby brać udział w inicjatywie, podmioty te muszą stworzyć tak zwane konsorcjum składające się z minimum trzech niezależnych względem siebie podmiotów z minimum 3 różnych krajów Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych. W przypadku braku partnera można go znaleźć za pośrednictwem specjalnie zaplanowanego do tego celu narzędzia „Search Partner”. Samej aplikacji dokonać można za pośrednictwem strony internetowej IMI. Oczywiście proces ten wiążę się z wypełnieniem odpowiednich wstępnych dokumentów, które znaleźć można na stronie IMI. Sam projekt „Ebola+” jest przewidziany na lata 2014-2016. To oznacza, że w ciągu tych dwóch lat ogłaszane będą kolejne nabory do projektów badawczych.

Aktualny nabór jest wyjątkowo pilny, dlatego procedura jego rozstrzygnięcia jest krótsza. Czas na aplikację trwa od 25 listopada do 1 grudnia 2014 r., ale projekty dotyczące tematu wirusów gorączki krwotocznej realizowane będą jeszcze przez ponad dwa lata. Z kolei przedsięwzięcia, które będą finansowane w ramach IMI, nie mają wyznaczonej daty realizacji, co nie zmienia faktu, że w procesie aplikacji trzeba podać przybliżony okres jego trwania.  IMI może sfinansować do 100% kosztów zakwalifikowanych jako bezpośrednio wynikające z realizacji projektu.

Źródła

 

http://media.mslgroup.pl/pr/289285/280-mln-euro-na-walke-z-ebola

informacje dla mediów INFARMA

KOMENTARZE
Newsletter