Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Konferencja poświęcona pozyskiwaniu funduszy na badania biomedyczne z IMI już w styczniu!
17 stycznia 2014 na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się jedyna w Polsce konferencja poświęcona sposobom aplikowania o środki przeznaczone na badania biomedyczne w ramach InnovativeMedicinesInitiative (IMI). Konferencja połączona z praktycznymi warsztatami adresowana jest do naukowców, małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji non profit, agencji rządowych i innych instytucji wspierających, prowadzących lub zainteresowanych uczestnictwem w projektach naukowo-badawczych.

IMI jest największym w historii projektem badawczym w obszarze biomedycznym działającym na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego pomiędzy Unią Europejską a przemysłem farmaceutycznym, który został utworzony w ramach 7PR.

W ramach IMI do tej pory zainwestowano około 1,5 mld euro w projekty badawcze realizowane przez partnerów publicznych i prywatnych. Kolejna tura naboru wniosków obejmująca 8 projektów zostanie opublikowana w grudniu 2013. Budżet przeznaczony na dotacje dla potencjalnych beneficjentów wynosi około 170 mln Euro.

Tematyka konferencji obejmie miedzy innymi poniższe zagadnienia:  projekty w ramach konkursu 11, zasady działania IMI, tworzenie konsorcjów; konsultacja naukowa nt. priorytetów badawczych realizowanych w ramach IMI2 (w latach 2014-2024) w obszarach o największym potencjale z punktu widzenia przyszłych polskich uczestników.

Organizatorami konferencji są: Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION, InnovativeMedicinesInitiative Joint Undertaking oraz Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) wraz ze Związkiem Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, którego członkowie – innowacyjne firmy farmaceutyczne – opierają swój rozwój na badaniach naukowych. Z tego powodu oraz z głębokiego przeświadczenia o wartości innowacji, EFPIA i INFARMA wspierają wszelkie inicjatywy mające na celu nowe odkrycia naukowe w dziedzinie medycyny. 

 

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie konferencji

KOMENTARZE
Newsletter