Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zasady GMP w firmie farmaceutycznej
Redakcja portalu, 08.06.2015 , Tagi: szkolenie, GMP, farmcja
Szkolenie skierowane jest do pracowników firm farmaceutycznych, przede wszystkim do działów kontroli jakości, auditorów wewnętrznych, specjalistów, pracowników uczelni wyższych i wszystkich zainteresowanych.

Zasady GMP w firmie kosmetycznej | 18 czerwca, ��d�

BLOK 1

 1. Dobre praktyki produkcyjne w Polsce
 2. Podstawowe informacje - GMP Dobra Praktyka Wytwarzania
 3. Przestrzeganie zasad GMP – wymóg prawny

BLOK 2

 1. System Zapewnienia Jakości –cel i zadania
 2. Doskonalenie Systemu Zapewnienia Jakości

BLOK 3

 1. Personel –stawiane wymagania GMP
 2. Higiena zgodnie z wymaganiami GMP

BLOK 4

Szkolenia personelu– polityka szkoleniowa zgodnie z wymaganiami GMP

 • Znaczenie i cele szkoleń
 • Planowanie szkoleń
 • Ewidencja i dokumentowanie szkoleń
 • Efektywność szkoleń

BLOK 5

Dokumentacja – zasadniczy element Systemu Zapewnienia Jakości

 • Wymagane dokumenty dla spełnienia zasad GMP
 • Opracowanie i prowadzenie nadzoru nad dokumentacją systemu zapewnienia jakości
 • Dobra praktyka dokumentowania podczas ręcznego wpisywania danych
 • System dokumentacji – rodzaje nośników
 • Dokumentacja – zalety i wady wyboru nośnika dla dokumentów systemu jakości
 • Archiwizacja dokumentacji systemu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami GMP

BLOK 6

Proces Kontroli Zmian - wymagania GMP

 • Inicjowanie zmian
 • Ewidencja i dokumentowanie zmian
 • Monitorowanie wpływu zmian na przebieg procesu technologicznego i jakość produktu

{page_break}

BLOK 7

Odchylenia – wymagania GMP

 • Identyfikacja i postępowania wyjaśniające
 • Działania korygujące i zapobiegawcze - określanie wymaganych działań
 • Kontrola wykonania i ocena skuteczności podjętych działań korygujących i zapobiegawczych
 • Dokumentowanie procesu odchyleń wraz wykonaniem i oceną skuteczności podjętych działań korygujących i zapobiegawczych

BLOK 8

Przegląd Jakości Produktów – znaczenie i cel

 • zasady postępowania przy sporządzaniu raportu z przeglądu jakości produktu
 • wskazanie trendów
 • definiowanie problemów jakościowych
 • identyfikacja obszarów wymagających doskonalenia systemu zapewnienia jakości
 • zbieranie i podsumowanie danych dotyczących wytwarzanych produktów

BLOK 9

Pomieszanie/zanieczyszczenia i zanieczyszczenia krzyżowe

 • Etapy procesu wytwarzania i obszary zagrożone ryzykiem ich wystąpienia
 • Polityka zapobiegania
 • Zarządzanie ryzykiem ich wystąpienia

BLOK 10

 • wewnętrzne systemu jakości
 • zewnętrzne (dostawcy, wytwórcy API)
 • Inspekcja władz lub zewnętrznych audytorów jakości w zakresie wytwarzania produktów

 

 

 

 

 

 

 

Prelegent:

 

 

 

 

 

 

KOMENTARZE
Newsletter