Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wstępne wyniki długookresowych badań w projekcie cukrzycy objawowej wykazują skuteczność i bezpieczeństwo terapii PolTREG
Wstępne wyniki długookresowych badań w projekcie cukrzycy objawowej wykazują skuteczność i

PolTREG S.A., lider terapii komórkowych opartych na limfocytach T-regulatorowych (TREG), otrzymał wstępne wyniki długookresowych badań (postTRIAL) w projekcie cukrzycy objawowej (TregVAC). W ocenie Zarządu otrzymane wyniki badań potwierdzają skuteczność i bezpieczeństwo terapii TREG w wieloletniej perspektywie czasowej i stanowią istotną przewagę konkurencyjną. Polska spółka jako pierwsza na świecie posiada wyniki po tak długim okresie od pierwszego podania terapii opartych na poliklonalnych komórkach TREG.

 

W badaniu uczestniczyło łącznie 51 osób, w tym pacjenci z 7-12-letnim okresem po przyjęciu terapii TREG oraz grupa kontrolna. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania jest ocena bezpieczeństwa terapii, a drugorzędowym – jej skuteczności. Przeprowadzone wielowymiarowe badania bezpieczeństwa nie wykazały istotnych różnic stanu zdrowia pacjentów, którzy otrzymali terapię TREG względem grupy kontrolnej. Z kolei wyniki przeprowadzonych testów funkcjonalnych MMTT (Mixed Meal Tolerance Test) dowiodły, że pacjenci, którzy otrzymali terapię TREG nadal wydzielali insulinę, podczas gdy nieleczeni pacjenci w grupie kontrolnej nie. Ponadto czas remisji choroby był dłuższy w przypadku pacjentów, którzy otrzymali terapię TREG względem grupy kontrolnej. 

– Wstępne wyniki długookresowych badań są dla nas bardzo satysfakcjonujące. Przede wszystkim wykazują one długookresowe bezpieczeństwo i skuteczność terapii poliklonalnych komórek TREG. Jako pierwsi na świecie dysponujemy wynikami badań pacjentów po okresie 7-12 lat od podania terapii TREG. Jest to bardzo istotne z wielu względów. Wytyczne Europejskiej Agencji Leków wskazują, że do rejestracji terapii komórkowych TREG niezbędne są badania potwierdzające jej bezpieczeństwo po co najmniej 5-letnim okresie po podaniu. Żadna firma na świecie nie dysponuje obecnie wynikami tak długookresowego bezpieczeństwa terapii TREG w cukrzycy typu 1, co oznacza, że w drodze do rejestracji naszej terapii w Europie jesteśmy na prowadzeniu. Jest to nasza istotna przewaga konkurencyjna stanowiąca również naszą mocną stronę w procesie komercjalizacji tej technologii. Istotny jest też fakt, że badania były prowadzone w grupie pacjentów z cukrzycą objawową. Spodziewamy się, że w grupie pacjentów we wcześniejszych etapach, kiedy cukrzyca nie daje jeszcze istotnych objawów i wysp trzustkowych jest zdecydowanie więcej, leczenie poliklonalnymi komórkami TREG także będzie przynosiło pozytywne rezultaty – mówi prof. Piotr Trzonkowski, współzałożyciel i prezes zarządu PolTREG S.A. Terapie oparte na poliklonalnych komórkach TREG są najbardziej zaawansowanym projektem PolTREG. Spółka rozwija również terapie nowych generacji w postaci: CAR-TREGów, TREGów specyficznych antygenowo oraz TCR TREGów.

Źródła

Fot. https://pixabay.com/pl/photos/laboratorium-pr%C3%B3b%C3%B3wka-badania-1291136/

KOMENTARZE
Newsletter