Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
PolTREG otrzyma z NCBR 9,3 mln zł dofinansowania na rozwój terapii TREGS w stwardnieniu rozsianym
PolTREG otrzyma z NCBR 9,3 mln zł dofinansowania na rozwój terapii TREGS w stwardnieniu roz

PolTREG S.A. zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę o dofinansowanie projektu: „Bezpieczna dla pacjenta komórkowa terapia stwardnienia rozsianego w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD127-”. Grant z NCBR w kwocie 9,3 mln zł przeznaczony zostanie na dofinansowanie badania klinicznego w stwardnieniu rozsianym. Celem badania jest potwierdzenie skuteczności, bezpieczeństwa oraz optymalnego dawkowania innowacyjnej terapii immunosupresyjnej/immunomodulacyjnej stwardnienia rozsianego (w postaci rzutowo-remisyjnej – RRMS i pierwotnie postępującej – PPMS) z użyciem wyizolowanych i sztucznie namnożonych limfocytów T-regulatorowych (TREGS). Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 15,6 mln zł. 

Fot. PolTREG/YouTube

– Przyznany grant, uzupełniony o środki własne spółki pozyskane w niedawno przeprowadzonym IPO, będzie wykorzystany na badania kliniczne nad terapią z wykorzystaniem komórek TREGS w leczeniu stwardnienia rozsianego. Będzie to badanie kliniczne fazy I/IIa z udziałem pacjentów, które zamierzamy rozpocząć w drugiej połowie tego roku. Według naszej wiedzy, PolTREG jest najbardziej zaawansowaną na świecie firmą biotechnologiczną, która rozwija terapie komórkami TREGS w leczeniu chorób autoimmunologicznych, takich jak stwardnienie rozsiane i cukrzyca typu 1. Naszym celem jest rozwijanie projektów badawczych do zaawansowanej fazy badań klinicznych, a następnie pozyskanie partnera lub partnerów wśród dużych firm farmaceutycznych, którzy sfinansują dalsze badania oraz wprowadzą terapię na rynek i dostarczą ją potrzebującym pacjentom. Naszymi atutami są: przełomowość stosowanego podejścia terapeutycznego w skali światowej, atrakcyjne dane zgromadzone dotychczas w badaniach klinicznych oraz silne i unikalne kompetencje naukowe zespołu PolTREG, a także fakt, że nasze terapie są już stosowane komercyjnie u pacjentów w ramach tzw. wyjątku szpitalnego – mówi prof. dr hab. n. med. Piotr Trzonkowski, prezes zarządu, współzałożyciel i akcjonariusz PolTREG S.A.

Spółka PolTREG ma bardzo komfortową sytuację gotówkową do finansowania dalszego rozwoju. Posiada łącznie blisko 150 mln zł do dyspozycji w postaci gotówki na bilansie, środków z IPO oraz przyznanych i niewykorzystanych jeszcze grantów. PolTREG przeprowadził w 2021 r. publiczną ofertę akcji, w ramach której z emisji nowych akcji pozyskał 100 mln zł brutto. Środki z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie kluczowych celów strategicznych spółki, m.in. badań klinicznych terapii komórkowych w leczeniu cukrzycy typu 1 i stwardnienia rozsianego oraz rozwój platformy Treg 2.0 (antygenowo specyficzne Tregi oraz CAR-TREGs, które będzie rozwijał wspólnie z AZTherapies, jednym ze światowych liderów w tym obszarze), a także na finansowanie budowy własnego centrum badawczo-rozwojowego i nowego laboratorium produkcyjnego przeznaczonego do komercyjnej produkcji preparatów TREGS w Gdańsku.

PolTREG podpisał w listopadzie 2021 r. umowę z amerykańską firmą AZTherapies Inc. z Bostonu dotyczącą rozwoju i komercjalizacji terapii chorób neurologicznych o podłożu autoimmunologicznym opartych na komórkach CAR-Treg. Współpraca z AZTherapies znacząco poszerza pipeline projektów PolTREG-u o bardzo perspektywiczną technologię genetycznie modyfikowanych TREGS i kolejne obszary terapeutyczne, a także przyspiesza o 2-3 lata rozwój technologii CAR-Treg, dotychczas samodzielnie rozwijanej przez PolTREG. Spółka jest również w trakcie realizacji inwestycji mającej na celu stworzenie nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego przeznaczonego do rozwoju i stosowania metody TREG w innowacyjnych terapiach chorób autoimmunologicznych. Na budowę Centrum spółka pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie ponad 10,5 mln zł (wkład własny spółki to 13,1 mln zł) oraz grant z PARP w wysokości ponad 6 mln zł na utworzenie, wyposażenie i uruchomienie nowego laboratorium produkcyjnego przeznaczonego do komercyjnej produkcji preparatów TREGS. Termin zakończenia budowy Centrum jest przewidziany na drugą połowę 2022 r.

KOMENTARZE
Newsletter