Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Vargatef oraz Lynparza zatwierdzone na rynku UE
Vargatef oraz Lynparza zatwierdzone na rynku UE
Europejska Agencja Leków (EMA) wydała komunikat odnośnie zatwierdzenia na rynku europejskim nowych produktów leczniczych stosowanych w terapii nowotworów. Vargatef stosowany jest w przypadku niedrobnokomórkowego raka płuc. Lynparza stanowi preparat używany u pacjentek z zaawansowanym stadium nowotworu jajnika.

Na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków pojawiły się komunikaty odnośnie zatwierdzenia na terenie całej Wspólnoty Europejskiej nowych produktów leczniczych w terapii przeciwnowotworowej. Preparaty zostały zatwierdzone na podstawie pozytywnych opinii Komitetu dsProduktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi  (ang. Committee for Medicinal Products for Human Use - CHMP).

Vargatef, podmiotu odpowiedzialnego Boehringer Ingelheim International GmbH, to produkt leczniczy stosowany u dorosłych pacjentów cierpiących na niedrobnokomórkowy nowotwór płuc. Preparat podawany jest wraz ze standardową chemioterapią (docetaksel), w przypadku pojawienia się przerzutów lub miejscowej wznowy guza.

Substancję aktywną stanowi nintedanib, działający jako inhibitor kinazy tyrozynowej. Enzym ten pośredniczy w przekazywaniu sygnałów do wnętrza komórek  od receptorów czynników wzrostowych (m.in. VEGF, EGF, PDGF), wpływając na ich wzrost rozwój oraz różnicowanie. Blokada działania enzymu umożliwia spowolnienie rozrostu zmian nowotworowych  oraz tworzenia w jego obrębie nowych naczyń krwionośnych.

Lynparza,  podmiotu odpowiedzialnego AstraZeneca AB, stanowi produkt leczniczy wykorzystywany w celu podtrzymania leczenia dorosłych pacjentek w zaawansowanym stadium nowotworu jajnika (w tym raka jajowodów oraz otrzewnej). Lek używany jest w przypadku wystąpienia u chorych kobiet mutacji w jednym z genów: BRCA1 lub BRCA2, a także podczas nawrotu choroby. Lynparza podawana jest pacjentkom, u których zaobserwowano wyraźne zmniejszenie zmian nowotworowych po długotrwałej terapii preparatami na bazie platyny (przynajmniej 6 miesięcy). Z powodu małej ilości chorych cierpiących na ten typ nowotworu, lek klasyfikowany jest do grupy sierocych.

Substancję aktywną stanowi olaparib, działający jako inhibitor enzymu – polimerazy poli-ADP-rybozy (PARP). Odpowiedzialny jest on za naprawę uszkodzeń wprowadzonych do materiału genetycznego zarówno w komórkach prawidłowych jak i zmienionych nowotworowo. Zablokowanie jego działania w komórkach guza, doprowadza do zmniejszenia aktywności systemów naprawy DNA, co przyczynia się do nagromadzenia uszkodzeń oraz niszczenia takich struktur. 

KOMENTARZE
news

<Październik 2019>

pnwtśrczptsbnd
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Newsletter