Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
8 października Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska oraz Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak, podpisali Porozumienie o współpracy w zakresie wspólnych działań upowszechniających wiedzę o bezpiecznej farmakoterapii oraz informacji na temat zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych.

Podczas konferencji prasowej "Dobro pacjenta - najwyższym celem", zorganizowanej z okazji podpisania Porozumienia o współpracy, Grzegorz Cessak - Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) przedstawił najbliższe wspólne cele

1. Akcja "Czytaj ulotki leków. Ulotka - Twoje bezpieczeństwo"

Akcja ma na celu zwrócenie pacjentom uwagi na znaczenie, jakie ma czytanie ulotek leków. Często nie zaglądają oni do pudełka, zapominają o ulotce która jest źródłem obiektywnej informacji o leku, a od tych informacji zależy bezpieczeństwo. W ramach kampanii przygotowano plakat, na którym znalazły się informacje o tym, co zawiera ulotka leku ( skład, wskazania, dawkowanie, działania niepożądane, ostrzeżenia, interakcje, warunki przechowywania, podmiot odpowiedzialny). Plakat zawiera także wskazówki dla pacjentów –by nie odstępowali nikomu swoich lekarstw (jest to popularne zjawisko, często w przypadku antybiotyków), sprawdzali datę. Istotne w przypadku leczenia jest stosowanie się do zaleceń zawartych w ulotce lub tych uzyskanych od farmaceuty w aptece.  Dla własnego bezpieczeństwa warto nosić listę przyjmowanych przez siebie leków i informować o nich podczas wizyty u lekarza, także u dentysty.

Akcja zachęca do zgłaszania działań niepożądanych – można je zgłosić lekarzowi, farmaceucie, do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub bezpośrednio do producenta leku.

2. Wyjaśnienie wątpliwości pacjentów związane z symbolem "odwróconego czarnego trójkąta", widniejącego od niedawna na ulotkach niektórych leków.

Od 1 września 2013 r. ulotki dla pacjenta i charakterystyki produktu leczniczego niektórych leków są oznaczone symbolem czarnego odwróconego trójkąta. Symbol ten oznacza dodatkowe monitorowanie leków i dotyczy produktów leczniczych, których profil bezpieczeństwa jest szczególnie wnikliwie oceniany tj. przede wszystkim leków od niedawna stosowanych. Nie oznacza to jednak, że są to leki, których używanie obarczone jest większym ryzykiem. Nie wszyscy pacjenci śledzą aktualności URPL, dlatego istotne jest, by informować ich o zmianach – zwłaszcza tych które dotyczą ich bezpośrednio. Zmiana opakowań czy ulotek bez wątpienia do takich zmian należy.

3. Informacja o kampanii propagującej zgłaszanie działań niepożądanych przez pacjentów, ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych, których doświadczyli lub które obserwowali u osób trzecich.

Prezes URPL podkreślił, że działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie leku (niezależnie od tego, czy lek był stosowany zgodnie ze wskazaniami, czy niezgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami) oraz zapewnił, że symbol czarnego trójkąta nie oznacza, że dany lek nie jest bezpieczny dla pacjentów. Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta wyraziła przekonanie, że dzięki podpisanemu Porozumieniu i wspólnym działaniom na polu edukacyjnym, promocyjnym i informacyjnym wzrośnie bezpieczeństwo polskich pacjentów

Źródła

urpl.gov.pl

http://www.bpp.gov.pl/

KOMENTARZE
Newsletter