Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Gdyby pacjenci zażywali regularnie zalecane im leki, oszczędzilibyśmy miliony!
Gdyby pacjenci zażywali regularnie zalecane im leki, oszczędzilibyśmy miliony!
Czy możliwe jest, by pacjenci realizowali zalecenia lekarzy, przyjmując przepisane im leki? W co warto zainwestować, by chorzy regularnie oraz zgodnie z wytycznymi spożywali środki farmakologiczne? Co zyskałyby wówczas systemy ochrony zdrowia na świecie?

Jak dotąd żadna polityka systemów ochrony zdrowia na świecie nie jest w stanie skutecznie chronić pacjentów przed nieregularnym, niewłaściwym lub nadmiernym spożywaniem leków. Niewielu stać na prywatnych lekarzy, którzy przez cały czas trwania choroby (nie mówiąc o chorobach przewlekłych) kontrolowaliby przebieg procesu leczniczego i spożywanie leków u chorego. Pacjenci coraz częściej zamiast zasięgnąć fachowej porady lekarza, czy farmaceuty, sami decydują, które leki i na co, będą zażywać lub kupują coraz więcej „na zapas”. Dostępność do produktów leczniczych oraz ich różnorodność rosną. Podczas, gdy systemy ochrony zdrowia na całym świecie zmagają się z makroekonomicznymi presjami na obniżanie kosztów przy jednoczesnym zapotrzebowaniu na szerszy dostęp i lepsze rezultaty leczenia, w ciągu kolejnych pięciu lat, leki będą odgrywać jeszcze bardziej kluczową rolę w opiece nad pacjentami – przekazuje Murray Aitken, dyrektor wykonawczy IMS Institute for Healthcare Informatics – (…) prognozowane przez nas wydatki na leki na poziomie biliona dolarów w roku 2016 odzwierciedlają powrót do wzrostu, wynikający z odpowiedzi na wyzwania w zakresie dostępu do leków i dostępności cenowej leczenia stojące przed użytkownikami i płatnikami sektora ochrony zdrowia na całym świecie. Skoro pacjenci będą mieli jeszcze większe możliwości kupowania leków, w tym refundowanych, warto zastanowić się w jaki sposób nie zaszkodzić chorym. Pacjenci, którzy w wyniku nadużyć, czy niestosowania się do zaleceń będą generować dla systemów dodatkowe koszty leczenia.

 

W USA opublikowano raport[1] zawierający analizy, które wskazują, iż spożywanie przez Amerykanów lekarstw zgodnie z zaleceniami zaoszczędziłoby miliardy dolarów każdego roku. Dane z aktualnego raportu  (State of the States: Adherence Report[2]) przedstawiają statystyki dotyczące wartości potencjalnych oszczędności, jakie amerykański system ochrony zdrowia mógłby uzyskać, jeżeli mieszkańcy poszczególnych pięćdziesięciu stanów, stosowaliby się do zaleceń lekarzy. Potencjalne wartości oszczędności, w zależności od stanu w którym mieszkają pacjenci, wahałyby się od 19 milionów dolarów (w Wyoming) do ponad dwóch miliardów (w Teksasie) – przyznają autorzy raportu. Ponadto raport wskazuje, iż wartość oszczędności mogłaby być jeszcze większa, jeżeli (o ile to możliwe) pacjenci otrzymywaliby generyczne leki oraz gdyby w USA nie występowałoby zjawisko nadużywania leków, które kosztuje amerykański system ochrony zdrowia dodatkowo ponad 200 miliardów dolarów, jak informują naukowcy z Instytutu IMS (Institute for Healthcare Informatics). Dodatkowe koszty również generowane są przez: nie prowadzenie leczenia opartego na najnowszych doniesieniach, dowodach naukowych (evidence-based treatment practice), popełniane błędy medyczne, nadużywanie antybiotyków oraz występowanie polipragmazji (czyli zjawiska polegającego na spożywanie przez chorego więcej niż kilku leków jednocześnie).

 

Uwzględniając różnice między polskim, a amerykańskim systemem ochrony zdrowia, różnymi przyczynami i częstością występowania chorób, czy różnicami wynikającymi uwarunkowań kulturowych, trybu życia, statusem socjoekonomicznym, problem związany ze spożywaniem leków przez pacjentów pozostaje ten sam. Według danych z raportu IMS Health z 2012 roku, statystyczny Polak rocznie spożywa 1400 CU opakowań (CU – Counted Units –  znormalizowane opakowania lekarstw).[3]  Polacy podobnie, jak Amerykanie nie wiedzą, jak zażywać leki. Zresztą polski system ochrony zdrowia nie bardzo „wychodzi” z inicjatywą dokonania zmian w tej dziedzinie. Średni czas pobytu pacjenta w gabinecie lekarskim (w ramach ubezpieczenia w NFZ) szacowany jest na ok. 15 minut. Ponad połowę tego czasu zajmuje wypełnianie dokumentacji, więc 7 minut zajmuje zbieranie wywiadu, przebadanie pacjenta. Pacjent ma przeciętnie mniej niż 5 minut, by zapytać lekarza o zalecenia, które choć przekazywane, szybko ulatują z pamięci chorego. Rzecznik Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, dr Wojciech Łuszczyna, informuje, że 60% pacjentów po wyjściu z gabinetu zapomina zaleceń lekarskich, a 30% szuka dodatkowych informacji w Internecie. Konsekwencje są takie, że w 3 na 10 przypadków przewlekle chory nie przyjmuje nawet jednego opakowania leku (…) Po co zatem taka wizyta. Rzecznik jednocześnie przestrzega przed korzystaniem z informacji zawartych w Internecie – często można spotkać tam informacje będące „czarnym” PR firm farmaceutycznych – dodaje.[4]

 

Konsekwencje zażywania leków niezgodnie z zaleceniami mogą być znacznie poważniejsze. Pacjenci nie wiedzą, że na efekty terapeutyczne mają wpływ nie tylko regularne zażywanie leków, ale i właściwa pora dnia; rodzaj cieczy, którą popija pacjent; informacja, czy lekarstwa należy między posiłkami, przed, czy po; nie wspominając o interakcjach z innymi substancjami, czy produktami leczniczymi. Może wystarczyłoby więc przeznaczyć  dodatkowe 5 minut, podczas wizyty pacjenta, na dokładniejsze objaśnienie (i upewnienie się, że chory wszystko zrozumiał) procedur związanych z właściwym zażywaniem leków, by systemy ochrony zdrowia mogły funkcjonować dla zdrowszej populacji, zaoszczędzając przy tym na dodatkowych kosztach wynikających z niewłaściwego spożywania leków.

 

 


[1]Sporządzony przez CVS Caremark (patrz: 2013 State of the States: Adherence Report)

[2] http://www.cvscaremarkfyi.com/2013-state-of-the-states-adherence-report/

[3] Rynek leków w Polsce dziesięć miesięcy po wejściu w życie nowej ustawy refundacyjnej. Prognoza na rok 2012, IMS Health

[4] http://www.medonet.pl/zdrowie-na-co-dzien,artykul,1618735,2,nieodpowiednio-zazyty-lek-moze-zabic,index.html

Źródła
  1. www.cvscaremarkfyi.com/2013-state-of-the-states-adherence-report
  2. Rynek leków w Polsce dziesięć miesięcy po wejściu w życie nowej ustawy refundacyjnej. Prognoza na rok 2012, IMS Health
  3. www.medonet.pl/zdrowie-na-co-dzien,artykul,1618735,2,nieodpowiednio-zazyty-lek-moze-zabic,index.html
KOMENTARZE
Newsletter