Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Synthaverse dostarczy szczepionkę przeciwgruźliczą o wartości ponad 9,2 mln zł na polski rynek
Synthaverse dostarczy szczepionkę przeciwgruźliczą o wartości ponad 9,2 mln zł na polski ry

Ministerstwo Zdrowia wybrało ofertę partnera handlowego Synthaverse jako najkorzystniejszą w ramach przetargu na dostawę szczepionki przeciwgruźliczej BCG – szczepu Moreau. Chodzi o dostarczenie 21 tys. opakowań o wartości 9,22 mln zł. Szczep Moreau, którego właścicielem jest lubelska spółka, uchodzi za najbezpieczniejszy na świecie. Jest w Polsce nieprzerwanie używany do szczepień ochronnych od 1955 r.

 

 

– Po raz kolejny wygraliśmy przetarg na dostawę szczepionki przeciwgruźliczej BCG, co potwierdza naszą dominację w tym obszarze na krajowym rynku. Dzięki unikatowej i zarazem najlepszej technologii możemy właściwie zabezpieczyć nasz system ochrony zdrowia w tym zakresie. W dobie konfliktów zbrojnych oraz nasilającej się migracji jeszcze większego znaczenia nabiera konieczność zachowania odpowiedniej odporności. Szczepionkę przeciwgruźliczą BCG mamy zarejestrowaną także na rynkach węgierskim i ukraińskim, z którymi wiążemy duże nadzieje na ekspansję – mówi Mieczysław Starkowicz, prezes zarządu Synthaverse S.A.

Synthaverse systematycznie pozyskuje coraz więcej kontrahentów także za granicą. W maju spółka zawarła umowę, na podstawie której szwajcarska firma farmaceutyczna Chemo udzieliła licencji dotyczącej sprzedaży produktu leczniczego Davoster na polskim rynku. Tegorocznym osiągnięciem jest również dopuszczenie do obrotu w Rumunii produktu leczniczego BCG wytwarzanego przez lubelską spółkę. Maksymalna wartość rocznej sprzedaży jest szacowana na ok. 5,3 mln zł. Dystrybutorem produktu została bukaresztańska Anisapharm Distribution SRL, która jest partnerem biznesowym Synthaverse w Rumunii.

W 2023 r. dużym osiągnięciem było podpisanie umowy z Laboratoires Majorelle, jednym z liderów francuskiego rynku urologii i ginekologii. Kontrakt na dostawy do Francji produktów Onko BCG sięga 14,94 mln euro. Również w zeszłym roku zawarto umowę z firmą farmaceutyczną Anisapharm na rejestrację, dostawę i dystrybucję produktów leczniczych Onko BCG w Rumunii za minimum 5,25 mln euro. Synthaverse podpisał także umowę z CoraPharm, czołową firmą farmaceutyczną działającą na Bałkanach, na rejestrację, dostawę i dystrybucję produktu leczniczego Onko BCG do Serbii oraz Bośni i Hercegowiny. Minimalna wartość kontraktu sięga 4,39 mln euro. Kolejną umowę, o wartości ok. 10 mln zł, zawarto z firmą Avantor Performance Materials Poland. W ramach kontraktu Sythaverse dostarczy pseudocholinoesterazę – odczynnik wykorzystywany w laboratoriach diagnostycznych przy zatruciach i badaniach biochemicznych oraz chemiczno-analitycznych.

Synthaverse buduje rynek zbytu z myślą o sprzedaży w kolejnych latach, kiedy dzięki strategicznym inwestycjom będzie chciała skokowo zwiększyć potencjał. W 2026 r. zamierza osiągnąć pełną operacyjność, zarówno nowego zakładu produkcyjnego, jak i nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego. Dzięki temu moce produkcyjne w Onko mają wzrosnąć 7-krotnie. Centrum Badawczo-Rozwojowe, którego celem jest opracowywanie i wdrażanie na rynek produktów leczniczych charakteryzujących się wysoką innowacyjnością w skali międzynarodowej, ruszyło z początkiem tego roku. – Inwestycja związana z budową nowego zakładu realizowana jest zgodnie z planem. W kwietniu otrzymaliśmy pozwolenie na jego użytkowanie, a 1 lipca br. planowany jest odbiór końcowy całego zakładu Onko BCG – komentuje Mieczysław Starkowicz.

Źródła

Fot. https://unsplash.com/photos/shallow-focus-photography-of-baby-wearing-white-diaper-lying-EpbIXGCrtK0

KOMENTARZE
Newsletter