Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
SIÓDMA EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „Farmacja Przemysłowa” na GUMedzie
Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia magisterskich studiów wyższych, pracujących lub przygotowujących się do pracy w firmach sektora farmaceutycznego. Program dydaktyczny stanowi zintegrowany zestaw zajęć oferowanych pracownikom przemysłu farmaceutycznego z myślą o stworzeniu im możliwości zdobycia lub uzupełnienia wiedzy w zakresie wyszczególnionym w Dyrektywie 2001/83/EC art. 49 ust. 2 z 6.11.2001r. oraz przygotowaniu ich do objęcia i sprawowania odpowiedzialnych funkcji w przemyśle farmaceutycznym i instytucjach sektora farmaceutycznego.

 

Podyplomowe Studia „Farmacja Przemysłowa” prowadzone są od roku 2005 a powstały na bazie utworzonego w 1999 roku Podyplomowego Studium Farmacji Przemysłowej. Odbyło się sześć edycji Studiów Podyplomowych, na które przyjęto 140 słuchaczy. Nasi absolwenci zatrudnieni są aktualnie na odpowiedzialnych stanowiskach w wiodących firmach branży farmaceutycznej: ZF Polpharma Starogard Gdański, Takeda Pharma, Nycomed Pharma, Vetoquinol Biowet, PPF Hasco-Lek SA, Gedeon Richter, ZF UNIA Warszawa, Adamed.

 

Program Studiów obejmuje 3 semestry zajęć (335 godzin), które odbywają się w Gdańsku i Warszawie w systemie zaocznym: piątek i sobota (co dwa tygodnie); prowadzone są przez nauczycieli akademickich Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed, kategoria naukowa A+) oraz specjalistów posiadających wiedzę praktyczną i doświadczenie w zakresie badań, dopuszczania do obrotu, wytwarzania i dystrybucji produktów leczniczych. Składają się na to wykłady, seminaria, ćwiczenia i staże specjalizacyjne. W ramach kursów odbywają się zajęcia z technologii postaci leku, farmakologii, farmakokinetyki i biofarmacji, farmacji fizycznej, analizy leków, toksykologii przemysłowej, farmakoekonomii, biologii komórki i biotechnologii, a także farmakognozji oraz leku roślinnego. Wiedzę studentów uzupełniają zajęcia organizowane przez firmę „TRANSpharmacia” w Warszawie pod kierunkiem mgr Barbary Kawałko – Myślińskiej. Kadrę wykładowców tej firmy stanowią uznani eksperci i doświadczeni praktycy zarówno z krajowych, jak i międzynarodowych firm farmaceutycznych, doradczych oraz urzędów odpowiedzialnych za dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych.

 

Cele kształcenia: Celem Studiów jest zapoznanie ich uczestników z postępem w naukach farmaceutycznych, zdobycie lub poszerzenie wiedzy w zakresie tematów istotnych dla produkcji leku, poznanie aktualnych przepisów związanych z produkcją leków, dopuszczeniem do obrotu oraz ich przechowywaniem. Wszechstronne specjalistyczne przygotowanie i zdobycie szczególnych kwalifikacji w tematyce farmacji przemysłowej będzie niezwykle pomocne w podjęciu pracy na kluczowych stanowiskach w przemyśle farmaceutycznym (kierownika produkcji, kierownika kontroli jakości, szefa zapewnienia jakości, osoby wykwalifikowanej).

W kwietniu 2007 r. na Wydziale Farmaceutycznym powołano Radę Programową Studiów Podyplomowych “Farmacja Przemysłowa”, która dba o jakość i prawidłowy przebieg kształcenia. Na posiedzenia Rady zapraszani są interesariusze zewnętrzni, zatrudnieni w pomorskich firmach farmaceutycznych. Rada stanowi jednocześnie komisję egzaminacyjną na egzaminie dyplomowym. Przewodniczącą Rady jest prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska, konsultant krajowy z farmacji przemysłowej. Językiem wykładowy jest język polski jednak z uwagi na fakt, iż część materiałów edukacyjnych dostępna jest w języku angielskim wskazana jest jego znajomość.

 


Warunki rekrutacji: Warunkiem przyjęcia na Studia jest przysłanie do 30 września 2016 r. na adres Ośrodka Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego GUMed (Al. Gen. Hallera 107, 80-416 Gdańsk; tel. 58 349 12 96, e-mail: ospwf@gumed.edu.pl) podania na załączonym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy są umieszczone na stronie:

 

www.farmacjaprzemyslowa.gumed.edu.pl

 

Ponadto wszelkie aktualne informacje dotyczące naboru i przebiegu realizacji kształcenia można znaleźć na stronie Ośrodka Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego GUMed www.ospwf.gumed.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w Studiach Podyplomowych.

Kierownik Ośrodka Szkolenia Podyplomowego: dr hab. Piotr Kowalski, prof. nadzw.
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego GUMed z OML: dr hab. Michał Markuszewski, prof. nadzw.

 

KOMENTARZE
Newsletter