Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Semaglutyd u pacjentów z cukrzycą typu 2 może wydłużyć przeżycie wolne od zdarzeń sercowo-naczyniowych do 3 lat
Semaglutyd u pacjentów z cukrzycą typu 2 może wydłużyć przeżycie wolne od zdarzeń sercowo-n

Firma Novo Nordisk przedstawiła wyniki analizy post-hoc danych, pochodzących z dwóch badań klinicznych III fazy SUSTAIN 6 i PIONEER 6 podczas 56. dorocznego Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą. W analizie wykazano, że dołączenie semaglutydu do standardowego leczenia stosowanego u chorych na cukrzycę typu 2 z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym może wydłużyć przeżycie wolne od zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu, do 3 lat (przy średniej 18 miesięcy). [1] Osoby leczone semaglutydem osiągnęły również 20% redukcję ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych w okresie 10 lat w porównaniu do uczestników przyjmujących standardowe leczenie. [1]

Na podstawie wyników analizy wykazano, że we wszystkich grupach wiekowych (50-90 lat) semaglutyd wydłuża czas przeżycia wolny od zdarzeń sercowo-naczyniowych od 7 do 35 miesięcy, przy czym największą korzyść odnieśli pacjenci w wieku 50-65 lat oraz z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. [1] – Wyniki tego badania są ważne, ponieważ choroby sercowo-naczyniowe pozostają główną przyczyną niepełnosprawności i zgonu osób z cukrzycą typu 2 – mówi Jan Westerink, profesor University Medical Center w Utrechcie w Holandii. – Ta analiza pomaga szerzej odnieść się do wyników badań SUSTAIN 6 i PIONEER 6 oraz wspiera podejmowanie decyzji klinicznych indywidualnie dla każdego pacjenta cukrzycą typu 2 i z wysokim ryzykiem rozwoju choroby sercowo-naczyniowej.

Analizę post-hoc przeprowadzono z wykorzystaniem modelu DIAL, który ocenia ryzyko sercowo-naczyniowe z perspektywy czasu trwania cukrzycy. Model ten opracowano, jako narzędzie predykcji ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych w ciągu całego życia oraz liczby lat wolnych od choroby sercowo-naczyniowej uzyskanych w wyniku zastosowanej interwencji, dla oceny populacji pacjentów z cukrzycą typu 2. Modele predykcyjne są zalecane przez wiodące kardiologiczne towarzystwa naukowe, w tym Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC, European Society of Cardiology), jako narzędzie wspierające proces przewidywania i zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym. Wykorzystując model DIAL, wykazano, że u 61-letniego mężczyzny z cukrzycą typu 2 i chorobą sercowo-naczyniową w wywiadzie dołączenie semaglutydu do standardowego leczenia obniżyło o 21% ryzyko wystąpienia zdarzenia sercowo-naczyniowego w perspektywie 10 lat, zapewniając prawie 2,5 roku (29 miesięcy) życia wolnego od zdarzeń sercowo-naczyniowych. [1]

– Zdarzenia sercowo-naczyniowe zdecydowanie negatywnie wpływają na jakość życia pacjentów. Pomimo zwiększonego ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych obserwowanego u osób z cukrzycą typu 2 i jednoznacznych zaleceń towarzystw diabetologicznych i kardiologicznych, zdecydowana większość pacjentów z cukrzycą typu 2 i rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniowego nie otrzymuje leku hipoglikemizującego o udowodnionej korzyści sercowo-naczyniowej – komentuje Stephen Gough, dyrektor ds. Medycznych Novo Nordisk. – Jesteśmy zobowiązani do dostarczania lekarzom istotnych danych klinicznych, które pomogą im w podejmowaniu właściwych decyzji terapeutycznych. Tym bardziej cieszy nas fakt, że możemy przedstawić dane potwierdzające długoterminowe korzyści sercowo-naczyniowe u osób z cukrzycą typu 2 wynikające ze stosowania semaglutydu.

Źródła

Fot. https://www.freepik.com/free-vector/medical-science-healthcare-background-with-heartbeat-line_9191752.htm#page=1&query=heartbeat&position=14

[1] Westerink J, Matthiessen KS, Nuhoho S, et al. Estimating CVD -free life-years with the addition of semaglutide in people with type 2 diabetes using pooled data from SUSTAIN 6 and PIONEER 6. Abstract 102. Presented at the 56th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes, OP 17 Broken heart in diabetes, 11:30 CEST on 23 September 2020.

KOMENTARZE
Newsletter