Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Pure Biologics z potwierdzeniem skuteczności i bezpieczeństwa projektu PB004 w modelach in vivo
Pure Biologics z potwierdzeniem skuteczności i bezpieczeństwa projektu PB004 w modelach in

Pure Biologics – innowacyjna firma biotechnologiczna koncentrująca się na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz tworząca terapie pozaustrojowe oparte o aptamery – poinformowała o wstępnych wynikach skuteczności oraz bezpieczeństwa in vivo kandydata PBA-0405 w projekcie PB004.

 

 

 

Dla kandydata PBA-0405 otrzymano przedkliniczny dowód słuszności koncepcji (PoC) polegający na zdolności do hamowania wzrostu guzów w modelu nowotworu ludzkiego zawierającym cel molekularny (ROR-1). Pozytywne wyniki w tym modelu uzasadniają dalszy rozwój PBA-0405 w kierunku leczenia guzów litych i bezpośrednio wspierają zasadność pierwszego badania na ludziach u pacjentów z nowotworami głowy i szyi pod koniec 2023 r. w ramach fazy 0. PBA-0405 efektywnie zmniejsza liczbę komórek białaczkowych zawierających cel molekularny ROR-1 w śledzionie i szpiku kostnym, co wykazano w pilotażowym badaniu przeprowadzonym na 4-tygodniowym modelu mysiej białaczki, uzasadniając planowany dalszy rozwój PBA-0405 w kierunku leczenia białaczek z komórek B w badaniu klinicznym fazy I. Pilotażowe badanie tolerancji PBA-0405 w humanizowanych myszach z guzem prezentującym cel molekularny ROR-1 nie wykazało widocznej toksyczności w dawkach do 70 mg/kg, czyli przekraczających zamierzone dawkowanie u pacjentów onkologicznych. Badanie bezpieczeństwa kwalifikujące PBA-0405 do badania fazy 0 na ludziach jest obecnie w toku na humanizowanych myszach. Zgodnie z planem badawczym pełne wyniki badania spodziewane są we wrześniu 2023 r. Projekt PB004 postępuje zgodnie z harmonogramem złożenia wniosku o zatwierdzenie przez FDA (eIND) i rozpoczęcia badania fazy 0 w czwartym kwartale 2023 r.

Dr Pieter Spee, członek zarządu i dyrektor naukowy Pure Biologics, komentuje: – Wyniki in vivo w projekcie PB004 napawają nas dużym optymizmem. Uzyskane parametry efektywności i profil bezpieczeństwa w modelu mysim bardzo dobrze rokują w kontekście planowej fazy 0 oraz fazy I badań klinicznych. Jeszcze przed końcem roku planujemy uzyskać zgodę FDA i rozpocząć pierwsze badanie u ludzi w ramach fazy 0. – Zgodnie z zapowiedziami realizujemy harmonogram rozwoju naszych flagowych projektów lekowych. Równolegle do badań in vivo w projekcie PB004 realizujemy badania PB003G. Wyników w drugim projekcie spodziewamy się w najbliższych tygodniach. Uzyskane wyniki badań in vivo są bardzo ważne m.in. w kontekście współpracy z potencjalnymi partnerami – mogą być istotnym elementem w procesach decyzyjnych firm farmaceutycznych. Zgodnie z zapowiedziami chcielibyśmy doprowadzić do podpisania umowy partneringowej dotyczącej przynajmniej jednego z projektów – dodaje dr Filip Jeleń, współzałożyciel i prezes zarządu Pure Biologics. Mowa o projektach PB003G i PB004. Od 2022 r. Pure Biologics intensyfikuje rozmowy partneringowe i posiada zidentyfikowanych kilku potencjalnych partnerów z branży farmaceutycznej. W ocenie spółki przebieg rozmów wskazuje, że pierwsza transakcja mogłaby być potencjalnie możliwa po uzyskaniu oczekiwanych wyników badań na zwierzętach.

Projekt PB004 to potencjalny lek biologiczny. Obejmuje rozwój nowej cząsteczki terapeutycznej w formacie afukozylowanego przeciwciała klasy IgG1, które ma stymulować odpowiedź immunologiczną komórek NK wobec komórek guza posiadających antygen nowotworowy ROR-1, prowadząc do bezpośredniego ich zabijania na drodze mechanizmu ADCC (ang. Antibody-dependent cellular cytotoxicity). Cząsteczka PB004 rozwijana jest w kierunku leczenia guzów litych, w tym potrójnie negatywnego raka piersi, jak również wybranych nowotworów hematologicznych, m.in. przewlekłej białaczki limfocytowej. W ramach projektu PB003G rozwijane jest przeciwciało terapeutyczne o podwójnym działaniu, które jednocześnie eliminuje immunosupresyjne regulatorowe limfocyty T (Treg) w mikrośrodowisku guza oraz stymuluje cytotoksyczne limfocyty NK i T do bezpośredniego zwalczania komórek nowotworowych. Wyniki badań w ramach projektu PB003G wskazują w ocenie spółki na wyraźne przewagi w stosunku do kandydatów na leki z obiecującymi wynikami we wczesnych etapach rozwoju klinicznego. PB003G to atrakcyjna koncepcja leku, o bardzo silnej przewadze konkurencyjnej w kontekście komercjalizacji na rynku terapii nowotworów, z potencjałem w leczeniu guzów litych. Oba projekty spółka planuje realizować w nowatorskim podejściu zakładającym przeprowadzenie badania klinicznego fazy 0, która może pozwolić uzyskać pierwsze informacje o efektywności związków u ludzi nawet dwa lata szybciej niż w przypadku klasycznego podejścia, opartego na fazie I i II badań klinicznych. Jednocześnie dane te uzyskane zostaną przy nakładach finansowych znacząco niższych niż przy wspomnianym klasycznym podejściu. Realizowane plany rozwoju mają pozwolić spółce na zakończenie pełnego pakietu badań przedklinicznych do fazy I i zgłoszenie IND oraz uzyskanie gotowości do rozpoczęcia klinicznych faz I u pacjentów z guzami litymi (PB003G) i białaczkami (PB004) w IV kwartale 2024 r.

Źródła

Fot. Pure Biologics

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2024>

pnwtśrczptsbnd
30
31
2
3
4
8
9
10
12
14
15
16
19
PCI Days
2024-06-19 do 2024-06-20
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Newsletter