Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Przeciwciało monoklonalne wymierzone w cholesterol?
Przeciwciało monoklonalne wymierzone w cholesterol?
W nowoczesnym lecznictwie era przeciwciał monoklonalnych trwa już dosyć długo. Można śmiało powiedzieć, że opracowanie ich syntezy było największym osiągnięciem przemysłu farmaceutycznego ostatnich lat. Ich zastosowanie jest bardzo szerokie a teraz powiększyło się jeszcze o walkę ze „złym” cholesterolem.

 

Dobroczynne działanie tych innowacyjnych preparatów wykorzystuje się obecnie w terapii wielu chorób. Są to między innymi reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) i niektóre inne przypadki zapalenia stawów (np. łuszczycowe lub zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa), przewlekłe zapalenia jelit (Colitis ulcerosa, choroba Crohna), choroby nowotworowe, dermatologia (głownie łuszczyca), choroby układu sercowo-naczyniowego. Teraz nadeszła pora na walkę z wysokim poziomem złego cholesterolu!

Niedawno firma Amgen ogłosiła, że Komisja Europejska zatwierdziła dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Repatha (substancja czynna evolocumab, ludzkie przeciwciało monoklonalne, które obniża poziom krążących we krwi lipoprotein o niskiej gęstości LDL). Lek jest wskazany jako uzupełnienie prowadzonej jednocześnie diety, terapii statynami oraz w przebiegu miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej, gdzie wymagane jest obniżenie poziomu niskogęstościowych lipoprotein.

Jak działa Repatha? Repatha to pierwsze, całkowicie ludzkie przeciwciało monoklonalne, zatwierdzone na świecie, hamujące aktywność konwertazy białkowej subtylizyny/keksyny typu 9 (PCSK9). Substancja wiąże się wybiórczo z  PCSK9. W ten sposób uniemożliwia wiązanie krążącej PCSK9 z receptorem dla lipoprotein o niskiej gęstości (ang. low density lipoprotein receptor, LDLR) na powierzchni hepatocytów, zapobiegając rozkładowi LDLR przy udziale PCSK9. Zwiększenie gęstości występowania receptorów LDL wiąże się ze zmniejszeniem stężenia frakcji LDL cholesterolu w surowicy krwi.

Produkt Repatha przeznaczony jest do podawania we wstrzyknięciach podskórnych w powłoki jamy brzusznej, w udo lub górną część ramienia. Miejsce wstrzyknięcia należy zmieniać sekwencyjnie.

Ciekawe jest również wygodne dawkowanie produktu. Mianowicie zaleca się, aby dawkę 420 mg podawać raz w miesiącu lub raz na 2 tygodnie, wstrzykując lek kolejno z trzech ampułkostrzykawek w ciągu 30 minut.

Jakich efektów można się spodziewać?

U pacjentów stosujących lek średnie stężenia wartości cholesterolu LDL spadły bardzo znacząco w porównaniu z placebo. Wystarczy wspomnieć o tym, że u 80-85% pacjentów otrzymujących lek Repatha po 10-12 tygodniach stosowania poziom LDL spadł o przynajmniej 50%. Lek istotnie zmniejszał stężenie cholesterolu LDL od 55% do 75%  w porównaniu z placebo i o około 35% do 45% w porównaniu z leczeniem ezetymibem.

Lek póki co w Polsce nie jest objęty refundacją. Cena za jeden wstrzykiwacz wynosi „jedynie” 1300-1400 złotych...

 

Źródła

 

http://www.pharmacytimes.com/publications/issue/2016/january2016/Repatha

http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2015/20150717132330/anx_132330_pl.pdf

https://www.repathahcp.com/

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003766/human_med_001890.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

 

 

 

 

 

 

KOMENTARZE
news

<Listopad 2019>

pnwtśrczptsbnd
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Newsletter