Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Prawa ubezpieczonego Europejczyka, czyli sezon na EKUZ
Kilka dni temu rozpoczęliśmy wakacje. Okres letni sprzyja zagranicznym podróżom. Niestety podczas takich wojaży zdarza się, że chcąc nie chcąc musimy również „zwiedzić” gabinet lekarski. Jeżeli pacjent jest ubezpieczony w swoim kraju i legitymuje się kartą EKUZ farmaceuta powinien uwzględnić przysługujące zniżki podczas realizacji recepty.

 

Czym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i jakie daje korzyści?

EKUZ jest dowodem poświadczającym ubezpieczenie w NFZ, stosowanym w krajach innych niż Polska, lecz należących do Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Osoba podróżująca z nią posiada takie samo prawo do opieki zdrowotnej jak mieszkaniec danego państwa gdzie przebywa. Nie jest ona obowiązkowa, ale przezorny turysta dosłownie „zawsze ubezpieczony”. EKUZ uprawnia do bezpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w kraju UE/EFTA w sytuacji nagłej, czyli takiej która grozi utratą zdrowia lub życia. Koszt usług pokrywa tamtejszy odpowiednik polskiego NFZ. Należy jednak pamiętać, że karta nie zapewnia całkowicie bezpłatnej opieki zdrowotnej, bo ta różni się w zależności od odwiedzanego kraju. Dzięki EKUZ powinniśmy jednak otrzymać chociaż częściowy zwrot poniesionych kosztów. O ich zwrot można ubiegać się w instytucji ubezpieczenia zdrowotnego w kraju pobytu bądź we właściwym Oddziale NFZ po powrocie do Polski. Do wniosku o zwrot kosztów należy dołączyć oryginały rachunków/dowodów zapłaty.
(link do wzoru wniosku https://www.ekuz.nfz.gov.pl/zwrot_kosztow_wniosek)

 

Jak wygląda EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego może wyglądać odmiennie w zależności od tego w jakim kraju została wydana.
Klikając w link : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=pl&albumId=45  możemy zapoznać się z ich różnorodnością. Karta jest wykonana z plastiku, opisana w ojczystym języku, nie zawiera zdjęcia. Awers jest jednakowy dla kart wszystkich państw i powinien zawierać te same informacje jednoznacznie identyfikujące pacjenta; także dziecko.


Jak otrzymać kartę ?

Aby stać się posiadaczem EKUZ należy złożyć wniosek (do pobrania na stronie - https://www.ekuz.nfz.gov.pl/hidden_main_page/dokumenty-do-pobrania) w Oddziale Wojewódzkim NFZ lub Delegaturze NFZ przypisanym ze względu na adres zamieszkania. Wypełniony druk można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty, faksu lub drogą elektroniczną. Należy pamiętać jednak, że w okresie letnim, ze względu na wyższe zainteresowanie zagranicznymi podróżami, czas ten może ulec wydłużeniu. Zabierając ze sobą na wakacje dziecko/młodzież do 26 roku życia, które się uczy i korzysta z ubezpieczenia rodzica, należy pamiętać, że poza wypełnionym wnioskiem trzeba dostarczyć dodatkowo kopię legitymacji szkolnej/studenckiej poświadczającej ten fakt.
Jeżeli natomiast chodzi o formę odbioru karty EKUZ można odebrać ją osobiście lub wskazać we wniosku adres do wysyłki. Wyrobienie karty jest bezpłatne, a czas oczekiwania na nią wynosi średnio 5 dni, gdy jest ona odsyłana. Jeżeli bardzo zależy nam na czasie można odebrać ją tego samego dnia osobiście w Oddziale NFZ. Do wypełnienia i odbioru EKUZ można także upoważnić osoby trzecie.

 

Jak długo ważna jest karta?

Czas przydatności EKUZ jest zróżnicowany w zależności od samego ubezpieczonego. Przykładowo dla emeryta wynosi on aż 5 lat, 6 miesięcy dla większości ubezpieczonych, a dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w UP i pozostałych ubezpieczonych 2 miesiące. Istotnym jest, że czas ważności karty liczy się nie od dnia wyjazdu za granicę, ale od dnia, w którym złożyło się wniosek!

 

Jak wygląda realizacja recepty dla obcokrajowca posiadającego EKUZ?

Podstawą do wydania leku refundowanego przez nasz NFZ jest prawidłowo wystawiona recepta przez polskiego lekarza. Zasady  wydawania leku oraz odpłatności są takie same jak w przypadku polskiego, ubezpieczonego pacjenta. Receptę taką różni natomiast kilka elementów:
- w polu „Pacjent” powinien dodatkowo znajdować się numer poświadczenia o prawie do świadczeń zdrowotnych. Znajduje się on na poświadczeniu z NFZ. Jeżeli natomiast brak takiego poświadczenia – powinien zostać naniesiony numer identyfikacyjny z EKUZ (pole nr 8). Kopię dokumentu dołączamy do zestawienia refundacyjnego.

- w polu „Oddział NFZ” – musi zostać wpisany symbol państwa, w którym pacjent jest ubezpieczony.

Jeżeli lekarz nie umieścił powyższych numerów/symboli, lub wpisał je w sposób nieczytelny bądź niezgodny z rozporządzeniem  farmaceuta realizujący receptę na podstawie okazanych przez pacjenta w aptece dokumentów może ustalić te dane i nanieść. Należy oczywiście umieścić wówczas na recepcie odpowiednią adnotację oraz własnoręczny podpis.

Powinniśmy również zwrócić uwagę na datę ważności EKUZ (pole nr 9) oraz na to, że  recepty wystawione w innych państwach niż Polska mogą być realizowane tylko za pełną odpłatnością.
 

 

Źródła

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=pl

http://prawo.farmacja.pl/uploads/attachment/256_ABC_pacjent_UE_2012_03_12.pdf

https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/informacje-ogolne

KOMENTARZE
Newsletter