Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
NFZ chodzi rakiem
Idzie rak, niebo rak, jak uszczypnie będzie znak! W Polsce, dla większości chorych może to być znak nie tyle po udanym zabiegu operacyjnym usunięcia nowotworu, ale znak śmiertelny. Narodowy Fundusz Zdrowia kwestionuje zasadność wliczania do pakietu onkologicznego operacji całkowitego wycięcia organu tarczycy zaatakowanego przez nowotwór brodawkowy. W tej sytuacji można powiedzieć dwie rzeczy: pakiet jest nie(onko)logiczny, a NFZ ‒ nie rak ‒ złośliwy.

Pakiet nie(onko)logiczny

 

Brodawkowy nowotwór tarczycy stanowi 80% ogółu przypadków zachorowań na raka złośliwego tego narządu. Lekarze bija na alarm. Prawa pacjenta onkologicznego pozostaje w głębokim cieniu procedur i rozliczeń finansowych. Wydaje się, że pozostaje także poza zdrową logiką.

 

Sposobem rozpoznania złośliwego nowotworu brodawkowego tarczycy jest mało inwazyjna metoda cytologii interwencyjnej ‒ biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC). Polega ona na pobraniu materiału z podejrzanej zmiany przy pomocy igły, stosowanej w procedurze pobierania krwi. Biopsja aspiracyjna uprawnia do podjęcia decyzji o operacji raka tarczycy.

 

Liczba zachorowań na nowotwory tarczycy wyniosła ogółem 2192 przypadków w 2010 roku. Nie są to zbyt aktualne statystyki, ale mogą dawać wyobrażenie o skali problemu.

 

Pokażą pacjentom, gdzie raki zimują

Jak wskazuje poseł Czesław Hoc,wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia, takie postępowanie NFZ przynosi bezpośrednią szkodę dla pacjentów oraz całego procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Wstrzymanie diagnostyki chorób i guzów tarczycy, rozpoznawalności raka tarczycy nie powinno mieć, zdaniem posła Hoca, miejsca.

 

Według lekarzy pakiet onkologiczny doskonale spełnia swoją biurokratyczną funkcję oraz... skutecznie selekcjonuje pacjentów

 

Dzień Walki z Rakiem, ale jakim?

4 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Rakiem. Zgodnie z komunikatem umieszczonym na oficjalnej stronie NFZ, tego dnia w siedzibach oddziałów wojewódzkich NFZ i delegaturach otwarto punkty udzielające informacji na temat funkcjonowania pakietu onkologicznego, profilaktyki nowotworów, możliwości uzyskania bezpłatnego świadczenia w ramach prowadzonych programów profilaktycznych. Jednak hasło, stanowiące logo tego dnia “Szybka terapia onkologiczna”, jak się okazuje, zaadresowane jest nie do wszystkich chorych.

 

Jak nie umrzeć w kolejce?

A to już pytanie z serii: “Jak żyć?”. Jak żyć z rakiem? Niewątpliwie, łatwiej jest żyć z rakiem ze świadomością bycia objętym specjalistycznym pakietem opieki medycznej. Okazuje się jednak, że to uprzywilejowanie ‒ a nie standard.


 

Więcej w “Naszym Dzienniku”.

 

Zofia Szafrańska-Czajka, dział BIOETYKA

 
Źródła

Źródła:

  1. “Nowotwory tarczycy (C73), dostępne przez: http://onkologia.org.pl/nowotwory-tarczycy-c73/ (31.03.2015)

  2. “Cytopatologia, 4 marca”, dostępne przez: http://publicznecentraonkologii.pl/pacjent/category/miesiac-wywiady/ (31.03.2015)

  3. “Dzień otwarty w OW NFZ - przyjdź zapytaj o pakiet onkologiczny!”, dostępne przez: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=13&dzialnr=3&artnr=6511&szukana=pakiet%2Bonkologiczny

  4. “NFZ nie sfinansuje operacji raka tarczycy”, dostępne przez:http://www.deon.pl/wiadomosci/polska/art,23841,nfz-nie-sfinansuje-operacji-raka-tarczycy.html (31.03.2015)

  5. “Pacjenci z rakiem tarczycy wykluczeni z pakietu”, dostępne przez: http://www.radiomaryja.pl/informacje/pacjenci-z-rakiem-tarczycy-wykluczani-z-pakietu/ (31.03.2015)

KOMENTARZE
Newsletter