Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników uznaje SYSTEM BRASTER® za badanie komplementarne wobec USG i mammografii piersi
Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników uznaje SYSTEM BRASTER® za badanie komplementar
Eksperci Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników wydali opinię nt. użyteczności wyrobu medycznego „System Domowej Profilaktyki Raka Piersi Braster – SYSTEM BRASTER®”, uznając SYSTEM BRASTER® za badanie komplementarne, uzupełniające do USG i mammografii piersi.

W treści opublikowanej opinii, eksperci Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) zauważyli, że w sytuacji braku jednoznacznych rekomendacji dotyczących wykonywania badań przesiewowych raka piersi u kobiet w wieku poniżej 50. roku życia, badanie z wykorzystaniem SYSTEMU BRASTER® w połączeniu z badaniem ultrasonograficznym piersi, może stanowić interesujący algorytm diagnostyczny schorzeń piersi. "Włączenie w przyszłości tej metody do algorytmu diagnostycznego schorzeń piersi stwarza nadzieję na zmniejszenie wciąż bardzo wysokiego odsetka fałszywie pozytywnych wyników uzyskiwanych w badaniu ultrasonograficzny" –czytamy w opinii Towarzystwa. Zdaniem ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, SYSTEM BRASTER® może stać się uzupełniającym narzędziem diagnostycznym w stosunku do USG czy mammografii.

Swoje stanowisko PTGiP opiera na wynikach badania THERMA-ALG (BRA/11/2014) [1], które jako pierwsze na świecie oceniło metodę termografii kontaktowej według aktualnych standardów diagnostycznych oraz na wynikach obserwacji własnych dokonanych przez autorów opinii [2]. Obserwacje były realizowane przez grupę ekspertów, ginekologów oraz ginekologów onkologów, członków Towarzystwa.

Badaniu obserwacyjnemu PTGiP poddano 50 kobiet, które stosowały SYSTEM BRASTER® przez 12 tygodni. Badane oceniły, że Braster jest przyjazną i komfortową metodą samokontroli piersi w warunkach domowych. Co ważne, obserwacje – podobnie jak badanie THERMA-ALG – potwierdziły bezpieczeństwo termografii kontaktowej i nie wykazały żadnych skutków ubocznych przy zastosowaniu tego produktu medycznego.

Kwadrans dla zdrowia piersi

SYSTEM BRASTER® wykorzystuje innowacyjną technologię termografii kontaktowej opracowaną przez polskich lekarzy i inżynierów. Termografia kontaktowa to w pełni bezinwazyjna metoda czynnościowego obrazowania funkcji narządu. W metodzie tej wykorzystuje się tzw. efekt dermotermiczny, polegający na rejestrowaniu z powierzchni skóry procesów biotermicznych, zachodzących w obserwowanych narządach wewnątrz ciała. Wiadomo, że komórki nowotworowe, w tym komórki raka piersi, charakteryzują się wyższym tempem metabolizmu. Dodatkowo w obrębie guza nowotworowego tworzy się gęsta sieć naczyń włosowatych, co prowadzi do powstania ognisk hipertermii (o podwyższonej temperaturze), które mogą być rejestrowane na powierzchni badanego narządu jako tzw. marker termiczny zmiany nowotworowej. Zmiany patologiczne w obrębie piersi podejrzewane o obecność nowotworu złośliwego mają wyższą temperaturę od miejsc zdrowych i na termogramach widoczne są jako barwne obszary.

SYSTEM BRASTER® rejestruje zmiany w piersi o podwyższonej temperaturze. Jednocześnie nie emituje promieniowania, co czyni go bezpiecznym w użytkowaniu. Odznacza się także wysokim poziomem funkcjonalności – badanie trwa tylko 15 minut, a dzięki instrukcjom zawartym w aplikacji Braster Care, jest bardzo proste. Wyniki są automatycznie przesyłane do centrum telemedycznego, gdzie interpretowane są przez automatyczny system wykorzystujący algorytmy sztucznej inteligencji i nadzorowany przez lekarzy radiologów. W ciągu jednego dnia kobieta otrzymuje rezultaty swojego badania.

Produkt posiada oznakowanie CE, co oznacza, że spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa użytkowania oraz ochrony zdrowia. Warto dodać, że SYSTEM BRASTER® to polski wynalazek, opracowany przez polskich lekarzy i inżynierów, a w skład Rady Naukowej firmy wchodzą czołowi krajowi eksperci medyczni.

Pełna treść Opinii dostępna jest na tutaj, natomiast informacje o badaniach THERMA-ALG oraz SYSTEMU BRASTER dostępne są na stronie Brastera.

--

[1] W badaniu THERMA-ALG (BRA/11/2014) wzięło udział 274 kobiet w wieku 25-83 lata, które podzielono na dwie grupy: poniżej 50. roku życia i powyżej tego wieku. Okazało się, że SYSTEM BRASTER® był bardziej przydatny w wykrywaniu zmian w piersiach u młodszych kobiet. Te z nich, które miały nieprawidłowy wynik badania USG i pozytywny wynik badania termograficznego, były dwukrotnie bardziej narażone na rozwój nowotworu niż grupa pacjentek z nieprawidłowym wynikiem USG i negatywnym wynikiem termografii.

[2] Liquid crystal thermography in breast cancer detection. Diana Hodorowicz-Zaniewska, Agnieszka Kotlarz, Piotr Kasprzak, Jan Skupień, Anna Ćwierz, Wojciech, Rudnicki, Tadeusz J. Popiela, Paweł Basta. In Press.

KOMENTARZE
Newsletter