Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Polscy kardiolodzy szukają nowych metod, by zapobiec ponownej interwencji wieńcowej

Połowa zgonów w Polsce spowodowana jest przez choroby układu sercowo-naczyniowego, a starzejąca się polska populacja stawia przed lekarzami kolejne wyzwania. Z tego powodu poszukiwane są nowe metody, by zapobiec ponownej interwencji wieńcowej.

 

 

 

Choroba wieńcowa jest jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych w Polsce. Jest to schorzenie, w którym z powodu zwężeń w tętnicach wieńcowych do mięśnia sercowego dociera niedostateczna w stosunku do aktualnych potrzeb metabolicznych ilość utlenowanej krwi. Powoduje to zaburzenia pracy serca i prowadzi do groźnych powikłań, takich jak zawał serca. Leczenie choroby wieńcowej jest długotrwałe, wymaga zmiany stylu życia oraz przewlekłego stosowania wielu leków m.in.: obniżających ciśnienie tętnicze, regulujących poziom cholesterolu, rozszerzających naczynia wieńcowe czy przeciwpłytkowych. W niektórych przypadkach konieczna jest także rewaskularyzacja wieńcowa, czyli przywrócenie prawidłowego przepływu krwi w zwężonym naczyniu wieńcowym poprzez wprowadzenie stentu lub wykonanie operacji pomostowania aortalno-wieńcowego (by-pass).

Kardiolodzy z Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego w finansowanym przez Agencję Badań Medycznych badaniu „MetCool ACS” prowadzą ocenę wpływu metforminy, zastosowanej u pacjentów bez cukrzycy, na ryzyko przeprowadzenia ponownej interwencji wieńcowej, czyli implantacji stentu po wcześniejszej skutecznej przezskórnej rewaskularyzacji z powodu ostrego zespołu wieńcowego.

Zapobiec ponownej interwencji wieńcowej

Metformina stosowana w leczeniu cukrzycy jest lekiem plejotropowym, a jej efekt hipoglikemiczny nie jest jedynym działaniem, jakie przypisuje się tej cząsteczce. Dotychczas nie było odpowiednio dużych, randomizowanych i prospektywnych badań klinicznych, które oceniałyby wpływ metforminy na chorobę niedokrwienną serca, chociaż potencjalne przesłanki o korzyściach płynących dla układu sercowo-naczyniowego ze stosowania tego leku ujawniło badanie UKPD (United Kingdom Prospective Diabetes Study). – Mechanizm działania metforminy, polegający na zmniejszaniu gotowości prozakrzepowej, działaniu przeciwzapalnym, modyfikacji znanych czynników ryzyka, a być może przede wszystkim poprawie ekonomii energetycznej komórek narażonych na stres niedokrwienny, może potencjalnie zmniejszać ryzyko w badanej grupie chorych. Mimo iż dotychczasowe badania prezentują obiecujące wyniki – wskazują na istotną redukcję zawałów serca w grupie chorych przyjmujących lek (nawet do 33%) – to przeprowadzone analizy mają zbyt małą siłę statystyczną, by prowadzić do jednoznacznych wniosków. Mamy nadzieję, że nasze badanie będzie stanowić odpowiedź na powstałe pytania i pozwoli na otwarcie nowych możliwości terapeutycznych – tłumaczy dr n. med. Piotr Kwiatkowski, koordynator badania.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja pacjentów, którzy nie chorują na cukrzycę i nie przyjmowali dotąd leków hipoglikemizujących – obniżających poziom glikemii – w wieku powyżej 18 lat, u których wykonano przezskórną pełną i skuteczną rewaskularyzację co najmniej jednego naczynia wieńcowego z powodu ostrego zespołu wieńcowego. Planowana jest rekrutacja ok. tysiąca pacjentów. Osoby zainteresowane badaniem prosimy o kontakt z dr. n. med. Piotrem Kwiatkowskim: email: pkwiatkowski@wim.mil.pl, tel. 261 816 351 lub 606 619 195.

Źródła

Fot. https://pixabay.com/pl/vectors/nadci%c5%9bnienie-metr-zdrowie-problem-7210325/

KOMENTARZE
Newsletter