Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
NEUCA poprawia wyniki i planuje znaczący wzrost dywidendy
Redakcja portalu, 24.03.2019 , Tagi: wyniki finansowe, neuca
NEUCA poprawia wyniki i planuje znaczący wzrost dywidendy
Grupa NEUCA w 2018 r. konsekwentnie realizowała strategię polegającą na pogłębieniu współpracy z aptekami niezależnymi, wspierając je w przystosowaniu do zmian w otoczeniu prawnym. W ubiegłym roku duży wpływ na branże wywierały m.in. regulacje Apteka dla Aptekarza, przygotowania do wdrożenia dyrektywy antyfałszywkowej, Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi oraz e-recepty, które były sporym wyzwaniem dla wszystkich uczestników rynku. Pomimo zmieniającej się rzeczywistości rynkowej Grupie NEUCA udało się poprawić wyniki finansowe.

 

NEUCA aktywnie pracowała nad umocnieniem pozycji rynkowej, szczególnie wśrod aptek niezależnych. W całym 2018 r. w tym segmencie NEUCA osiągnęła 31,5% udziałów. Relacje z farmaceutami grupa buduje poprzez ciągłą pracę nad satysfakcją kleinta. NEUCA od kilku lat jest najlepsza wśród największych dystrybutorów we wszystkich badanych obszarach satysfakcji klienta. Dodatkowo w ubiegłym roku spółka osiągnęła najwyższy poziom NPS ze wszystkich dystrybutorów farmaceutyków, co oznacza, że jest najchętniej polecanym dostawcą leków w Polsce.

Duży wpływ na jakość współpracy z farmaceutami mają programy apteczne i rynkowe aktywności. Na koniec grudnia 2018 r. uczestniczyło w nich ponad 5700 aptek (59% aptek niezależnych w kraju). Łącznie ponad 1970 aptek (w tym 852 z Partner+) korzysta z zaawansowanych programów NEUCA. Apteki w programach Partner+, IPRA i Zysk+ stanowią już 20% aptek niezależnych w Polsce.

 

Produkty własne w górę

Rosnącą popularnością wśród niezależnych farmaceutów cieszą się również produkty własne. Przychody ze sprzedaży produktów pod marką Apteo, Genoptim i Cera+ do aptek zwiększyły się w 2018 r. o 16% r/r do 137,8 mln zł, a zysk netto w tym segmencie wzrósł o19% r/r do 26,7 mln zł. Coraz większą rolę w portfolio Grupy NEUCA odgrywa marka Genoptim, skupiająca najbardziej marżową grupę produktów.

 

Rosnąca sieć przychodni i perspektywiczne badania kliniczne

NEUCA skutecznie rozwija działalności w segmencie przychodni, badań klinicznych i telemedycyny, który w ub.r. znacząco zwiększył skalę biznesu i przekroczył próg rentowności. W 2018 r. sieć przychodni lekarskich Świat Zdrowia liczyła 69 placówek z dostępem do 155 tys. pacjentów w całym kraju. Przychodnie lekarskie odpowiadały również za największą część przychodów – blisko 70% całego segmentu pacjenckiego.

NEUCA wzmocniła też obszar badań klinicznych, nabywając w październiku Małopolskie Centrum Medyczne (MCM), wyspecjalizowane w dziedzinie hematoonkologii. MCM jest największym pojedynczym ośrodkiem badań klinicznych w Polsce i zarazem dziesiątą tego typu placówką w strukturach Grupy NEUCA. Za poprawę wyników tych biznesów odpowiadał skokowy wzrost kontraktów w segmecie SMO oraz inwestycje w nowe ośrodki badań klinicznych.

– Ubiegły rok był okresem pełnym wyzwań związanych m.in. z koniecznością dostosowania się do nowych przepisów prawnych oraz rosnących kosztów wynagrodzeń. Dzięki konsekwencji w realizacji naszej strategii wsparcia niezależnych farmaceutów osiągnęliśmy sukces, jakim jest trwała pozycja lidera rynkowego oraz status najchętniej polecanego dostawcy leków w Polsce, czego wyrazem jest najwyższy wskaźnik NPS w branży. Koncentracja na kliencie, praca nad jakością serwisu i ofertą, daje nam pozycję w branży, która pozwala poprawiać wyniki finansowe. Dzięki rosnącym zyskom możemy zwiększać dywidendę na akcje, która w tym roku wzrośnie o ponad 15%. Stale inwestujemy w rozwój zarówno w naszym podstawowym obszarze działalności, gdzie otworzyliśmy nowoczesne centrum dystrybucji, jak i w nowych projektach kierowanych do pacjenta. Nasza aktywność w tym zakresie stanowi solidny fundament do wzrostów wyników w tym i kolejnych latach – powiedział Piotr Sucharski, Prezes NEUCA.

KOMENTARZE
Newsletter