Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nanolipolee-007 w leczeniu czerniaka
Nanolipolee-007 to związek opierający się na cząsteczkach leelaminy wprowadzonych przez system liposomalny dla zwiększenia biodostępności. Jego działanie testowane jest w przypadku czerniaka. Pierwsze badania pokazały, iż blokuje ścieżkę sygnalizacyjną PI3K/Akt, STAT3 oraz MAPK, powiązane ze wzrostem i rozwojem komórek nowotworowych.

Nanolipolee-007 to preparat zawierający substancję czynną – leelaminę, która testowana jest w leczeniu czerniaka. Pomimo odkrytego wcześniej specyficznego działania umożliwiającego jednoczesne oddziaływanie z kilkoma ścieżkami sygnalizacyjnymi powiązanymi z rozwojem zmian nowotworowych, cząsteczka ta ma niską przyswajalność oraz zwiększoną toksyczność u zwierząt przy podaniu dożylnym. Z tego powodu, naukowcy z Wydziału Farmakologii The  Pennsylvania State University College of Medicine w Stanach Zjednoczonych zastosowali system dostarczania tej substancji aktywnej w obszar guza przy pomocy liposomów.

Leelamina to substancja aktywna wyizolowana z kory sosny (Cortex pinus), której właściwości badane są obecnie w leczeniu czerniaka. Substancja aktywnie działa na główne szlaki przekazywania sygnałów wewnątrz komórek nowotworowych powiązanych z ich wzrostem i rozwojem. Jej aktywność wpływa na hamowanie transportu cholesterolu.

Zastosowanie nanocząsteczek liposomów jako nośnika leków umożliwia eliminację ograniczeń powiązanych z  niską biodostępnością, toksycznością czy problemami ze specyficznym działaniem na struktury docelowe. Jedną z zalet stosowania nanocząsteczek jest efekt zwiększonej przepuszczalności oraz retencji (ang. enhanced permeability and retention effect), umożliwiający akumulację takich związków w tkance nowotworowej. Osiągnięcie takiego efektu, w porównaniu do zdrowych tkanek, możliwe jest dzięki fizjologii unaczynienia guza charakteryzującego się chaotycznym rozmieszczeniem oraz nieszczelnością. Ponadto, przeprowadzone badania wykazały zwiększoną efektywność związku w porównaniu do standardowego zastosowania poprzez rozpuszczenie substancji aktywnej w DMSO.

Nanolipolee-007 wpływa na hamowanie szlaku przekazywania sygnału wewnątrz komórek nowotworowych: PI3K, Akt, STAT3, a także MAPK poprzez hamowanie transportu cholesterolu. Nowa formulacja leku przyczynia się do ograniczenia wzrostu istniejących zmian nowotworowych, średnio o 64%. Możliwe jest to dzięki obniżeniu poziomu proliferacji komórek przy jednoczesnym zmniejszeniu tworzenia nowych naczyń krwionośnych zaopatrujących guz, zatrzymaniu cyklu komórkowego G0-G1 a także zwiększeniu niszczenia takich zmian w procesie programowanej śmierci poprzez apoptozę.

Stworzona cząsteczka nanolipolee-007, w oparciu o lizosomalny system dostarczania leelaminy, umożliwia wielopoziomowe działanie na komórki czerniaka, poprzez blokadę najważniejszych ścieżek sygnałowych niezbędnych we wzroście oraz rozwoju guza. Badania prowadzone na modelu zwierzęcym potwierdziły zwiększoną skuteczność takiej formulacji w porównaniu do zastosowania jedynie substancji aktywnej. Dzięki użyciu nanocząsteczek, możliwa jest redukcja ograniczeń zastosowania preparatu powiązana z niską biodostępnością i toksycznością przy dożylnym podaniu.

Źródła
  1. “Leelamine mediates cancer cell death through inhibition of intracellular cholesterol transport” Kuzu OFGowda RSharma ARobertson GP; Mol Cancer Ther. 2014 Jul;13(7):1690-703.
  2. “Nanolipolee-007, a Novel Nanoparticle-Based Drug Containing Leelamine for the Treatment of Melanoma” Raghavendra Gowda, SubbaRao V. Madhunapantula, Arati Sharma, Omer F. Kuzu and Gavin P. Robertson; Mol Cancer Ther 2014;13:2328-2340
  3. „Targeting multiple key signaling pathways in melanoma using leelamine” Gowda RMadhunapantula SVKuzu OFSharma ARobertson GP; Mol Cancer Ther. 2014 Jul;13(7):1679-89. 
KOMENTARZE
Newsletter