Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nadzieja dla osób z przewlekłą pokrzywką
Nadzieja dla osób z przewlekłą pokrzywką
W piątek, 24.01.2014r. Komitet ds. Produktów Leczniczych stosowanych u Ludzi (CHMP), odpowiedzialny za przygotowywanie opinii Europejskiej Agencji Leków (EMA), wydał pozytywną opinię w sprawie rozszerzenia wskazań do stosowania leku Xolair. Produkt koncenru Novartis Europharm Ltd może być stosowany także w leczeniu przewlekłej pokrzywki.

Xolair to lek biologiczny, zawierający w swoim składzie omalizumab – rekombinowane humanizowane przeciwciało monoklonalne, które blokuje reakcję IgE z błoną komórkową komórek odpowiedzialnych za uwalnianie mediatorów zapalnych. Omalizumab zaprojektowano tak, aby wiązał się z ludzkimi IgE, wytwarzanymi w dużych ilościach u pacjentów z alergiami. Wiążąc się z IgE, omalizumab blokuje wolne IgE we krwi, wyzwalające reakcję alergiczną.

Do tej pory lek Xolair stosowany był u osób z astmą oskrzelową, jednak w dermatologii może pomóc pacjentom cierpiącym na przewlekłą idiopatyczną pokrzywkę. Grupą docelową w przypadku tego leku są osoby dorosłe oraz dzieci powyżej 12r.ż., natomiast rekomendowana dawka wynosi 300mg i powinna być podawana przez podskórne wstrzyknięcia wykonywane co 4 tygodnie.

W badaniach klinicznych uczestniczyło prawie 1000 pacjentów z przewlekłą idiopatyczną pokrzywką, nieodpowiadającą na leczenie przeciwhistaminowe. Wyniki wykazały, że Xolair pomógł w znoszeniu dolegliwości, takich jak świąd i wysypka oraz zdecydowanie podniósł jakość życia pacjentów.  Dolegliwości ustąpiły u 44% osób po 12 tygodniach leczenia, natomiast pierwsze efekty były widoczne już po 1 tygodniu.

Xolair jest zatwierdzony w Egipcie, Turcji, Gwatemali, a w 20 innych krajach trwają nad tym prace. W przeciągu kilku miesięcy Komisja Europejska powinna ostatecznie zaakceptować nowy lek.

 

Ewelina Kępska

Źródła

www.leki-informacje.pl

http://www.ema.europa.eu/

KOMENTARZE
Newsletter