Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Mifepriston – złudne nadzieje w leczeniu raka
Mifepriston – złudne nadzieje w leczeniu raka

W renomowanym czasopiśmie „Cancers” pracownicy Zakładu Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Finlandii opublikowali kolejna pracę dotyczącą kontrowersji z zastosowania selektywnego modulatora receptora progesteronowego, mifepristonu, w leczeniu nowotworów gonad. W pracy „Mifepristone Treatment Promotes Testicular Leydig Cell Tumor Progression in Transgenic Mice” opisano molekularny mechanizm leżący u podstaw agonistycznych, a nie oczekiwanej antagonistycznej aktywności mifepristonu w progresji nowotworów jąder.

 

Mifepriston, silny antagonista jądrowego receptora progesteronowego, jest obecnie wykorzystywany w badaniach klinicznych jako potencjalny lek przeciwnowotworowy, ze względu na jego aktywność antyprogesteronową w nowotworach wykazujących ekspresję receptorów progesteronowych i zależnych od działania steroidów. Jednakże prowadzone badania kliniczne z zastosowaniem mifepristonu w leczeniu nowotworów układu rozrodczego kończą się niepowodzeniem, bez określonej przyczyny.

– W naszych badaniach udowodniliśmy, dlaczego mifepriston nie może być stosowany w terapii nowotworowej jąder. Wykazaliśmy, na modelu mysich linii nowotworów jąder oraz modelu myszy transgenicznych, że mifepriston niezależnie od stosowanej dawki nie osiąga we krwi odpowiednio wysokiego stężenia w celu wywołania efektów antagonistycznych. Podobnie, jak w raku jajnika, niepowodzenie zastosowania mifepristonu w terapii przeciwnowotworowej wynika z jego agonistycznego działania na błonowy receptor progesteronowy (PGRMC1), co przyspiesza wzrost guza. Ponadto, mifepriston znacząco stymulował proliferację i migrację komórek nowotworowych oraz aktywował pronowotworową ścieżkę sygnałową TGFβ1. Nasze wyniki wskazują, że mifepriston nie powinien być stosowany w terapii nowotworów, ze względu na możliwe niekorzystne efekty agonistyczne – akcentują naukowcy z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.   

Źródła

Informacja prasowa i grafiki: www.pan.olsztyn.pl

KOMENTARZE
Newsletter