Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Metformina – „stary” lek z nowymi wskazaniami

Wojskowy Instytut Medyczny uzyskał dofinansowanie Agencji Badań Medycznych na realizację niekomercyjnego badania klinicznego polegającego na wykorzystaniu znanego leku przeciwcukrzycowego – metforminy, jako uzupełnienia standardowego leczenia pacjentów po przebytym ostrym zespole wieńcowym.

 

 

 

Choroba niedokrwienna serca oraz związane z nią powikłania to nadal jedna z głównych przyczyn przyjęć do szpitala i zgonów w krajach rozwiniętych. Leczeniem z wyboru zawału serca jest plastyka naczyń wieńcowych (angioplastyka), tj. udrożnienie zwężonej tętnicy, pozwalające na przywrócenie napływu krwi do mięśnia serca. Choroba wieńcowa jest chorobą przewlekłą. Jej odwrócenie, podobnie jak osiągnięcie trwałej remisji, jest na obecnym etapie rozwoju medycyny nieosiągalne. W związku z tym obecnie poszukuje się możliwości jak najdłuższego zachowania drożności zarówno naprawionych naczyń, jak i tych, które nie wymagały dotąd interwencji.

Głównym celem realizowanego badania jest ocena, na ile metformina dodana do standardowego leczenia, jakie uzyskuje pacjent w przebiegu zawału mięśnia serca, zmniejszy nawroty aktywnej choroby wieńcowej i interwencji z tego powodu. Obecnie toczy się wiele badań odnoszących się do kwestii poprawy rokowania u pacjentów po przebytym zawale serca, dlatego poszukiwanie roli metforminy w tym procesie wydaje się być ze wszech miar wskazane.

W badaniu udział weźmie niemal 2000 chorych z 14 ośrodków naczyniowych w Polsce. Placówki, w których będzie toczyło się badanie, to: Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim oraz 12 ośrodków grupy Scanmed. Badanie realizowane jest przez Wojskowy Instytut Medyczny, pod przewodnictwem kardiologa prof. dr. hab. n. med. Grzegorza Gieleraka (głównego badacza), kardiologa interwencyjnego dr. n. med. Piotra Kwiatkowskiego oraz diabetologa dr hab. Edyty Sutkowskiej z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Źródła

Fot. https://www.freepik.com/free-photo/man-shirt-having-heartache_3152748.htm#page=1&query=myocardial%20infarction&position=0

KOMENTARZE
Newsletter