Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Liraglutyd – leczy cukrzycę, pomaga schudnąć
Liraglutyd – leczy cukrzycę, pomaga schudnąć
Wśród pacjentów z nadwagą i otyłych z towarzyszącą cukrzycą typu 2 dobrym rozwiązaniem okazuje się codzienna aplikacja liraglutydu. Taka forma terapii w połączeniu z odpowiednią dietą i ćwiczeniami fizycznymi daje bardzo zadowalające efekty, co ponownie potwierdziły ostatnie badania prowadzone przez Brytyjczyków.

 

Otyłość jest chorobą przewlekłą i stanowi obecnie ogromne, ogólnoświatowe wyzwanie. To problem nie tylko krajów określanych jako bogate, ale przede wszystkim tych rozwijających się. Utrata masy ciała jest zalecana pacjentom z cukrzycą typu 2. Jej spadek o 5 – 10% może znacznie poprawić kontrolę glikemii oraz ograniczyć  ryzyko incydentów sercowych i chorób naczyniowych. Jest to jednak bardzo duże wyzwanie dla diabetyków, ponieważ często borykają się oni ze zmniejszoną odpowiedzią organizmu na metody farmakologiczne leczenia otyłości w porównaniu z osobami nie cierpiącymi na cukrzycę.

 

Liraglutyd jest lekiem zatwierdzonym w terapii cukrzycy typu 2, podawany raz dziennie w dawce 1,2 lub 1,8 mg. To analog ludzkiego glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1), hormonu inkretynowego, charakteryzujący się homologią z ludzkim GLP-1 w 97%. GLP-1 nasila zależne od glukozy wydzielanie insuliny z komórek β trzustki. Lek charakteryzuje się długotrwałym działaniem umożliwiającym podawanie go raz dziennie oraz zwiększoną stabilnością wobec dipeptydylopeptydazy 4 i neutralnej endopeptydazy. Liraglutyd w sposób zależny od stężenia glukozy reguluje trzustkowe wydzielanie insuliny i glukagonu. Ponadto opóźnia opróżnianie żołądka, zmniejsza masę ciała i masę tłuszczową poprzez hamowanie łaknienia i spożycia energii.

Ostatnio prowadzone badania, trwające 56 tygodni, potwierdzają skuteczność liraglutydu w redukcji nadmiarowych kilogramów w porównaniu z grupą zażywającą placebo. W doświadczeniu obejmującym swoim zasięgiem 9 krajów brało udział 846 osób w wieku 18 lat i więcej. Zostali oni uprzednio poinstruowani o konieczności przestrzegania niskokalorycznej diety oraz zwiększeniu aktywności fizycznej podczas trwania badania. Średnia utrata wagi o 5% i więcej miała miejsce u 54,3% probantów, którzy zażywali liraglutyd w dawce 3 mg i 40,4% u osób przyjmujących dawkę 1,8 mg. W grupie placebo odsetek ten wyniósł  21,4%.  Zrzucenie 10% wagi obserwowano u 25,2 % pacjentów aplikujących dawkę 3 mg liraglutydu i 15,9% z uwzględnieniem dawki 1,8 mg. Wartość procentowa w grupie placebo w tym przypadku wyniosła zaledwie 6,7%.

 

-Według posiadanej przez nas wiedzy jest to pierwsze badanie, które zostało zaprojektowane specjalnie po to, aby zbadać skuteczność i sensowność stosowania liraglutydu w dawce wyższej (3 mg)niż obecnie, standardowo przyjęta (1,8 mg) u osób chorych na cukrzycę typu 2. W niniejszym eksperymencie liraglutyd w dawce 3 mg w połączeniu z odpowiednią dietą i ćwiczeniami dawał bardzo dobre efekty -znacząco wyższy spadek wagi niż w grupie przyjmującej placebo. Potrzebne są jednak dalsze badania celem określenia skuteczności i bezpieczeństwa przyjmowania takiej dawki w dłuższej perspektywie czasu – dodają autorzy badania.

 

 

 

Źródła

http://medicalxpress.com/news/2015-08-drug-patients-diabetes-weight.html

http://medicalxpress.com/news/2013-08-liraglutide-augments-weight-loss-pre-type.html

http://bazalekow.mp.pl/leki/doctor_subst.html?id=4710

KOMENTARZE
Newsletter