Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Lekooporny rak skóry trochę mniej „oporny”?
Lekooporny rak skóry trochę mniej „oporny”?
Nowa rodzina leków onkologicznych, przeznaczona specjalnie do blokowania ekspresji kilku kluczowych białek rakotwórczych, jest potencjalnie skutecznym rozwiązaniem w terapii nieuleczalnych nowotworów skóry. Czy czeka nas wygrana walka z czerniakiem? Wyniki badań nad lekami będącymi inhibitorami panRAF wydają się być obiecujące.

Badania kliniczne nad nowymi lekami rozpoczną się już w tym roku. Aby zrozumieć mechanizm działania nowej grupy leków należy na początku wspomnieć o roli genu dla białka BRAF. W rozwoju nowotworów skóry, w tym czerniaka, istotną rolę pełnią mutacje genetyczne. Odkryta mutacja wspomnianego genu dla białka BRAF występuje u połowy chorych. Białko BRAF jest enzymem z grupy kinaz, którego rolą jest przekazywanie jądru komórkowemu sygnałów do wzrostu i podziału. Prawidłowo działająca kinaza „słucha” jedynie fizjologicznych czynników wzrostu. Gdy występuje mutacja, jego funkcja zaczyna szwankować i przekazuje do jądra błędne informacje. Na skutek zaburzonej komunikacji wewnątrzkomórkowej dochodzi do wzrostu guza i powstania przerzutów.

 

Bazując na tym mechanizmie nowotworzenia w komórkach skóry opracowano leki – tzw. ihibitory panRAF. Ich tymczasowe nazwy to CCT196969 oraz CCT241161. Podanie ich powoduje zatrzymanie zmienionej kinazy, przerywając w ten sposób szlak sygnałów do podziału i wzrostu komórki nowotworowej. Komórka, która nie dostaje sygnału do wzrostu i podziału często umiera. Nowe leki znalazłyby zastosowanie u tych chorych, którzy nie odpowiadają na leczenie standardowe – co ma miejsce aż w 20% przypadków. We wstępnych badaniach ustalono, że wystarczyłaby dawka 20 mg/kg dziennie, abyutrzymać skuteczność preparatu przy zachowanym bezpieczeństwie stosowania.

Na razie substancje są testowane na hodowlach komórkowych czerniaka i na modelu zwierzęcym (guzy lekooporne).
 

– Nasze nowe inhibitory są pierwszymi w swojej klasie, które atakują raka nie zważając na lekooporność – mówi koordynator zespołu badaczy, profesor chemii biologicznej Instytutu Walki z Rakiem w Londynie Caroline Springer. – Blokują one wiele białek nowotworowych jednocześnie. Żywimy wielkie nadzieje, że badania kliniczne nad inhibitorami panRAF rozpoczną się bardzo szybko i że będą one docelowo stanowić opcje pierwszego lub drugiego rzutu dla tych chorych, u których wszystkie dostępne środki zawiodły.

 

Zanim jednak lek przejdzie badania kliniczne i ewentualnie, po potwierdzeniu bezpieczeństwa jego stosowania i skuteczności, trafi do ogólnego obrotu należy pamiętać, że czerniak wcześnie rozpoznany może być całkowicie uleczalny. W Polsce rocznie rejestruje się ponad 1 500 zachorowań na czerniaka i ponad 800 zgonów z jego powodu. Za dużą umieralność związaną z tym nowotworem odpowiada głównie zbyt późne zgłoszenie się do lekarza.

 

KOMENTARZE
Newsletter